Naar rechter om bescherming tegen vliegtuighinder

Vlnr: Jeroen Verbeek, voorzitter Vereniging Vliegtuighinder Westeindergebied, Ineke Loogman, voorzitter Vereniging Leefgenot Westeinderplassengebied en Jan Boomhouwer, voorzitter Behoud Woongenot Aalsmeerbaan (Foto Arjen Vos)

Door: redactie. Langdurige blootstelling aan lawaai en vervuiling door vliegverkeer leiden tot ernstige gezondheidsklachten. En ook het woongenot wordt zwaar aangetast. Deze feiten zijn niet nieuw. De overheid is ervan op de hoogte en heeft de taak de bewoners tegen deze negatieve effecten van het vliegverkeer te beschermen. Echter als het om de luchtvaart gaat, dan geeft de overheid niet thuis. Bewoners rond luchthavens voelen zich behandeld als tweederangsburgers en dat zijn ze zat. Ze stappen daarom naar de rechter.

De in de luchtvaartnota 2020-2050 van minister Van Nieuwenhuizen gepresenteerde groei tot 800.000 vluchten, doet de bewoners rond Schiphol het ergste vrezen. Reden voor de bewoners om de minister te laten weten dat zij de eenzijdige focus van de overheid op de luchtvaart niet langer accepteren. Drie bewonersverenigingen hebben zich per 1 april 2020 verenigd in de Stichting ‘Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder’ (RBV). De Vereniging Vliegtuighinder Westeindergebied, Vereniging Leefgenot Westeinderplassengebied en
Behoud Woongenot Aalsmeerbaan hopen door samen op te trekken een vuist te kunnen maken en de groei van Schiphol te kunnen stoppen.

Gezondheid en woongenot
Doel van de stichting is om in samenwerking met andere bewoners en hun bewonersverenigingen uit de wijde omtrek rond Schiphol de minister via de rechter te dwingen tot adequate bescherming tegen vliegtuighinder. Het recht op ongestoord wonen, een fundamenteel recht, is de basis waarop RBV de civiele procedure voert. De inzet is het afdwingen van wettelijke en handhaafbare maatregelen om de gezondheid en het woongenot van elke bewoner te beschermen tegen de negatieve effecten van het vliegverkeer. In de civiele procedure wordt RBV terzijde gestaan door het advocatenkantoor Prakken d’Oliveira, dat opkomt voor de belangen van individuen en bedrijven, met een bijzondere aandacht voor de rechten van de mens.

Zie voor meer informatie de website van de stichting.

3 reacties

  1. Ik bedoel natuurlijk RBV en Schipholwethouder Fransen en in plaats van indienen in te dienen

  2. Gefeliciteerd RVB. En nu maar hopen dat politiek Aalsmeer samen met bewoners bereid is in de buidel te tasten om jullie te helpen. Gezien de mooie woorden van fractievoorzitter en oud-Schipbolwethouder Fransen kan Groenlinks daar in de gemeenteraad misschien het voortouw in nemen door een initiatiefvoorstel indienen om de RVB financieel te steunen. Het zou toch mooi zijn als een lokale overheid haar burgers wil beschermen tegen een landelijke die dat niet doet.

  3. Beste Jeroen, Ineke en Jan,

    Geweldig dat RBV dit doet. Erg dat het nodig is om dit te doen. Erg dat je op moet staan om je eigen overheid te dwingen te doen waar ze voor zijn: bewoners beschermen in hun woongenot en hun gezondheid.

    Succes

    Ronald Fransen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel