Nieuwe poging supermarkt en appartementen in centrum Kudelstaart

KC De Ruimte

Door: Klaas Leegwater. Er ligt opnieuw een plan op tafel voor een discountsupermarkt in het centrum van Kudelstaart. Initiatiefnemer is ontwikkelaar Hoorne Vastgoed dat met  basisschool KC de Ruimte gesprekken heeft gevoerd over een verhuizing van de school naar de toekomstige nieuwbouwwijk Hoofdweg Zuid. Daardoor ontstaat in het dorpshart ruimte voor een Vomar-supermarkt met daarbovenop een laag van 20 appartementen. Pas onlangs is de gemeente, dat eerder een soortgelijk plan niet haalbaar achtte, bij de besprekingen betrokken.

Hoorne Vastgoed ziet het helemaal zitten. Het bedrijf, oorspronkelijk de vastgoedtak van zusterorganisatie Vomar Voordeelmarkt maar dat sinds 2009 opereert als een zelfstandig bedrijf, is medeontwikkelaar van het nieuwbouwproject aan de Hoofdweg en staat te trappelen om een Vomar supermarkt in het centrum van Kudelstaart te realiseren. “Dit is een prachtige kans voor de inwoners om de wens van een supermarkt in het budgetsegment te vervullen,” zegt woordvoerder Frank Bosman.

Weerstand winkeliers
Plannen voor een discounter in Kudelstaart naast een super uit het A-segment (Albert Heijn) zijn de laatste jaren regelmatig aan de orde geweest. Een voorstel om een Vomar te realiseren in de nieuwbouwwijk Hoofdweg Zuid stuitte op veel weerstand van winkeliers in het centrum. Zij vreesden omzetverlies vanwege het mislopen van impulsaankopen. Door tegendruk en veranderd inzicht van een enkele raadspartij werd de supermarkt in januari van dit jaar uit de startnotitie Hoofdweg Zuid gehaald.  

De hoek Schoutweg/Zuiderpark waar de supermarkt aanvankelijk gepland stond.

Lokalen inleveren
Eerder in 2017 sneuvelde een voorstel om basisscholen OBS en KC De Ruimte te laten verhuizen naar nieuwbouw aan de Hoofdweg. Daardoor zou de locatie in de Schweitzerstraat vrijkomen voor een discounter. De Ruimte ging echter niet akkoord met het plan omdat het schoollokalen moest inleveren. De gemeente wilde de gewenste extra ruimte niet financieren. ‘Extra vierkante meters hebben aanvullende financiële consequenties en zijn niet te verantwoorden richting andere scholen binnen de gemeente.

Mogelijkheden
Momenteel ligt er een soortgelijk voorstel, een school met aanvullende functies als kinderdagverblijf en sportvoorziening opnieuw op tafel. Waarom zou de gemeente nu wél financieel instemmen? De woordvoerder van Hoorne Vastgoed laat doorschemeren dat het bedrijf bereid is de extra lokalen voor De Ruimte in het nieuwbouwproject te financieren. “Wij zien door de ontwikkeling van een supermarkt op de huidige locatie van De Ruimte, in combinatie met een laag appartementen, mogelijkheden om het financiële gat tussen de wens van de school en wat een gemeente kan bijdragen op te lossen.”

Gemeente ‘not-amused’
Gemeente Aalsmeer heeft nog geen opvatting over het initiatief van Hoorne Vastgoed. Wel is er inmiddels door de gemeente een gesprek geweest met beide scholen. “De schoolbesturen gaan nu onderling verder overleggen, in afwachting van de uitkomst van dit overleg is bij de gemeente nog geen standpunt duidelijk,” zegt de woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Kabout.

Overigens werd de gemeente pas in een laat stadium door Hoorne Vastgoed op de hoogte gebracht van de nieuwe gesprekken. Uit een recente raadsbrief is op te maken dat het college hierover not-amused was. ‘De gemeente heeft de ontwikkelaar erop gewezen het te betreuren dat deze gesprekken buiten de gemeente om zijn gevoerd en dat dit kan leiden tot vertraging van het proces.’  

Met beste bedoelingen
“We hebben uiteraard de gemeente nooit willen buitensluiten,” zegt Frank Bosman namens Hoorne Vastgoed, “we wilden ons initiatief eerst goed uitdenken en uitzoeken alvorens het, samen met het schoolbestuur van De Ruimte, te presenteren bij de gemeente. Als door deze werkwijze daadwerkelijk irritatie is ontstaan, betreuren wij dat. We hechten aan een goede relatie met de gemeente en hebben oprecht met de beste bedoelingen gehandeld.”

En over de mogelijke vertraging die het initiatief zal opleveren voor het nieuwbouwproject zegt Bosman: “Wij hebben de gemeente voorgesteld om het als paralleltraject te beschouwen. Als dit initiatief door alle partijen kansrijk wordt geacht en de benodigde onderzoeken en participatie zijn doorlopen, kunnen we dit inpassen in het plan Hoofdweg Zuid. Wat ons betreft zou er met een dergelijke werkwijze geen vertraging hoeven op te treden.”

Gematigd positief
Participatiegroep Kudelstaart Hoofdweg Zuid (PKZ) reageert gematigd positief op de recente ontwikkelingen. Paul van Leeuwen: “De optie om niet aan de Hoofdweg maar in het centrum van Kudelstaart een supermarkt in dit segment neer te zetten heeft altijd onze voorkeur gehad. Supermarkt AH is inmiddels flink uitgebreid met een groter assortiment, daarom vind ik nieuw marktonderzoek belangrijk. En tevens goed inzicht te krijgen in toekomstige verkeersafhandelingen.” 

Naast het initiatief van Hoorne Vastgoed loopt er al een onderzoek van de gemeente naar de mogelijkheid van de vestiging van een discounter in het centrum van Kudelstaart. Jaren geleden viel zo’n zelfde onderzoek negatief uit.

Het nieuwbouwproject Hoofdweg Zuid en de beoogde laag appartementen bovenop de supermarkt betreft ongeveer 300 woningen, waarvan 75 woningen in de categorie sociaal, 90 in de categorie middelduur en 135 in de vrije sector. De eerder afgesproken planning is om voor 1 januari 2023 een ontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen.

 Foto’s archief AV

Eén reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin