Rechter ‘dwingt’ gemeente tot gesprek met Hooyman

De voorzieningenrechter heeft het voor elkaar: de gemeente gaat met de familie Hooyman in gesprek over de “belemmeringen” die er liggen bij de aanleg van het tijdelijk stuk Middenweg tussen Machineweg en N201. Dat was de voorlopige uitkomst van een rechtszaak die vanmorgen in Amsterdam diende. Dat betekent dat de gemeente nog steeds moet wachten met de aanleg van de weg.

“Laat me in de tweede week van januari weten of u samen verder wilt of een uitspraak van mij wilt hebben. Of dat u er al uit bent,” zette de rechter zijn opties op een rij. Hij had tijdens de zitting geconstateerd dat de beide partijen “nooit serieus om de tafel” hadden gezeten. “Ik zie hier diverse voorbeelden dat u steeds langs elkaar heen praat.” Het leek hem raadzaam dat het tot een gesprek zou komen.

Niet besproken
De gemeente, in mei door de voorzieningenrechter teruggefloten omdat die twijfelde over de veiligheid van de weg, had een nieuw plan gemaakt met diverse aanpassingen. Projectmanager Carl Riechelman van de gemeente moest vanmorgen schoorvoetend bekennen dat “dit aspect nog niet concreet besproken was” met Hooyman.

“Ik heb altijd al aangegeven dat ik om de tafel wil,” stelde Hooyman op zijn beurt. “Blijkbaar is het moment nog niet gevonden,” vatte de rechter nuchter samen. “Ziet u er heil in samen een oplossing te vinden?” vroeg hij op de man af. Hooyman zei ja en Riechelman kon geen nee zeggen.

Contacten intensiveren
“Het zou sowieso goed zijn de contacten te intensiveren,” voegde de rechter er als algemene boodschap nog fijntjes aan toe. “Als het gesprek lukt, hebt u een oplossing waar u allebei wat aan heeft. Anders doe ik straks een uitspraak en is een van de twee niet blij.” Ofwel de weg komt er nog niet ofwel het bedrijf van Hooyman zit in een lastig parket.

Kern van de kwestie is dat de gemeente het Middenwegtracé  zo snel mogelijk wil aanleggen zodat Aalsmeer-Oost eindelijk een directe, zij het tijdelijke wegverbinding met de nieuwe N201 krijgt. Hooyman is er tegen omdat de verkeersveiligheid in zijn ogen straks onvoldoende is en de vrachtwagens voor zijn bedrijf FloraPlus niet normaal de weg op en af kunnen.

Lijnrecht tegenover elkaar
Vanochtend stonden gemeente en Hooyman wat de verkeersveiligheid betreft opnieuw lijnrecht tegenover elkaar. Beide partijen zwaaien met rapporten die hun eigen gelijk 'bewijzen'. De tijdelijke weg ter hoogte van Hooymans bedrijf is misschien “niet de ideale situatie”, zo suggereerde de rechter, doelend op de veiligheid. “Klopt,” antwoordde Riechelman.

Half januari weten Oost en ook de rest van Aalsmeer meer.

Later: impressie van een rechtszaak tussen de gemeente en een burger

Foto's: huidige situatie van de Middenweg ter hoogte van Hooyman. (foto's archief AV)

5 reacties

  1. In de Nieuwe Meerbode las ik dat de gemeente stelt dat de bewoners van Aalsmeer – Nieuw Oosteinde er via de Middenweg graag een extra, zeer dichtbij gelegen aansluiting op de N201 bij zouden willen hebben. Er zijn vast wel een paar – doorgaans gehaaste – bewoners te vinden die dat inderdaad wel zouden willen, maar de meerderheid van de bewoners wil dit helemaal niet. Het zou namelijk een nieuwe, drukke verkeersader in hun directe woonomgeving betekenen. Volgens de politie zouden er minimaal 6.000 auto’s per dag over die nieuwe verkeersader komen te rijden (bron Nieuwe Meerbode). Met het bijbehorende lawaai, fijnstof (nóg meer naast dat van Schiphol) en het risico op ongelukken van druk verkeer. De gemeente praat over een ‘aansluiting op de Machineweg’ maar in werkelijkheid ligt de Middenweg haaks op de Machineweg en lijnrecht in het verlengde van de Catherina Amalialaan. Dit is een laan met woningen, winkels en, nota bene, peuter- en basisscholen. Ter hoogte van die scholen is een 15 km zone, overigens zonder controle en handhaving. Ook de verdere infrastructuur van de omgeving Machineweg en Catharina Amalialaan in Aalsmeer Nieuw Oosteinde is totaal ongeschikt voor zo’n toename van de verkeersdrukte. Als de gemeente zijn zin krijgt, dan is de vraag niet of er ongelukken gaan gebeuren, maar wanneer. In werkelijkheid gaat het de gemeente waarschijnlijk om de via een extra aansluiting verwachte waardestijging van het weidegebied rondom de Middenweg. Dit nu nog fraaie groengebied is namelijk eigendom van de gemeente en zij wil deze grond graag voor zoveel mogelijk geld als bouwgrond voor bedrijven verkopen (bron Nieuwe Meerbode). Nog meer drukte, nog meer verkeer, nog meer lawaai, nog meer fijnstof, etc. Wanneer gaan we in Nederland nu eens over van kwantiteit (meer, meer, méér) op kwaliteit (beter)? En wanneer wordt ‘de zittende macht’ nu toch eens eerlijk en oprecht?

  2. @Pieter Snaterse: Toen behoorlijk bestuur nog ‘bon ton’ was in onze gemeente, hoefden rechters partijen niet in een achterkamertje tot overleg te dwingen.

  3. Mmm… ik denk dat dit behoorlijk gezichtsverlies is voor de gemeente Aalsmeer. Nu maar hopen dat de gemeenteraad zelf ook weer op een professionele manier gaat functioneren, al dan niet na een ‘herstelproces’ en beschadigde zieltjes. Wat een kippenhok.

  4. Zo hoort het te gaan. Als de burger, in dit geval dhr. Hooyman, gelijk heeft in zijn visie op bepaalde aspecten, zeker wat betreft de veiligheid, dan behoort de gemeente daar naar te luisteren en naar te handelen. Het is goed dat er een (afgedwongen) gesprek komt. Ik vind het een compliment aan de dhr. Hooyman zelf, dat hij zijn rug heeft recht gehouden.

  5. Verstandige rechter. Het klinkt mij in de oren als: ga nog even op de gang praten en kom zo terug. Meestal zegt een rechter zoiets als een van de partijen flink op zijn neus dreigt te gaan. In dit geval zou dat weleens de gemeente kunnen zijn. Ik snap ook niet waarom er aan dit dossier zoveel woorden vuil gemaakt worden. We willen toch Greenpark exploiteren?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin