Kreukels: ‘Ken verkeersregels en wijk niet af van richtlijnen’

Tijdens het wijkoverleg van de Dorpsraad Kudelstaart afgelopen maandagavond werd flink gemopperd door bewoners die het niet eens zijn met het verkeersbeleid in het dorp. Teleurstelling en zelfs woede, maar ook positieve geluiden dat de gemeente iets gaat doen aan een aantal verkeerspunten.

Aan de hand van de fietsschouw in december, waarbij een groep bewoners een rondje langs verschillende kritische verkeerspunten ging, kreeg de gemeente een overzicht van onveilige knelpunten voorgeschoteld. Verkeersdeskundige Thijs Kreukels kwam samen met collega Maud van de Wauw naar het dorpshuis om de Kudelstaarters te vertellen wat de gemeente gaat aanpakken, laat liggen of verder gaat onderzoeken.

Veiligheid school en sport
Dat onderzoeken bleek niet voldoende geruststellend voor een aantal bewoners. Een oudere dame werd woedend. “Twee jaar geleden heb ik al diverse onveilige zaken aangedragen en nu wordt het nog een keer onderzocht? Belachelijk.” Haar kritiek was gebaseerd op de Kudelstaartseweg tussen de Herenweg en Madame Curiestraat. “Maak daar een eenrichtingsweg van,” was haar wens. Dit heeft nogal wat voeten in de aarde. “Punt is ook dat, als er geen tegenliggers komen, er harder gereden wordt,” aldus de verkeersdeskundige.

De verkeersdeskundigen hebben dertien punten bekeken, die punt voor punt doorgesproken werden tijdens het wijkoverleg. Belangrijk was de melding dat er iets gedaan wordt bij de ingang en uitgang van het schoolplein van de Rietpluim, om voetgangers en fietsers een veiligere weg naar en van school te verlenen. Er komt een paaltje bij de oversteek van de Krabbescheerhof richting school, zodat er geen busjes meer geparkeerd kunnen worden. Ook zullen kinderen veiliger naar de sportvelden aan de Wim Kandreef kunnen fietsen door het verlengen van het fietspad.

Voorrangsregels kennen
Lastig punt, waar lang over gesproken werd, is het ‘kruispunt’ aan de Mijnsherenweg waar de wijken De Rietlanden en Proosdij-Noord aan elkaar grenzen. De bedoeling is om daar met belijning op het wegdek de fietsers een veiligere oversteek te geven. Hier waren veel twijfels over onder de aanwezigen. Ook het kruisende fietspad bij de Rietlanden-uitgang is zorgwekkend. “Het is vooral druk aan het begin en einde van de werkdag, dus niet continu,” aldus Kreukels. “Maar het blijft een aandachtspunt voor de gemeente.”

Veel discussie ontstond over het kruispunt bij het winkelcentrum en Robend. Wie heeft daar voorrang? Volgens Kreukels moet iedere verkeersdeelnemer op de hoogte zijn van de verkeersregels. Een aanwezige merkte op dat zelfs een politieagent ter plaatse niet wist hoe het precies zat met de regels. De situatie blijft dus gewoon zoals hij is en iedereen moet weten dat rechts voorrang heeft. Ook als je van de parkeerplaats of het fietspad af komt.

Niet afwijken van richtlijnen
Een aantal suggesties werd vanuit de aanwezigen gedaan om de verkeersveiligheid te vergroten, zoals het plaatsen van een spiegel (bij de oversteek vanuit De Rietlanden richting Mijnsherenweg), het plaatsen van haaientanden, een extra bord, het verlagen van borden, verkeerslichten, een zebrapad of het verplaatsen hiervan. Veel was niet mogelijk door de landelijke richtlijnen. “Het is niet de bedoeling dat we daarvan afwijken,” was het antwoord.

Zorgen werden geuit over de snelheid van veel automobilisten. Weet iedereen wel dat het dorpscentrum een 30-kilometerzone is? Hier zullen weggebruikers beter op geattendeerd worden. Ook komt er een mobiele snelheidsmeter die op verschillende plaatsen geplaatst wordt om mensen attent te maken op hun snelheid. Dit is al gerealiseerd op de Madame Curiestraat.

Nierstenen
“We vinden fietsers juist wel belangrijk,” was de reactie van Thijs Kreukels op de kritiek die geuit werd over het wel en wee van fietsers in het dorp. “Overal ligt keurig asfalt voor de auto’s, maar de fietspaden zijn bar slecht,” aldus een fietsliefhebber. “Als je van je nierstenen af wilt komen, moet je in Kudelstaart gaan fietsen.” Het advies was: “Fietspad slecht? Geef het door aan de gemeente.”

Het laatste is nog niet gezegd over de verkeersveiligheid in Kudelstaart. Om de tijd beperkt te houden mochten de aanwezigen hun ‘problemen’ en suggesties noteren op papiertjes en inleveren bij het bestuur van de dorpsraad. Die legt het weer voor aan de gemeente. Het volgende overleg is 9 maart en het thema verkeer zal ongetwijfeld weer aan de orde komen. 

Foto's: Thijs Kreukels vertelt wat de gemeente (niet) kan en wil doen aan de verschillende knelpunten. Het fietspad wordt een stukje de bocht om gelegd op de Wim Kandreef. Bij het winkelcentrum heeft rechts 'gewoon' voorrang, ook fietsers. De dorpsraad heeft aan de hand van de fietsschouw de verkeersproblemen voorgelegd aan de gemeente. (foto's Ilse Zethof en archief AV)

3 reacties

  1. Crow-richtlijnen, zijn deze bindend? Of is het gewoon een regel waar ambtenaren en de politiek zich naar believen achter kunnen verschuilen? En de opmerking “ken de verkeersregels” is die van toepassing op alle leerlingen die nog geen verkeersexamen hebben gedaan? Ongeveer 80% van alle leerlingen?

  2. Alle richtlijnen betreffende verkeersregels zijn beschreven in de CROW-richtlijnen; deze worden landelijk gehanteerd. Als u die doorleest en vergelijkt, dan komt u er achter dat ze bij de gemeente in ieder geval niet op de hoogte zijn van deze richtlijnen. Of de gemeente moet eigen richtlijnen hanteren.

  3. Ken de verkeersregels en wijk niet af van de richtlijnen, aldus de verkeersdeskundige, de heer Kreukels. Hoe belerend en arrogant. Uiteraard is het vooral niet-afwijken van richtlijnen een levensbehoefte van een tekentafelambtenaar. Enige creativiteit in het oplossen van een probleem is een brug te ver. Of is er wellicht een richtlijn inzake creativiteit en oplossend vermogen? Men gaat een fietstocht organiseren op een zaterdagmiddag, zo’n beetje de rustigste tijd om de situaties op te nemen. Dat is alsof je je paraplu gaat testen bij een strakblauwe hemel en 25 graden. Het is niets meer dan pappen en nathouden wat men doet. “Het heeft onze aandacht.” Dat is ambtenarentaal voor: “Ik stuur u het bos in.” Ik nodig de heer Kreukels en mevrouw Wauw graag uit om eens een paar ochtenden met mij mee te rijden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel