Nieuwjaarsreceptie: ‘Vluchtelingen ontvangen we met open armen’

Bijna was er een grootschalige opvang voor vluchtelingen gekomen. Burgemeester en wethouders waren rond, maar op de valreep – afgelopen maandag – stak de nationale opvangorganisatie voor asielzoekers COA daar opeens een stokje voor. “Tot onze teleurstelling,” zei waarnemend burgemeester Jeroen Nobel in zijn nieuwjaarsspeech gisteravond in de goed gevulde burgerzaal van het gemeentehuis.

Dat klonk oprecht. “Mensen in nood helpen we en ontvangen we met open armen. Dat is toch een basiswaarde in onze samenleving.”

Sociale gemeenschap
B&W had het COA aangeboden om “ook vluchtelingen in Aalsmeer een plek te geven”. Lokale kerken en andere maatschappelijke organisaties hadden daarvoor “op voorhand al hulp aangeboden”. Nobel was er “trots” op dat Aalsmeer een “sociale gemeenschap” is die bereid is in te springen voor vluchtelingen.

De afgelopen weken zijn er diverse gesprekken met het COA gevoerd over opvang in de gemeente. “Overeenstemming leek binnen handbereik te liggen,” meldde de burgemeester. Er was zelfs voor komende zaterdag al een “inloopmiddag voor omwonenden en belangstellenden” gepland.

Begrip voor angst
Maar de landelijke organisatie zei dus nee. “Maar wij blijven openstaan voor de opvang van vluchtelingen, mocht het COA opnieuw met een verzoek komen.”

Nobel wees zijn gehoor erop te begrijpen dat de komst van “al die vluchtelingen bij mensen soms angst oproept”. Daar zette hij evenwel een blijvend “geloof” tegenover “in de waarden die Aalsmeer sterk hebben gemaakt: handen uit de mouwen, aanpakken en klaarstaan voor elkaar”. “Als we dat blijven doen, kunnen we met vertrouwen de toekomst tegemoet blijven zien,” vond de burgemeester.

Te bescheiden
In zijn toespraak zwaaide Nobel de loftrompet over tal van aspecten van “deze prachtige gemeente”. Allereerst noemde hij Aalsmeer een “ondernemersgemeente in hart en nieren” en in economisch opzicht “een motor in deze regio”.

“Ik vind eigenlijk dat Aalsmeer daar veel te bescheiden over is. We hebben bedrijven van wereldformaat. Die economische kracht mogen we veel meer uitdragen.”

Hart op goede plek
Wat hij eveneens als positief bestempelde, waren de vele vrijwilligers die zich op de meest uiteenlopende terreinen inzetten. “Aalsmeerders zijn mensen met het hart op de goede plaats,” concludeerde Nobel, die hier ruim zeven maanden actief is.

“Goed nieuws” noemde hij het dat “we na jaren van stagnatie weer gaan bouwen”. Prioriteit daarbij hebben starters en senioren. De gemeente wordt “steeds mooier” in zijn ogen, nu de achterstand in groen en wegen “in rap tempo” weggewerkt wordt.

Alert blijven
Verder stipte hij de naar de gemeente overgehevelde zorgtaken aan. Dat loopt tot nu toe “gelukkig goed, maar we blijven alert op zaken die beter kunnen”.

Nobel maakte zich hard voor voorzieningen voor mensen met een beperking zoals Heliomare. “Die moeten we in stand houden, anders verschraalt de zorg en daarmee onze samenleving.”

Verhoudingen beter
Ook liet hij zijn enthousiasme blijken over het goededoelenevenement Ride for the Roses, het behoud van De Oude Veiling en Fort Kudelstaart en de bouw later dit jaar van de nieuwe sporthal in de Hornmeer.

Daarnaast was hij goed te spreken over de verbeterde bestuurlijke verhoudingen in gemeenteraad en B&W. Per slot was de lokale politieke malaise aanleiding voor commissaris van de koning Johan Remkes hem in Aalsmeer te 'detacheren'. “We zijn er nog niet, maar ik zie dat de bereidheid aanwezig is om samen Aalsmeer goed te besturen.”

Medeorganisator
Dat de burgemeester de ondernemers zoveel eer gaf, was niet toevallig. Ze waren, in de hoedanigheid van de overkoepelende bedrijvenvereniging Ondernemend Aalsmeer (OA), immers medeorganisator van deze nieuwjaarsreceptie, voor het eerst.

Namens haar voerde voorzitter John Jansen het woord. OA betitelde hij als “koepelorganisatie van individuele ondernemers”, een organisatie die het algemene ondernemersbelang voorop stelt en het ondernemersklimaat wil “bevorderen”.

Serieuze partner
Jansen was “blij” dat de gemeente Ondernemend Aalsmeer als partner uiterst serieus neemt. De vereniging heeft “formeel een adviesrol” gekregen – en adviseren kan gevraagd én ongevraagd. Er zal veelvuldig worden overlegd, “ook tussentijds”, en er zijn op hoofdonderwerpen wederzijdse aanspreekpunten aangewezen.

De OA-voorzitter had het “gevoel dat de leden iets aan ons hebben”. Daarmee moet hij op de toekomst gedoeld hebben, want de afgelopen twee jaar, na de oprichting begin 2014, is het in elk geval richting achterban oorverdovend stil gebleven.

Springlevend
Tot besluit stelde Jansen vast dat OA “nieuw bloed” is toegediend. Volgens hem moet dat leiden tot een “springlevende” organisatie die de toekomst aan kan. Als 'garantie' daarvoor ondertekenden hij en wethouder Ad Verburg van economische zaken ter plekke een convenant.

Na nog een officieel boeket bloemen voor Mike 'Multi' van der Laarse als provinciale 'vrijwilliger van het jaar', was de rest van de avond informeel. Met voldoende drankjes en hapjes en live muziek van popjazztrio Katelijne van Otterloo.

Gewone man
Handjes schudden, zoenen, elkaar het beste wensen; het was een prettige ambiance in de burgerzaal. Met als minpunt dat ook ditmaal de 'gewone man' ontbrak. Voor hem blijft de drempel te hoog. Of hij naar Radio Aalsmeer geluisterd heeft die, voor het eerst, de nieuwjaarsreceptie live coverde?

Foto's: burgemeester Nobel houdt zijn nieuwjaarstoespraak, applaus van de aanwezigen, ondertekening van het convenant en het trio van Katelijne van Otterloo. In de gallery hieronder een impressie van de avond. (foto's Arjen Vos)

                                                – advertentie –

5 reacties

  1. Tuurlijk kan de heer Nobel niet zeggen dat hij blij is dat het AZC niet doorgaat, het zou politiek incorrect zijn en het zou wederom negatieve aandacht op Aalsmeer vestigen als zelfstandige gemeente… Zoals ik er tegenaan kijk is het een “preek” voor de bühne maar ondertussen knallen de champagneflessen in de achterkamertjes.

  2. De eerste bom gelegd onder het prille herstelproces binnen het bestuur van ‪#‎Aalsmeer‬? De raad van Aalsmeer is bewust niet geïnformeerd over de komst van een grootschalige AZC. Onze fractievoorzitter, in tegenstelling tot de andere fractievoorzitters, is bewust door de burgemeester niet geïnformeerd. Dit waarschijnlijk omdat wij geen voorstander van een AZC zijn. De burgemeester weigerde voor vandaag 12:00 te reageren, ja op een besloten wijze, het onder tapijt vegend. Wij hebben stevige vragen gesteld en verwachten binnen 5 dagen reactie.

  3. De huishoudelijke hulpen die door de onvolprezen ‘Europese aanbesteding’ voor Amstelring in Habakukkerveen konden gaan werken of voor zo’n 15% minder salaris bij een zorgreus terecht konden, waren er uiteraard ook niet.

  4. Helaas gaat de grote vluchtelingenopvang in Aalsmeer niet door, dit tot teleurstelling van B&W. Wir haben es nicht geschaft… leider, oder?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel