Rechtszaak Schiphol: ‘Eis RBV schaadt economie terwijl geluidhinder blijft’

Door: Joop Kok. Gistermorgen om half tien begon de inhoudelijke behandeling van de door de Recht op Bescherming Vlieghinder (RBV) aangespannen mensenrechten zaak: ‘Wonen in een gezonde leefomgeving is een mensenrecht’. Channa Samkalden en Elles ten Vergert van mensenrechtenadvocatenkantoor Prakken d’Oliveira voerden namens stichting RBV het woord. De behandeling duurde tot achterin de middag.

Beide advocaten stelden dat in zestien gemeenten in de wijde omtrek van Schiphol door meer dan 10 procent van de inwoners ernstige geluidhinder wordt ervaren. In sommige gemeentes vallen die percentages nog veel hoger uit. Gemeentes in de directe nabijheid van Schiphol, zoals Aalsmeer en Uithoorn zelfs 40 en 34 procent.

Esther ten Vergert en Channa Samkalden

Omwonenden sluitpost
De geluidhinder die dagelijks wordt ervaren is volgens de advocaten veel groter dan het aantal dat de staat opgeeft. In de rekenmodellen wordt te weinig rekening gehouden met de geluidsoverlast voor bewoners die verder weg, maar wel onder de aanvliegroutes van Schiphol, wonen. Door hinder sterk te onderschatten en economisch belang te overschatten zijn omwonenden van Schiphol sluitpost geworden.

Strengere normen
Volgens RBV worden daarmee de Europese rechten van de mens geschonden die stellen dat overheden burgers moeten beschermen en het recht op ongestoord wonen moeten garanderen. RBV eist daarom dat de staat meetbare regels vastlegt en geeft daarbij een voorkeur aan voor de veel strengere normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor vliegtuiglawaai. Normen die niet bindend zijn voor Den Haag.

Bij toepassing van die regels zou het aantal vluchten fors moeten krimpen. Volgens RBV geen probleem, een aantal van 350.000 of zelfs 250.000 vluchten per jaar zou geen negatieve gevolgen hoeven te hebben voor de Nederlandse economie.

Jan Boomhouwer van RBV

Dit jaar is er ruimte voor 483.000 vluchten. “Dat is gewoon veel te veel,” vindt RBV, “we willen de staat dwingen om meer te doen om ernstige hinder en slaapverstoring door Schiphol tegen te gaan.”

Groot economisch belang
De staat, vertegenwoordigd door landsadvocaat Ewald Brans, dacht daar anders over: “Ook bij het invoeren van de WHO-normen, wordt de bescherming die RBV eist niet gehaald, 10 procent van de omwonenden ondervindt dan nog steeds ernstige hinder.”

Landsadvocaat Ewald Brans

Ook was hij het niet eens met de stelling van RBV dat een forse daling van vluchten geen invloed zou hebben op de economie. Het kabinet heeft volgens Brans berekend dat 400.000 tot 440.000 vluchten nodig zijn om de economie niet al te zeer te schaden. De luchtvaart is van groot economisch belang voor Nederland. In 2018 een totale toegevoegde waarde, direct en indirect, van 10,4 miljard euro en 68.000 banen en indirect 45.000 arbeidsplaatsen.

De landsadvocaat gaf aan dat ook de overheid inzet op vermindering van de geluidsoverlast. Maar een reductie moet wel in balans zijn met de economische belangen van Nederland. De eis van RBV berokkent volgens hem grote schade aan de Nederlandse economie, de luchtvaartmaatschappijen, de reizigers en de regio Schiphol.

De rechtbank in Den Haag verwacht op 20 maart met een tussenoordeel of eindvonnis te komen.

(Foto’s screenshots livestream)

 

4 reacties

  1. en dan hebben we het niet eens over alle ziektes die in deze omgeving frequenter voorkomen dan in de rest van ons landje. Leukemie, Parkinson, Kahler etc., bedankt schiphol!

  2. Ik ben zeer benieuwd als belanghebbende wonende in Castricum. Ook voor mij geldt: ramen dicht, ook in de zomer. En ook de extra belasting op de gezondheidszorg, slaapproblemen, medicatie en slecht slapen is voor gezondheid slecht.

  3. Een organisatie zoals RBV dat opkomt voor o.a. bescherming van het leefgenot, kan toch nooit zo schadelijk zijn als de veroorzaker zelf !
    Welvaart betekent nog niet per definitie ongebreidelde vooruitgang, ten koste van.

  4. Cijfers uit 2018? Hoe kunnen cijfers uit 2018 -pre corona- representatief zijn? Daarnaast stelt het MKBA uit 2022 dat krimp juist welvaart én werkgelegenheid oplevert. Ik ben reuze benieuwd naar het eindvonnis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin