Nieuw Aalsmeer blij met FlexWonen in regeerakkoord

Door: redactie. Stichting Nieuw Aalsmeer zet zich in op verschillende manieren in om FlexWonen in Aalsmeer bespreekbaar te maken. Bijvoorbeeld door met hulp van een aantal externe experts aan een beleidsnotitie rondom dit onderwerp op te stellen. Deze notitie hoopt de stichting voor eind januari aan te bieden aan de lokale politiek. Naast het schrijven van deze beleidsnotitie voert Nieuw Aalsmeer gesprekken met grondeigenaren die ook willen aansluiten bij dit initiatief. Het onderwerp begint volgens de stichting steeds meer te leven.

In de eerste bijeenkomst in IKC Triade medio vorig jaar sprak men bij Nieuw Aalsmeer over Tiny Houses. Ondertussen is die term omgebogen naar FlexWonen, mede omdat er verschillende stimuleringsnotities van de Provincie Noord Holland en ook van het Ministerie van Binnenlandse zaken liggen waarbij de term FlexWonen gebruikt. Met FlexWonen wordt gedoeld op verschillende soorten tijdelijke woonoplossingen. Kenmerkend is het tijdelijk karakter van tenminste één van de volgende aspecten: De woning zelf, de bewoning (via het gebruik van een tijdelijk huurcontract) of het tijdelijk gebruik van de locatie waarop een woning wordt geplaatst.

Regeerakkoord
Het recente regeerakkoord zegt over Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: ‘We versnellen de woningbouw tot rond de 100.000 woningen per jaar. Speciale aandacht gaat uit naar de bouw van woningen voor starters, senioren en middeninkomens. Het streven is om ook 15.000 tijdelijke (zgn FlexWoningen) te bouwen. Het rijk neemt tevens de verantwoording door met regionale afspraken over tijdelijke woningen de druk van de gemeenten te verlichten.  Procedures voor het plaatsen van tijdelijke woningen worden verder vergemakkelijkt.’ Dit geeft het team van Stichting Nieuw Aalsmeer een extra stimulans om FlexWonen in Aalsmeer op de agenda te krijgen.

Ecologische voetafdruk
FlexWonen is in principe een kleine woning van minimaal circa 30 m2 en maximaal circa 65 m2 die een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk achter laat. Bij clustering van het FlexWonen principe wordt ervan uitgegaan dat het voor de doelgroep van de één-, twee- en driepersoonshuishoudens vanuit het sociale gedachtengoed kan worden gerealiseerd.

Foto: archief AV/Arjen Vos

 

Lees vorig bericht

Hartjes onder de riem

Lees volgend bericht

Installatie thuisbatterij dichterbij dan ooit


Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *