Inrichting voormalig VVA-terrein begonnen

Door: redactie. De herinrichting van het voormalige voetbalterrein van VV Aalsmeer tot park en recreatieterrein is inmiddels begonnen maar krijgt vrijdag 6 mei een feestelijke aftrap. Vanaf oktober zijn al kleinschalig voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Het gehele bouwterrein is inmiddels afgezet met bouwhekken zodat niemand onverhoopt het terrein op kan en gevaar loopt.

Als eerste vinden de werkzaamheden op het hondentrainingsveld plaats. Tijdens de werkzaamheden traint de hondenschool op een ander veld. Het gehele terrein is afgezet in verband met hergebruik van grond. Werkzaamheden die volgen: er worden watergangen en een vijver gegraven, bruggen aangelegd,een evenemententerrein gerealiseerd, het park wordt voorzien van wandelpaden, er wordt in het park veel groen geplant en gras gezaaid, er komt een speelbos voor de kinderen en een ontmoetingsplein voor alle Aalsmeerders. 

Grotere biodiversiteit
Er worden nieuwe vijvers aangelegd voor zowel recreatief gebruik als watercompensatie voor onder meer de woningbouw aan de Roerdomplaan/Meervalstraat. De werkzaamheden worden in nauw overleg met het Hoogheemraadschap van Rijnland voorbereid. De vijvers worden zoveel mogelijk ontworpen met natuurvriendelijke oevers. Ze worden beplant met waterplanten die zorgen voor een grotere biodiversiteit.

Hinderbeperkende maatregelen
Tijdens de werkzaamheden aan het park treft de aannemer maatregelen om de hinder voor de omgeving te beperken. Zo is er een tijdelijke brug van de Burgemeester Kasteleinweg naar het bouwterrein geplaatst.  Hierdoor komt er geen vrachtverkeer via de bebouwde kom en langs de school naar het bouwterrein toe. Begin april is gestart met de werkzaamheden voor het inrichten en het opruimen van het werkterrein. Daarna start het grote grondwerk en het aanbrengen van de beschoeiingen. Dan volgt de bouw van de bruggen en de aanleg van het evenemententerrein. Na de zomervakantie wordt het terrein verder ingericht. In het najaar worden 107 nieuwe bomen en ander groen aangebracht. In december is het project gereed en kunnen alle inwoners van Aalsmeer gebruik maken van het park.

Bomen weg en bomen terug
Om de vijver en het hondentrainingsveld te realiseren, moeten ongeveer 48 bomen wijken. Daar komen 107 nieuwe bomen voor terug. Het kappen van de bomen is gefaseerd uitgevoerd. Fase één is al uitgevoerd in het kapseizoen (vierde kwartaal 2021) bij het toekomstige hondentrainingsveld. De andere kapactiviteiten zijn in het eerste kwartaal van 2022 uitgevoerd. Dat betrof onder andere werkzaamheden aan de begroeiing en de risicobomen. Hierdoor heeft het bosplantsoen een open en veilig karakter gekregen.

Verbetering Leefomgeving
De gemeente heeft voor het project een beroep gedaan op de subsidiemogelijkheden vanuit het programma gebiedsgerichte projecten van de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS). De subsidie van SLS is bedoeld om de leefomgeving van gebieden die door vliegverkeer zijn gehinderd, te verbeteren. De projecten die in aanmerking komen voor een subsidie moeten in samenwerking met de inwoners van dat gebied tot stand zijn gekomen. Voor het VVA terrein heeft SLS een subsidie beschikbaar gesteld van circa 2,3 miljoen euro. De onderdelen die door SLS worden gesubsidieerd zijn het hondentrainingsveld en de inrichting van het ontmoetingsplein rond de centrale vijver. In een eerdere fase heeft SLS al bijgedragen aan het fitness en freerunpark in dit gebied.

BouwApp
De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente uitgevoerd door G. van der Ven BV aannemingsbedrijf. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden maakt Van der Ven gebruik van de BouwApp. Hiermee wordt u wekelijks op de hoogte gebracht van werkzaamheden en andere ontwikkelingen. Daarnaast kunt u makkelijk contact met de gemeente opnemen als u vragen of opmerkingen heeft. De BouwApp is makkelijk op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden door de de QR-code te scannen, of in de appstore de app gratis te downloaden. Zoek in de app naar ‘VVA Recreatiepark’, open het project en klik op ‘volgen’, selecteer betreffende doelgroep. Vragen of melding doen over de werkzaamheden? Ook dat dan via de BouwApp of de mail aan projectleider Jaap Oudeman: j.oudeman@amstelveen.nl.

De aftrap
Gezien de geschiedenis van het gebied als accommodatie voor de roemruchte voetbalclub VVA, is een feestelijk ‘aftrap’ van de werkzaamheden op zijn plaats. Dit gaat gebeuren op vrijdag 6 mei om 11.00 uur.

Foto’s Arjen Vos/artist impressions

3 reacties

  1. Simpel.Zonder Schiphol geen overlast meer En er kunnen veel meer huizen gebouwd worden.Geld aanpakken van o.a. Schiphol.Als gemeente zijnde kom je niet meer geloofwaardig over triest
    h de vries

  2. waar zouden we zijn zonder Schiphol
    Simpel geen overlast meer en er zouden veel meer woningen gebouwd kunnen worden in Aalsmeer.
    En maar geld aanpakken van o.a.Schiphol.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin