‘Spreek ik met open haard…?’

Brenda Eikelenboom en Thea van der Hulst voor de Buurtwoning aan Spoorlaan 12

Door: Jan Dreschler. Woningcorporatie Eigen Haard verhuurt in Aalsmeer 3300 woningen. De missie van Eigen Haard is om een sociale verhuurder te zijn met oog voor sociale cohesie. Tegelijk is dat in deze tijd niet zo eenvoudig. Individualisme, de hoge waarde die wordt toegekend aan privacy en de verruwing van de samenleving zijn factoren die ook in Aalsmeer het wonen beïnvloeden. In een interview met Brenda Eikelenboom (Regisseur wijkontwikkeling en leefbaarheid) en Thea van Hulst (wijkbeheerder) komt dit aan de orde.

Brenda werkt al langer in Aalsmeer en Thea is vorig jaar aangesteld als wijkbeheerder. Zij hebben hun wijkkantoor op Spoorlaan nummer 12, in een woning die mettertijd gesloopt gaat worden. Het wijkkantoor kan gebruikt worden door allerlei partijen die in de buurt actief zijn zoals politie, Participe en Beter Buren. Door daar telkens zo’n woning voor te bestemmen kan Eigen Haard in de buurt aanwezig zijn. Niet iedereen weet dat en ook over de naam is nog wel eens onduidelijkheid. Regelmatig komt het voor dat Brenda door de telefoon hoort: “Spreek ik met open haard…?”

‘Fleur je straat op-dag’ in de Hugo de Vriesstraat (Foto EH)

Sociale Cohesie
Daar waar er maar twee medewerkers van Eigen Haard aanwezig zijn op 3300 woningen is het natuurlijk niet mogelijk om van alles in de wijken op de hoogte te zijn. Dat maakt sociale cohesie zo belangrijk. Men moet oog hebben voor elkaar en elkaar waar nodig helpen. Als dat er is gaat het beter met de wijk, de woningen en de mensen. “Eigen Haard wil daarbij ook stimulerend aanwezig zijn,” vertelt Brenda, “soms is dat met gerichte projecten zoals ‘Fleur je straat’ op in De Hugo de Vriesstraat, waar we samen met de bewoners aan het werk gingen om de straat mooier te maken door de voortuintjes op te knappen.” Ook noemt ze het project in de Edisonstraat in Kudelstaart ‘Werken aan duurzaamheid’

Maar de tijd zit niet mee. “We leven in een individualistische tijd waarbij het moeilijk is om mensen te motiveren om iets voor de gemeenschap te doen. Als we de bewoners van duizend woningen in de Stommeer uitnodigen voor overleg over hun buurt komen er 35”

Tegelijk blijft Eigen Haard het een belangrijk onderwerp vinden. Voor initiatieven die het onderlinge contact in de wijk bevorderen is er ook een fonds waarop een beroep kan worden gedaan via de website eigenhaard.nl

Welkomstgesprek
Centraal bij het bevorderen van de leefbaarheid is de wijkbeheerder. Waar mogelijk wordt in een persoonlijk gesprek kennis gemaakt en informatie verstrekt. Waar dit niet kan wordt in elk geval schriftelijk allerlei informatie gegeven. Eigen Haard heeft daarvoor een informatieve waaier waarin niet alleen nuttige informatie te vinden is over huurbetaling en onderhoud, maar ook veel tips staan over wat je kan doen om prettig met elkaar in een complex te wonen, hoe in je de woning geld kunt besparen en wat je het beste kunt doen bij overlast.

“Bij statushouders ga ik in elk geval zelf op bezoek omdat daar ook allerlei informatie nodig is die voor Nederlanders vanzelf spreekt. Zoals bijvoorbeeld hoe om te gaan met een thermostaat en dat je je huis regelmatig moet luchten tegen schimmelvorming.”

Schoon, heel en veilig
Dat is het motto van Eigen Haard. ‘Schoon’ betekent controleren of schoonmaak in de algemene ruimten van complexen goed gebeurt, voorzichtig mensen erop aanspreken als het er niet zo proper bij hen uitziet en hun medewerking vragen. Voorzichtig, want het betreft wel de persoonlijke levenssfeer van bewoners.

‘Heel’ spreekt voor zich. Alles wat kapot is wordt zo snel mogelijk gerepareerd. Bewoners kunnen ook veel zelf regelen via het internet. Voor zaken die eigenlijk voor de huurder zijn is er de mogelijkheid van een servicecontract. Zo worden bewoners volledig ontzorgd.

Niet iedere huurder heeft groene vingers

‘Veiligheid’ heeft alles te maken met goede verlichting in complexen, de toegankelijkheid van vluchtwegen, maar ook de groenvoorziening rond complexen goed onderhouden. “Het is nu weer periode van de tuinen,” zegt Thea, “mensen zijn veel buiten en dan zijn er soms onderlinge ergernissen.”

Overlast
We hebben het over overlast. Er daarbij verschillende gradaties. Van huis-, tuin- en keukenoverlast komt vaak het signaal bij de wijkbeheerder binnen. Dit kan soms via Beter Buren opgelost worden. Gaat het om zwaardere overlast dan gaat het naar de afdeling Zorg en Overlast. Zij starten gespreken en betrekken daarbij ook andere hulpverleners en instanties.

Als iets geheel uit de hand loopt komt het bij de afdeling juridische zaken. Dat kan uiteindelijk leiden tot het door de rechter laten ontbinden van het huurcontract. Dit komt overigens maar weinig voor. Ook huuropzegging bij wanbetaling komt weinig voor. Er is partijen veel aan gelegen om het probleem op te lossen.

Overigens, het oplossen van zo’n probleem kost vaak tijd. Die tijd is er soms niet. Bij ernstige feiten, bijvoorbeeld als het gaat om een drugspand of als er sprake is van zware criminaliteit, kan de burgemeester de woning voor enkele maanden sluiten zodat partijen de gelegenheid hebben om een permanente regeling te vinden.

Overigens kan Eigen Haard niet alles oplossen. Hun verantwoordelijkheid gaat tot de voordeur. “Binnenshuis moeten mensen het zelf doen. Eigen haard heeft geen enkele toegang tot de woning en is dan ook afhankelijk van signalen uit de buurt dat er iets niet pluis is.”

Calamiteiten
Sommige huurders zijn erg op zichzelf. Schrijnend is het voorbeeld van enkele weken geleden, waarbij in Kudelstaart iemand in zijn woning stierf en dit pas na weken werd ontdekt. “Als men geen contact heeft met anderen dan kan zoiets gebeuren, ook in een woning van Eigen Haard. Het individualisme en de waarde die wij hechten aan privacy, maakt dat zoiets denkbaar is. Overigens is dit een zaak voor de hulpdiensten. Ook Eigen Haard werd pas laat geïnformeerd dat dit was gebeurd. Maar schokkend was het wel,” aldus Thea.

Andere calamiteiten die kunnen spelen zijn brand of waterschade. Al bij het welkomstgesprek wordt volgens Brenda bewoners met klem aangeraden een inboedelverzekering af te sluiten. “Onderdeel van de dekking is een paar dagen in een hotel als het noodlot toeslaat. In die dagen komt van alles op gang. Terwijl Eigen Haard de woning weer bewoonbaar maakt is er altijd wel een wisselwoning te vinden waar men tijdelijk kan vertoeven.”

Verruwing
Ook de verruwing van de samenleving gaat niet aan de medewerkers van Eigen Haard voorbij. Thea krijgt via de WhatsApp soms de wind van voren. Men heeft er niet altijd begrip voor dat in een grote organisatie niet alles dezelfde dag nog opgelost kan worden. Men hoort vaak de stelling dat mensen in de stad meer op zichzelf zijn en in een dorp meer aandacht hebben voor elkaar. Thea heeft lang in de stad gewerkt, maar wat ze in Aalsmeer tegenkomt valt soms niet mee. “Soms lijkt het wel of de mensen in Amsterdam meer voor elkaar over hebben en vriendelijker zijn dan in Aalsmeer. Maar, de goeden niet te na gesproken natuurlijk, want er zijn ook in Aalsmeer hartverwarmende voorbeelden van zorg voor elkaar.”

Wakker van vogels
Eigen Haard staat midden in de samenleving en probeert samen met andere instanties de leefbaarheid in ons dorp zo positief mogelijk te beïnvloeden. Tegelijk kunnen ze niet alles. Zo kwam er via de e-mail het verzoek: “kunt u om mijn huis niet een aantal bomen kappen, want ik word zo vroeg wakker van de vogels…” Dat is zelfs voor Eigen Haard een brug te ver.

(Foto’s Arjen Vos)

Eén reactie

 1. Ik zal niet ingaan op dit hele verhaal over Eigen Haard, wel op één puntje.
  Bij de door de bewonerscommissie georganiseerde bijeenkomst was de opkomst inderdaad , gezien het aantal uitnodigingen erg laag.
  De grote afwezige was echter een vertegenwoordiging van Eigen Haard zelf.
  De woensdagavond paste niet in de kantooruren.
  De wel gemotiveerde bewoners kwamen dus van een koude kermis thuis omdat niet de hele agenda kon worden afgewerkt.
  De bewonerscommissie Stommeer hebben hun ogen en oren open voor de bewoners.
  Eigen Haard meende ze die avond gewoon te kunnen laten staan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin