‘Mijn kinderen naar gokhal in Crown? Nee’

“Wij hebben ons verdiept in de verslavingszorg en de ellende die voortkomt uit gokverslaving. Een speelautomatenhal zouden we niet moeten willen in Aalsmeer. Zou ik zelf mijn kinderen adviseren erheen te gaan? Het antwoord is nee.” Bij de stemming in de gemeenteraad op 12 september kwam Ronald Fransen (PACT) met die persoonlijke kijk op de komst van een automatenhal in de Crown Studio's Aalsmeer.

Hij en mede-PACT'er Jelle Buisma waren als enige raadsleden tegen een gokhal. Ietwat cynisch voegde Fransen er nog aan toe dat het wel “op korte termijn voor extra werkgelegenheid” zou zorgen. “In de hulpverlening en verslavingszorg,” lichtte hij toe. Daarop zitten we volgens hem niet te wachten.

Mokkend CDA
Niet unaniem stemmen binnen een fractie is in Aalsmeer vrij ongebruikelijk. Ditmaal was het de PACT-fractie die verdeeld stemde door de opstelling van het tweetal. Willem Kikkert en Joop van Dam stonden wel achter het voorstel. Opmerkelijk was dat het CDA een beetje mokte, maar zich verder welwillend toonde. Alle zes fractieleden gingen mee.

“Als er geen concrete aanvraag voor een speelautomatenhal had gelegen, zou het niet op de agenda hebben gestaan. Aalsmeer kan heel goed zónder,” stelde fractievoorzitter Jaap Overbeek van het CDA vast. Maar ja, de aanvraag lag er. “We wensen het niet, maar moeten wel kijken wat de ondernemer wil en dat eventueel faciliteren.”

Eer voor Bouwmeester
Aan het voorstel, waartegen de fracties voor het zomerreces de nodige bedenkingen hadden, was door B&W zo gesleuteld dat er nu in hun ogen iets moois op tafel lag. De raadsleden gaven alle eer aan Jan Bouwmeester (VVD), die eind juni in het beraad de luis in de pels was en B&W op scherp zette voor een herkansing.

Bouwmeester zei “blij” te zijn met de herziene plannen. De minimumleeftijd gokhal voor toegang tot de gokhal is 21 jaar en – dat was nieuw – registratie wordt verplicht. Er komen in Crown maximaal 250 speelautomaten en het maximale spelersaantal is 450. Alcoholgebruik in de hal is niet toegstaan. Crown verwacht dat er gemiddeld tegelijkertijd 50 tot 75 bezoekers zijn.

Zondag om 12 uur open
Eén onderdeel van de plannen lag nog gevoelig bij de gemeenteraad, de openingstijden. Overbeek noemde ze “ruim”. Is elke dag om 10 uur beginnen “zinvol”, zo vroeg hij zich af. Fractievoorzitter Dick Kuin (AB) had specifiek “moeite” met het zondags openen van de deuren om 10 uur. Hij kwam met een motie die ertoe moet leiden dat de gokhal op zondag op zijn vroegst om 12 uur opengaat.

Bovendien zouden de sluitingstijden moeten aansluiten bij die van de plaatselijke horeca. Doordeweeks om 1 uur 's nachts en in het weekend om 2 uur. Crown wil van maandag tot en met donderdag tot 2 uur open en de andere dagen tot 5 uur. De motie was mede door het CDA ondertekend, waardoor de buit – CDA en AB hebben samen de meerderheid in de raad – al bij voorbaat binnen was.

Zwak optreden Vonk
Een debatje over de motie verliep “rommelig”, zoals Kuin het omschreef. Dat werd in de hand gewerkt door een zwak optreden van burgemeester Jobke Vonk, die én het debat leidde én partij was omdat ze portefeuillehouder openbare orde en veiligheid is.

Haar interventie kwam erop neer dat de motie feitelijk overbodig was. “Als burgemeester heb ik de bevoegdheid de openings- en sluitingstijden aan te geven.” Niettemin “omarmde” ze de motie en ze zou die als richtsnoer gebruiken bij haar overleg met Crown. Nóg vonden raadsleden Vonk niet duidelijk genoeg. “Ik kan openings- en sluitingstijden opleggen,” reageerde ze, tot tweemaal toe.

Na een korte schorsing bleek dat VVD en PACT “geen behoefte” hadden aan de motie. Treur (VVD) ging ervan uit dat Crown gewoon “rekening houdt” met de andere sluitingstijden. Fransen stelde dat de raad zich “niet op dit detailniveau” met dit soort aangelegenheden moet bemoeien.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel