Nieuwe Oud Nuus: fusie Oud Aalsmeer en Historische Tuin

Het ketelhuis met centrifuge-installatie bij oliereinigingsbedrijf ‘Het Oosten’, ontwerp Berghoef

Door: redactie. In Oud Nuus is het nieuwe nieuws dat de stichtingen Oud Aalsmeer en Historische Tuin per 1 januari 2022 gaan fuseren. Oud Aalsmeers voorzitter Dirk Jongkind: “In het verleden zijn beide stichtingen om goede redenen gescheiden, deze redenen zijn echter achterhaald. Het is dan ook een logisch gevolg om weer bij elkaar te komen. Met deze fusie hopen we een grotere bestuurlijke slagkracht te bereiken en ook een grotere stem naar buiten toe te realiseren. Ook zal de financierbaarheid makkelijker te regelen zijn vanuit een entiteit. Denk daarbij aan het realiseren van de restauratie van de boerderij ‘Dahlia Maarse’.”

De voormalige boerderij op Uiterweg 32 dateert uit 1826. Het pand werd in 1921, precies een eeuw geleden, betrokken door Klaas Maarse en zijn vrouw Geertje Keessen met zoon Willem en dochters Aaltje en Aagje. Cees van Dam belicht in Oud Nuus de geschiedenis van de kwekerij en zijn bewoners. De dahliateelt komt rond 1910 op gang. Ondanks de niet optimale zware ondergrond, resulteert dat toch in een rijke variëteit, met in 1921 de dahlia ‘Roem van Aalsmeer’ Het valt de auteur op dat er in die tijd heel intensieve familieverbanden bestonden tussen en met verschillende grote kwekers zoals Terra Nova en Topsvoort.

Eeuw geleden
In het Oosteinde waren er dat jaar negatieve gevoelens over de nieuwe veiling die er ging komen. Niet zozeer over het indrukwekkende gebouw, als wel over de naam Bloemenlust. “Nu moet er nog een avond vergaderd worden over de naam Bloemenlust, waarbij Bloemenland als alternatief voorgesteld werd.” Want het kon toch niet zo zijn dat zo’n mooi gebouw bezoedeld zou worden door deze naam. Maar de kosten van naamsverandering beliepen 40 gulden, dus…

Aalsmeer Variaties
Over de toepassing van de vijfde architectuurvorm in Aalsmeer schrijft Jack Breen. Het Traditionalisme kwam in de loop van de jaren 20 parallel met het functionalisme als opvolger van het expressionisme. De architecten van ’de nieuwe traditie’ kregen vanaf 1924 vooral bekendheid als de ‘Delftse School’. Aalsmeerder Johannes Fake Berghoef drukte in de loop der jaren een stempel op de architectonische beeldkwaliteit van ‘zijn’ dorp. Niet alleen door de vele woonhuizen, maar ook (samen met collega Klarenbeek) door een viertal kerken: de Oosterkerk (1933), Lijnbaankerk (1936), Zuiderkerk (1953) en Triumphatorkerk (1956).  En natuurlijk het Aalsmeerse raadhuis in 1961. Jack Breen schetst de ontwikkeling van Vroege Berghoef (Keessen-huis, Uiterweg 207) tot Late Berghoef (Van Staaveren-huis, 1958) en hij lardeert die ontwikkelingsgang met herkenbare lokale voorbeelden. Zoals ook een ketelhuis met centrifuge-installatie voor het oliereinigingsbedrijf ‘Het oosten’ van Maus van Staaveren aan de Hornweg. Op dit bedrijf focust Dirk Jongkind met een verhaal over de werkwijze en de ondergang door een kleine olieramp in 1977.

Constantijn Huijgens en zijn echtgenote Suzanna van Baerle, ooit eigenaars van een deel van het Stommeer

Meer en plas
Het oorspronkelijke Stommeer werd drooggemalen: in 1650 werd water hier land. Jan Willem de Wijn ontdekte dat de bekende wetenschapper Constantijn Huijgens, Ridder en Heer van Suylichem kort tevoren aandeelhouder was van een deel van het Aalsmeerse meer. Dat kwam mede door zijn huwelijk met Suzanna van Baerle. Oorspronkelijk land werd verveend waardoor de Westeinderplas ontstond, een passie van Aalsmeers ereburger Jan Lunenburg. Naar hem wordt het nieuwe Westeinder Oeverspad in Calslagen vernoemd. Het verschil tussen een meer (door de natuur gevormde watermassa) en een plas (door de mens ontstaan) heeft het huidige Aalsmeer gevormd.

Het Buurts woordenboek is nu ook digitaal verkrijgbaar laat Annigje Leighton-van Leeuwen weten. Zij zoemt ook in op de schenkingen die Oud Aalsmeer mocht ontvangen. Dirk Jongkind beschrijft hoe de azaleateelt uit Aalsmeer is verdwenen en Nella van den Berg schrijft over de collectie historische klederdrachten die vanaf nu beheerd wordt door Monic Persoon.

De nieuwe Oud Nuus is in Het Boekhuis verkrijgbaar en kost 7,50 euro. Maar een lidmaatschap van Oud Aalsmeer (met vier gratis nummers per jaar) kost slechts 25 euro. Aanmelden als lid van Oud Aalsmeer kan door een mailtje naar info@stichtingoudaalsmeer.nl te sturen.

Beeldmateriaal: stichting Oud Aalsmeer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin