Lezerspost: ‘Er zijn betere oplossingen voor ‘De Knip’

Drukte in de Ophelialaan (Foto archief AV)

Skander Essaïm, bewoner van de Ophelialaan reageert op het artikel ‘Bommetje Kuin over ‘De Knip dreunt na’ waarin hij de politiek aanspreekt over de verkeerssituatie rondom de vernieuwde Burgemeester Kasteleinweg.

Aangezien een aantal politieke partijen niet ingaat op een verzoek (meerdere) tot gesprek met bewoners uit wijken die overlast ervaren. Hierbij een reactie via de media (helaas). De uitnodiging staat nog steeds.

– Opvallend dat er niet ook met bewoners wordt gesproken en men liever alleen wacht op een onderzoek van een verkeersbureau. Een instantie (niet perse dezelfde) ook verantwoordelijk voor het bedenken van deze nogal rampzalige en onveilige verkeersoplossing die wij ‘de knip’ noemen.

Als gevolg van ‘de knip’ zijn er dagelijks meerdere gevaarlijke verkeerssituaties in omliggend gebied voor schoolgaande kinderen en bewoners. Helaas kunnen deze sinds de start van het N196 project niet rekenen op hulp vanuit een deel hun politieke vertegenwoordigers. U krijgt al twee jaar vanuit de wijk allerlei documenten, brieven, klachten en opmerkingen toegestuurd. Weinig reactie hierop vanuit (een deel van) de politiek. U laat liever fietsers en kinderen onder een auto of vrachtwagen verdwijnen, dan dat u adequaat ingrijpt. Kan ik dit zo interpreteren?

– Rond 2010 zijn ook door een ‘verkeersbureau’ allerlei aanvullende maatregelen (en varianten) voorgesteld, om overlast in omliggende wijken als gevolg van ‘de knip’ te voorkomen. U heeft hier niets mee gedaan. Zie vandaag de problemen waar wij (bewoners) nu mee moeten dealen. Wat is de waarde van advies als u er niets mee doet? Gaat u voor een herhaling van zetten?

– Geen enkele publieke reflectie op uw eigen uitgangspunten en handelen die ten grondslag liggen aan ‘de knip’ en herinrichting N196. Er zijn zaken misgegaan tijdens de uitvoering en bij oplevering (t.a.v. resultaat). Weinig reflectie en/of discussie onderling en met de mensen die daar last van hebben gehad en nog steeds hebben. Politiek is per definitie ‘van ons allen’, een debat in de openbare ruimte; niet in Aalsmeer blijkbaar. Voor wie houdt u die stoel in de raad eigenlijk bezet?

– Was er echt iemand van overtuigd dat het midden in het dorp aanbrengen van verkeersblokkade goed ging uitpakken? Misschien toch beter afkijken bij Uithoorn. Daar was men slimmer door een knip aan het einde van het dorp aan te brengen, niet er middenin. Cursus vloeistofdynamica voor onze bestuurders zou allicht ook handig zijn. Tevens heb ik nog geen verkeersspecialist gevonden die achter het huidige knipontwerp staat. Gaat u ervan uit dat ik er inmiddels genoeg heb gesproken.

– Verkeersveiligheid blijkt binnen deze gemeente almaar het ondergeschoven kindje. Omliggende wegen, die niet voldoen aan verkeersveiligheidsrichtlijnen vanuit de adviesorganen van de overheid (grijze wegen), worden door de knip nog eens extra belast met overvloedig doorgaand (zwaar)verkeer. Nota bene de wegen waar mijn en uw kinderen naar school, sport en recreatie fietsen. Kunnen we Aalsmeer hiermee bestempelen als kind- en fietsonvriendelijk?

Er zijn talloze manieren hoe vracht- en doorgaand verkeer kan worden geweerd op de Kasteleinweg. Betere oplossingen dan die er nu liggen. Persoonlijk ben ik geen voorstander van doorgaand verkeer over de Kasteleinweg. Maar dan wel uitgevoerd op een manier die niet de leefbaarheid in een hele wijk decimeert en dagelijks onze kinderen en mijzelf in gevaar brengt. Gebruik de Kasteleinweg voor het correct afhandelen van ‘lokaal verkeer’ en biedt bewoners en schoolgaande kinderen veilige woonwijken. Ik zou dan zelf ook eerder spreken over het verplaatsen van een knip, dan het ‘weghalen’ ervan.

Ik roep u op om gezamenlijk tot korte en lange termijnoplossingen te komen, in overleg met bewoners. Dat u als raad bewoners (uw kiezers) respecteert, initiatief toont en er schijn van geeft dat u samen kunt werken om dit probleem spoedig op te lossen. Verzand aub niet in procedureel geneuzel, bedrijven van politiek en bureaucratie.

Tot slot, in uw eigen beraadslaging is terug te vinden dat ‘de knip’ alleen kon bestaan onder voorwaarde van de Noord-Vork. A gaat voor B. Waar blijft A en waarom is ook dit punt niet waargemaakt?

Skander Essaïm

3 reacties

  1. @DdK – draagvlak is idd alles, vergeet ook veiligheid niet. Teveel ongelukken en bijna ongelukken gerelateerd aan de inrichting van de infra rond dit gebied. Ik ben het met u eens; zorg weer voor doorstroming (afwikkeling lokaal verkeer), ontlast hiermee de woonwijken en los alle issues op. Verzin tegelijk een oplossing die beter werkt om regionaal doorgaand verkeer af te knijpen en voldoet aan de gestelde doelen van verhoging van veiligheid en leefbaarheid.

    @deB – Lees uw eigen tekst nog even door, kijk in een spiegel en… ‘dan zou er wat moeten gebeuren’. Zo niet, tja. Hierna, zoekt u eens rustig op wat nu eigenlijk het verschil is tussen een ambtenaar en politicus. Mocht u verder nog een inhoudelijke bijdrage hebben, sta ik voor open. Als u ook uw naam even deelt praat dat nog wat makkelijker. Fijne dag gewenst, denk aan uw bloeddruk ;-).

  2. Meneer Essaïm is de Aalsmeerse personificatie van de Nederlandse klaagcultuur. Je zou bijna medelijden krijgen met het ambtelijk apparaat. Gelukkig kiest Essaïm er voor om naast een onophoudelijke stroom gejammer ook met een paar concrete voorstellen te komen. Daar kan de gemiddelde Aalsmeerse klaagzanger een voorbeeld aan nemen.

  3. Beste Skander-het laatste wat U noemde: als dat zo gegaan was zou er heel wat minder discussie en onrust zijn ontstaan. Oplossingsgericht: tijdelijk de knip weghalen en ruimte voor doorgaand verkeer maken -zodra Noordvork is gerealiseerd op dezelfde of andere plek een knip realiseren, conform de originele bedoeling (ontmoediging doorgaand verkeer)…Het lijkt me dat er dan meer draagvlak zal zijn dan doorgaan met de huidige situatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin