Pierre’s Pennenstreken: Schiphol

Pennenstreek 341. De Aalsmeerse protesten tegen de verdere uitbreiding van Schiphol hebben de landelijke pers bereikt. ‘Raad Aalsmeer tegen verdere uitbreiding van Schiphol,’ kopt  Het Parool. De planologische ontwikkeling van de omgeving van Schiphol mag niet stagneren als gevolg van de besluiteloosheid rond de uitbreiding van de luchthaven. Dit zei de PvdA gisteren in de gemeenteraad Aalsmeer, waar gediscussieerd werd over het rapport-Falkenhagen. D66 noemde het ‘sociaal misdadig’ om nog meer geluidshinder voor de omwonenden toe te staan. Het CDA pleitte voor sluiting van Schiphol voor supersoon luchtverkeer en stelde, dat het economisch belang van Aalsmeer bij Schiphol afneemt, omdat voor bloemenvervoer steeds meer gebruik wordt gemaakt van transport over de weg in koelwagens. In een voor de minister van Verkeer en Waterstaat bestemde motie bracht de raad eenstemmig tot uitdrukking dat de geluidsoverlast ‘ontoelaatbare vormen heeft aangenomen’ en dat spoedig ‘drastische verbetering’ in deze situatie moet worden gebracht. Verdere uitbreiding van Schiphol wordt afgewezen.

geluidshinder
Een voltallige gemeenteraad van Aalsmeer die protesteert tegen de geluidshinder van Schiphol en die verdere uitbreiding eenstemmig afwijst. Wanneer hebben we dat meer gezien?
Als we het Parool-artikel nader bekijken, zien we wie er bedoeld is. De ‘PvdA’ zal blijken ‘de heer J. Coerse (pvda)’ te zijn. ‘D66’ is ‘D’66 raadslid P. Tuning’ en in plaats van ‘CDA’ staat er: ‘de heer A. Figee (Prot. Christelijk)’. Voor de rest is er niets veranderd… sinds het artikel op 4 februari 1971 in de krant heeft gestaan.

Ja de ‘minister van Verkeer en Waterstaat’ was Drs. J.A. (Joop) Bakker (AR), tevens viceminister-president in het kabinet-De Jong (1967-1971). Inmiddels zijn we met Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) veertien ministers verder. En wat was het ‘rapport-Falkenhagen’ waarover gediscussieerd werd? Eén van de vele (interim-)rapporten die over Schiphol zijn verschenen.

‘Eind 1970,’ schreef de Volkskrant, ‘oordeelt de commissie-Falkenhagen in een tussentijds rapport dat een tweede luchthaven de voorkeur heeft boven de aanleg van een vijfde baan, die immers slechts tijdelijk soelaas kan bieden. Een besluit daarover zou tenminste moeten worden uitgesteld totdat duidelijk is waar een tweede luchthaven zou kunnen worden aangelegd.’

Sindsdien, weten wij, is die vijfde baan er wel gekomen – en die tweede luchthaven ook! Niet in de Markerwaard, waar indertijd de voorkeur naar uitging, maar in Lelystad – of die ooit zal functioneren, is twijfelachtig.

De geluidshinder is tegenwoordig een stuk minder. Maar niet dankzij een halve eeuw protesten uit Aalsmeer…

Foto: speelgoedvliegtuig dat wethouder Van Duijn kreeg bij zijn afscheid. Foto archief AV

 

 

Lees vorig bericht

Bewoners Hornweg: ‘Er moet nu echt iets gebeuren’

Lees volgend bericht

Burgerzaal omgebouwd tot raadzaal


Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *