Meedenken over toekomst Aalsmeerse kerken

Dorpskerk (Foto archief AV/Arjen Vos)

Door: redactie. Niet alleen landelijk loopt het kerkbezoek terug, ook in Aalsmeer is dat merkbaar. Was die dalende trend ruim voor corona al ingezet, de pandemie heeft ertoe bijgedragen dat in korte tijd nog meer mensen de wekelijkse gang op zondag voor gezien houden. De gemeente denkt samen met de kerkbesturen na over de toekomst van de kerken in Aalsmeer en Kudelstaart en wil met behulp van een enquete ook weten hoe de inwoners hiernaar kijken.

Het college heeft in 2020 op verzoek van de Lokale Erfgoedcommissie opdracht gegeven om een kerkenvisie voor Aalsmeer op te stellen. In deze visie inventariseert de gemeente samen met de kerkbesturen het toekomstperspectief.

Oud Katholieke kerk aan de Oosteinderweg (Foto archief AV/Arjen Vos)

Toekomstbeeld
De gemeente Aalsmeer telt elf kerkgebouwen waarvan er nog altijd tien in gebruik zijn waarvoor ze destijds gebouwd werden. Hun toekomstbeeld is somber. Zorgen zijn er vooral om de vergrijzing. Met name de leeftijdsgroep twintigers en dertigers ontbreekt in de kerken. Minder leden betekent minder geld voor onderhoud en voor de energierekening. En op den duur misschien zelfs verkoop of leegstand.

Gesprekken
Sommige kerkgebouwen doen alleen dienst voor religieuze vieringen. Andere kerkgebouwen hebben een multifunctioneel gebruik. Door het teruglopende kerkbezoek dreigen de gebouwen minder gebruikt te worden. Vorig jaar heeft de gemeente gesprekken gevoerd met alle kerkeigenaren en kerkbesturen. Onder meer over welke rol deze gebouwen in het dagelijkse leven spelen, hoe worden ze gekoesterd en hoe kan er een bredere of een nieuwe invulling aan worden gegeven?

Enquête
De gemeente doet een oproep aan Aalsmeerders om mee te denken over een duurzaam, breed gedragen toekomst voor deze markante gebouwen. Daarom is er een filmpje gemaakt over dit onderwerp. Hierin geven wethouder Kikkert, de kerkrentmeester van de Dorpskerk Peter Kersloot en de bisschop van Haarlem van de Oud Katholieke Kerk, Dick Schoon, hun visie op dit project. De gemeente roept inwoners op een enquête in te vullen over de toekomst van de kerken. Dit kan op de website participatie.aalsmeer.nl.

2 reacties

  1. Ik weet dat er een kleine moskee is in Aalsmeer misschien willen ze ook een gebouw gebruiken dan want nu kunnen de vrouwen van de mannen die naar de moskee gaan er niet heen want is is geen aparte vrouwen ingang

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel