Raad wil integraal lintenbeleid

Pontweg

Bij de behandeling van het agendapunt ‘Lintenbeleid en overige deregulerende maatregelen’, was de Raad, met hier en daar een nuancering, vrijwel unaniem in haar besluitvorming. Men was erg voor het uitgangspunt deregulering in het raadsakkoord. “Als je het makkelijker kunt maken voor je bewoners en ondernemers is dat alleen maar een pré,” aldus Willem Kikkert van D66. De VVD is tevreden, een aantal zaken wordt wat duidelijker, wat soepeler en het College krijgt wat meer bevoegdheden om bij kleine afwijkingen haar eigen afweging te maken.

Dat betekent minder regels en kortere procedures en daar is de VVD voorstander van, zo liet Erik Abbenhues weten. Het CDA bij monde van Richard (Eppo) Buskermolen: “In de commissievergadering hebben we al aangegeven dat we blij zijn met deze nota, deregulering is prima, een verfijning van het lintenbeleid vinden wij uitstekend. Ook AA is blij met het nieuwe lintenbeleid. “Natuurlijk zou je hier en daar wat opmerkingen kunnen plaatsen, maar over pakweg een jaar moeten we maar eens evalueren wat we moeten aanscherpen of verfijnen,” aldus Dick Kuin.

Moeite met motie
Buskermolen wilde af van een apart beleid voor de Pontweg, hij vindt het een lint net als alle andere linten in Aalsmeer en diende daartoe een amendement in. Willem Kikkert wilde een integrale samenhangende visie voor het gehele gebied, het gebied voor, tussen, in en achter de linten. Hij diende, gesteund door de VVD, AA, GroenLinks en de PvdA een motie in. Portefeuillehouder Bart Kabout steunde namens het College het amendement, maar had moeite met de motie: “Er zijn allerlei stukken en visies die over het betreffende gebied gaan en er lopen al diverse procedures. Als de motie nu wordt aangenomen bestaat het gevaar dat niet meer duidelijk is van wat er moet gebeuren.” Hij adviseerde om de motie aan te houden en op 30 juni een avond te beleggen om met elkaar te bespreken wat te doen met de zaken en kwesties die momenteel spelen.

Er werd geschorst, maar het werd al snel duidelijk dat de Raad voet bij stuk hield en de motie in stemming wilde brengen. Kabout zegde toe de motie zo goed mogelijk tot uitvoering  te brengen en gaat er vanuit dat men in de overlegsessie tot een werkbare vorm gaat komen.

Unaniem werd het amendement, het besluit zelf en de motie aangenomen.

Tekst Joop Kok, foto’s Arjen Vos

Lees vorig bericht

Zwanengezin ontwricht na aanrijding

Lees volgend bericht

Verdachte chauffeur laan uitgestuurd


Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *