Nobel: ‘Bezwarencommissie onafhankelijk’

Op 23 september was er een (openbare) hoorzitting op gemeentehuis waarop Middenwegbewoner Ron Hooyman zijn bezwaren kon toelichten tegen de komst van een benzinestation aan de Braziliëlaan. Ter plekke zag hij zich geconfronteerd met een ambtelijke bezwaarschriftencommissie waarvan beide leden in het recente verleden in rechtzaken met hem de gemeente terzijde stonden. (Klik hier voor verslag van de hoorzitting)

AalsmeerVandaag legde burgemeester Jeroen Nobel de vraag voor of hij van mening is dat er sprake was van een onafhankelijk opererende commissie. Het antwoord kwam na enig aandringen afgelopen week via Nobels woordvoerder. Hieronder Nobels (letterlijke) reactie.

Reactie burgemeester
“Als inwoners bezwaar hebben tegen een besluit van de gemeente, kunnen zij dit in een hoorzitting toelichten voor een ambtelijke commissie voor bezwaarschriften. Deze commissie wordt samengesteld uit medewerkers die niet betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van het besluit van de gemeente en derhalve onafhankelijk en onbevangen naar de bezwaarzaak kunnen kijken.

Burgemeester Nobel heeft er alle vertrouwen in dat de medewerkers van de bezwaarschriftencommissie integer en professioneel genoeg zijn om dit te kunnen. Het is bij hoge uitzondering dat een inwoner zoveel verschillende zaken tegen de gemeente heeft aangespannen, dat er geen commissie gevormd kan worden van medewerkers die in het verleden niet betrokken zijn geweest bij een bezwaar- of beroepzaak.

Dit doet echter niks af aan de professionele houding van deze medewerkers om over een nieuwe bezwaarzaak zorgvuldig, en met de vereiste onbevangen en onafhankelijke blik, te adviseren. Immers, ook bij de rechtbank bestaat de mogelijkheid dat betrokkene tegenover een rechter komt te staan die hij kent van een eerdere gerechtelijke procedure. Ook in dit geval krijgt betrokkene een onafhankelijk oordeel van deze rechter.”

Overigens zijn de bezwaren van Hooyman ongegrond verklaard.

 

9 reacties

  1. Vanwege de ambtelijke samenwerking met Amstelveen werd in 2012 de bezwaarschriftencommissie vervangen door de ‘ambtelijke commissie voor de bezwaarschriften Aalsmeer.’ Anders dan de bezwaarschriftencommissie die een externe voorzitter kende bestaat de ‘ambtelijke commissie’ uit drie interne ambtenaren. Als ik het goed zie is dat niet conform de Awb.

  2. Is er ooit iemand wel eens in het gelijk gesteld door de bezwaarschriftencommissie? Zo niet, dan is die commissie weggegooid geld.

  3. Het door CvK Remkes aangewende paardenmiddel om wnd. burgemeester Nobel aan te stellen heeft een vorm aangenomen die nog erger is dan de kwaal waaraan het gemeentebestuur lijdt. Nobel “heeft er alle vertrouwen in dat de medewerkers integer en professioneel zijn om onafhankelijk en onbevangen naar de bezwaarzaak te kunnen kijken.” Waar haalt hij dat vandaan??? “Alle vertrouwen hebben” is klinkklare nonsens en luchtfietserij nu het niet op feiten is gebaseerd. Feiten zijn dat in mijn twee WOB-zaken de bezwaarschriftencommissies klakkeloos de leugens overnamen die daar namens het college van B&W naar voren werden gebracht door gemeentelijke juristen met de titel mr. De rechter maakte korte metten met die leugens en rekende de gemeente Aalsmeer daarop af. Met prietpraat van de wethouder liet de kleinst mogelijke meerderheid van de gemeenteraad zich in slaap sussen/inpakken waarna de wethouder met mij een gesprek op Radio Aalsmeer weigerde. Het doorgestoken-kaart-spel van het college van B&W dat de bezwaarschriftencommissie van A tot Z moest ondergaan (en de commissie liet dat ook nog eens toe in mijn zaken…) zal ik nog publiceren nu de leden van het college van B&W en ook de kleinst mogelijke meerderheid van de raadsleden daarvan geen kennis willen nemen. Daarom kunnen deze misstanden blijven voortduren. In de aanvoerder van het geheel, de heer Nobel, zie ik helaas geen leider maar een lijder. Daar schiet Aalsmeer niets mee op. Het middel van Remkes is eigenlijk geen paardenmiddel maar een placebo.

  4. “Ieder nadeel heb ze voordeel” zijn de inmiddels beroemd geworden woorden van Johan Cruyff. Dat blijkt maar weer uit de volgende situatie. De volhardende, rechtzoekende burger kan moed putten uit de laatste zin van Han Carpay in dit artikel waarin hij melding maakt van de uitspraken van de bezwaarschriftencommissie die in het nadeel van Ron Hooyman uitvielen. Alle burgers die negatieve uitspraken van de bezwaarschriftencommissie trotseerden en dus bot vingen bij B&W en die daarna de casus aan de rechter voorlegden werden in het gelijkgesteld! De uitspraak van Nobel dat de commissieleden onafhankelijk zijn, getuigt, in de meest vleiende visie hierop, van een zeer gebrekkige juridische kennis en het ontbreken van enige op de rechtspraktijk gebaseerde werkelijkheidszin. Een ambtenaar/werknemer van de gemeente kan als commissielid per definitie – objectief gezien – niet onafhankelijk zijn, ongeacht de (subjectieve) duiding van zijn professionaliteit en integriteit. “Wiens brood men eet, diens woord men spreekt” luidt immers het spreekwoord.

  5. De bezwaarcommissie vergelijken met de rechterlijke macht is wel heel erg dom. Had ik van de heer Nobel niet verwacht. Maar laten we voor de grap de lijn eens volgen. Ik wordt door een rechter veroordeeld tot 10 jaar cel. Ik ga in beroep, en zie tot mijn verrassing dezelfde rechter mijn zaak behandelen. En deze gaat vervolgens afwijken van zijn eerdere vonnis… …. want de rechter is immers een professional. Ik durf te stellen dat iedere bezwaarcommissie een commissie is van de slager keurt zijn eigen vlees… Wat mij betreft schaffen ze alle bezwaarcommissies bij wet morgen af.

  6. Orwelliaans, maar ook een kromme redenering. Het venijn zit in de staart, waar de waarnemend burgemeester een (juridisch) medewerker in dienst van de gemeente vergelijkt met de onafhankelijke rechter in dienst van de nationale overheid. In de rechtzaken van Ron Hooyman waar de juridische medewerkers optraden ging het om procedures tegen hun werkgever, niet tegen die van de rechter. De burgemeester tracht recht te praten wat krom is.

  7. Een Orwelliaans aandoende verklaring. In de rechtspraak wordt zelfs bij de schijn van partijdigheid een rechter gewraakt. Hoog tijd dat de gemeentelijke bezwarenprocedure onder de loupe wordt genomen. Kunnen de euforische 4 raadsfracties hier ook eens de koppen over bij elkaar steken? En ter herinnering: vorig jaar probeerde het college, door dik en dun gesteund door de meerderheid, de Nationale Ombudsman – die te veel Aalsmeerse klachten had toegewezen – te wippen. Burgemeester Vonk had daar zelfs achteraf een stuk van 3 A’4tjes aan uitleg voor nodig!

  8. Onafhankelijkheid kan je niet verwachten vanuit dezelfde relatief kleine ambtelijke organisatie. Ook al eerder meegemaakt, je hebt de schijn wel erg tegen als er daarvoor de de diverse ambtenaren overleg is over de zaak en dan kan de betrokken inwoner nog bezwaarmaken en een onafhankelijk oordeel verwachten???

  9. Dhr Nobel vergeet erbij te melden dat het zeer uitzonderlijk is (eigenlijk zeer droevig) dat de desbetreffende burger in alle zaken (door 2 verschillende rechtbanken) in het gelijk is gesteld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel