Meervalstraat wordt bouwrijp gemaakt

Artist Impression 'Tuinen van Hornmeer' (Illustratie (Thunnissen)

Door: redactie. Met enige vertraging wordt deze week een start gemaakt met het bouwrijp maken van project ‘De tuinen van Hornmeer’. Op de plek waar voorheen basisschool De Wegwijzer en kinderdagverblijf De Stek stonden worden 80 woningen gebouwd, waarvan 37 in de vrije sector.

De woonwijk wordt een combinatie van verandawoningen, parkwoningen, tuinwoningen, herenhuizen en vrijstaande villa’s waarvan er momenteel nog twaalf te koop zijn. Daarnaast komen er twaalf sociale koopwoningen voor starters en 31 levensloopbestendige appartementen. Wanneer die in de verkoop gaan is nog niet bekend.

Ecologisch onderzoek
Op de eerste plaats wordt het terrein vrijgemaakt van begroeiing en verhardingen. De struiken en bomen waarvoor een kapvergunning is verleend worden verwijderd. Voor een aantal bomen is het ecologisch onderzoek nog niet afgerond zodat deze voorlopig nog blijven staan. Het basketbalveld en enkele tegelverhardingen worden wel verwijderd.

Omlopen naar winkels
Voor de bouw van het project is het noodzakelijk om het tegelpad naast het basketbalveld, de doorsteek van de Roerdomplaan richting de winkels aan de Beethovenlaan, te verwijderen. Hier wordt onder andere gewerkt aan de aanleg van kabels en leidingen. De tegelverharding zal, op momenten dat dit mogelijk is, vervangen worden door een tijdelijk voetpad. Tijdens bepaalde werkzaamheden is het niet mogelijk om het voetpad open te houden en zal er omgelopen moeten worden. Bijvoorbeeld via de Dreef of de brug bij de Apollostraat. Het streven is de afsluitingen zo kort mogelijk te laten duren. Het terrein aan de Meervalstraat wordt bereikbaar gemaakt voor bouwverkeer door middel van een bouwinrit aan de Dreef.

Vervolg in oktober
Naar verwachting zijn deze werkzaamheden eind september afgerond. De werkzaamheden vinden plaats tussen 7 en 16 uur. Begin oktober gaat de ontwikkelaar aan de slag met het aanleggen van kabelsleuven en het nieuwe rioolstelsel. Daarover wordt later door de gemeente meer gecommuniceerd.

Vragen
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met projectleider Arno Hartgers, te bereiken via a.hartgers@amstelveen.nl of via 020 540 49 11. Of kijk op aalsmeer.nl/wonen-leven/project/meervalstraat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin