SAM helpt mensen uit isolement

Polonaise tijdens het Wintergala afgelopen zondag (Foto Jaap Maars)

Door: Jan Dreschler. Ze zijn enthousiast over ‘hun’ stichting SAM; Frits Nisters, bestuurslid van het eerste uur en Wilma Alink-Scheltema, sinds één jaar voorzitter. In een geanimeerd gesprek leggen zij uit dat het niet alleen gaat om een gezellige club mensen, maar dat er een belangrijk maatschappelijk doel is. Er worden waardevolle initiatieven ontplooid om Aalsmeerse mensen uit hun isolement te halen.

In het gesprek valt de naam van Jan Kwak geregeld. Hij was de voorzitter van het Rode Kruis Aalsmeer en toen landelijk werd besloten dat het Rode Kruis alle recreatieve activiteiten zou afstoten had hij de visie om samen met een aantal anderen de werkzaamheden voort te zetten onder de naam Sociale Activiteiten voor de Medemens (SAM).Dat is inmiddels vijf jaar geleden. Frits Nisters (werkzaam in de promotie van bloemen en planten) was er bij en hielp om SAM op te bouwen tot wat het nu is.

Wilma Alink (foto archief AV/Arjen Vos)

Nieuwe voorzitter
Een jaar geleden gaf Jan Kwak aan het voorzitterschap over te willen dragen en is er gezocht naar een nieuwe voorzitter. Dat werd Wilma Alink-Scheltema. Met haar haalde SAM behoorlijk wat ervaring in huis. Begonnen als psycholoog was Wilma werkzaam in de IT-sector, begeleidde ondernemingsraden en was wethouder. Altijd geïnteresseerd in de sociale kant van de samenleving, werd zij getroffen door wat de Stichting SAM allemaal doet. “Op vele manieren worden mensen gestimuleerd om uit hun huis en onder de mensen te komen. Er zijn activiteiten voor zowel jongeren als ouderen en en ook mantelzorgers worden niet vergeten.”

Wandelen en fietsen
De activiteiten van de stichting zijn legio en altijd ten behoeve van mensen die een deel van hun zelfstandigheid zijn verloren. Er is rolstoelwandelen in de diverse kernen van de gemeente. Dit kan individueel of groepsgewijs. Maar ook fietsen behoort tot de mogelijkheden. Met behulp van eigen duofietsen kan gefietst worden met oudere cliënten, thuiswonend of afkomstig uit een verzorgingshuis. Ook worden wel duofietsen van de zorgcentra gebruikt.

Frits Nisters (Foto archief AV/Arjen Vos)

Wandelen en fietsen dat zijn intensieve contacten waarbij onderlinge banden ontstaan en waarbij de gebruikers graag op pad gaan met hun vaste begeleider. “Er zijn nog geen huwelijken uit voortgekomen,” grapt Wilma.

Generaties
Creativiteit wordt bevorderd in een handwerkclub die drie dagen per maand bijeenkomt in het Parochiehuis. De vervaardigde producten worden verkocht op de braderie. Een bijzonder aspect is dat er ook een team van jongeren actief is binnen de stichting. Zij organiseren activiteiten voor andere jongeren, bijvoorbeeld de jonge mensen die in Ons Tweede Thuis wonen. Maar ook doen zij activiteiten met en voor ouderen zodat er contacten ontstaan tussen de generaties.

Chauffeurspoule
En wat te denken van de jaarlijkse boottocht, de telefooncirkel, de activiteiten tijdens de Pramenrace. De verschillende onderdelen hebben elk hun eigen coördinator. Er is een activiteitencommissie die ideeën uitwerkt en het praktisch mogelijk maakt. Ook is er een chauffeurspoule waardoor kwetsbare mensen naar de activiteiten gebracht kunnen worden. Kortom, het gaat om een heel scala van activiteiten waarin de naam van de stichting, Activiteiten voor de Medemens, echt wordt waargemaakt.

Ideeën voor nieuwe initiatieven komen meestal van onderop en worden uitgewerkt in de betreffende commissie waarbij het bestuur toetst of het haalbaar en betaalbaar is. En natuurlijk is het zo dat hoe meer geld er is, hoe meer er georganiseerd kan worden. Vandaar dat het bestuur zo blij is met de bedrijven die het werk steunen. En met de gemeente.

Bonnie St. Claire tijdens het Wintergala (Foto Jaap Maars)

Wintergala
Het meest actueel is wel het Wintergala dat afgelopen zondag plaatsvond in de Arendshoeve. Mensen met een beperking en hun begeleiding werd een gezellige middag geboden met onder meer optredens van Bonnie St. Claire, een rapper en een bandje. Zoiets is een enorme organisatie. Mensen moeten worden opgehaald. Er moeten verkeersregelaars zijn en EHBO en de hele catering is een flinke onderneming. En het kost veel geld. Gelukkig is er voor dit evenement sponsoring.

Dat geheel van activiteiten wordt overzien en aangestuurd door het bestuur. Hun visie is dat de medewerkers van de stichting met een zekere mate van zelfstandigheid moeten kunnen opereren zolang er maar goede samenhang en synergie is.

Professionalisering
De stichting is op dit moment bezig met een professionaliseringsslag. Al die enthousiaste mensen dat is natuurlijk prachtig, maar het moet ook goed georganiseerd zijn.

De wijze waarop nieuwe vrijwilligers worden geworven wordt verbeterd en er komt een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Het bestuur beseft dat het werk dat door de 100 vrijwilligers die er zijn voor hen ook wel iets op mag leveren, bijvoorbeeld in de sfeer van waardering. Daar is oog voor. Eén van de manieren om dat te doen is de aanstaande kerstborrel.

Ook de website moet in orde zijn en relevante informatie bevatten, alsmede de verantwoording die gevraagd wordt in het kader van de ANBI status, waardoor donateurs hun giften aan de stichting voor de belasting kunnen aftrekken. Daarnaast wordt de samenwerking gezocht met andere organisaties die vergelijkbare initiatieven ontwikkelen. “We zijn nog bezig dat alles te vervolmaken dus ik kan nog niet weg,” zegt Frits, die uitstraalt dat hij het werk nog lang niet moe is.

Er is nog wel een vacature. Het bestuur mist een secretaris die als een spin in het web zaken in de gaten houdt. De zoektocht daarnaar gaat nog door.

Wintergala werd onvergetelijk feest

Zo’n 300 gasten van Ons Tweede Thuis, andere instellingen en thuiswonenden, vierden zondag het Wintergala in de Arendshoeve. Het werd een onvergetelijk feest. Verantwoordelijk hiervoor was de jongerengroep van SAM, in samenwerking met de ActiviteitenCommissie van de stichting. Het was een wens om niet alleen feest te organiseren voor mensen met een beperking, maar ook voor hun begeleiders, familieleden, vrienden of kennissen. Voor hen was het feest dan ook gratis en mede mogelijk gemaakt dankzij donaties van de Lionsclub Aalsmeer Ophelia en van de EHBO vereniging Aalsmeer.

(Feestfoto’s Jaap Maars. Zie de gallery onder de advertentie van De Vries voor meer foto’s)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin