In geweer tegen dreigende extra nachtvluchten bij baanonderhoud

(Foto Schiphol)

Door: Klaas Leegwater. De gemeente Aalsmeer vraagt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nadrukkelijk bestaande regelgeving van baanonderhoud op Schiphol goed na te leven. Dat staat in een conceptbrief. Aanleiding is het maanden durende onderhoud vanaf januari aan de Zwanenburgbaan waarbij minister Harbers een vrijbrief wil geven voor nachtvluchten op de Aalsmeerbaan. Activist Johan Vollenbroek heeft bezwaar ingediend bij het Ministerie van Landbouw over het ontbreken van een stikstofvergunning bij het onderhoud.  

De beoogde ‘carte blanche’ van het ministerie voor de nachtvluchten is in tegenspraak met het bestaande protocol: ontheffing voor de duur van een nacht voor X starts of Y landingen tussen 23 en 06 uur bij uitzonderlijke weersomstandigheden. De vrijbrief zorgde afgelopen week voor ophef bij bewoners in en rond Aalsmeer. “Ziek van de herrie, vervuiling, slapeloosheid en stress,” vertelde een Aalsmeerse op een bewonersavond in 2019 toen tijdens onderhoud aan de Kaagbaan de Aalsmeerbaan als hoofdbaan werd ingezet.

Impact nachtvluchten
Ook ‘Behoud Woongenot Aalsmeerbaan’ (BWA) kwam in het geweer. De vereniging stuurde onlangs een brief op hoge poten naar de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).  “Tijdens het baanonderhoud kan worden volstaan met een meer proportionele oplossing, namelijk het bestaande protocol. De impact van nachtvluchten op het bebouwd gebied onder en bij de Aalsmeerbaan is dermate groot, dat waarborgen van zorgvuldigheid en verantwoording vooraf van grote betekenis zijn.”

Waarom niet minder vliegverkeer?
SchipholWatch, een stichting die strijdt voor een betere leefomgeving rond de luchthaven, vindt het onbegrijpelijk dat Schiphol tijdens baanonderhoud niet kiest voor minder vliegverkeer. “Bij onderhoud aan het snelwegennet in ons land wordt het verkeer nooit omgeleid naar provinciale wegen of dwars door dorpskernen, in plaats daarvan wordt de wegcapaciteit verlaagd, of delen van de weg afgezet. Dat kan op Schiphol natuurlijk net zo goed gebeuren, het aantal starts en landingen tijdelijk terugbrengen.”

Handhaving voorwaarden
In de conceptbrief van gemeente Aalsmeer aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de ontheffing benadrukt het college de overlast aan van vliegtuiglawaai dat inwoners al jarenlang ondervinden. “Zij snakken naar een verbetering van hun leefomgeving, daar wil onze gemeenteraad ook voor zorgdragen.” De gemeente verwijst naar het bestaande protocol. “Gesteund door onze voltallige gemeenteraad geven wij u in overweging om een ander instrument te gebruiken.”

De gemeente geeft in de brief tevens aan handhaving van de voorwaarden rond baanonderhoud belangrijk te vinden. “Omdat dit er voor zorgt dat gestelde waarborgen worden nageleefd (…) wij verzoeken u in uw besluit nadrukkelijk stil te staan bij de wijze waarop u de naleving van de vrijstelling of het vorenbedoelde verzoek wilt controleren en handhaven.”

Fransen ‘beetje nijdig’
Ronald Fransen van GroenLinks vindt de inhoud van de conceptbrief aan het ministerie niet scherp genoeg. “Te slap, het college spreekt zich nergens uit dat men hoe dan ook tegen nachtvluchten is. Ik ben daar best een beetje nijdig over. Onlangs in een commissievergadering over dit onderwerp ging ik er vanuit dat het college zich scherper zou opstellen. Wat mij betreft moet dit terugkomen in de brief, voordat die de deur uit gaat wens ik aanscherping.”

Geen stikstofvergunning
Milieuorganisatie MOB van activist Johan Vollenbroek meent dat de maandenlange onderhoudsbeurt van een start- en landingsbaan op Schiphol in januari niet uitgevoerd mag worden. De actiegroep heeft dinsdag bezwaar ingediend bij het ministerie van Landbouw. Schiphol zou geen stikstofvergunning hebben voor het onderhoud aan de Zwanenburgbaan.

Volgens MOB leidt het onderhoud tot extra stikstofuitstoot. Bovendien zorgt de sluiting van de Zwanenburgbaan voor verplaatsing van stikstofneerslag in andere gebieden, omdat de vliegtuigen via andere banen moeten opstijgen en landen. Met het handhavingsverzoek wil MOB Schiphol dwingen zich aan de regels te houden.

‘Onderhoud is noodzakelijk’
Schiphol is van mening dat de luchthaven zich aan de wet houdt, reageert een woordvoerder tegen NH Nieuws: “Onderhoud aan start- en landingsbanen is noodzakelijk, zodat ze in goede conditie zijn en blijven en reizigers veilig kunnen blijven vliegen. We hebben de overtuiging dat we werken binnen de geldende wet- en regelgeving. We wachten een uitspraak over het handhavingsverzoek af.”

Op de voorgestelde versoepeling door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat van het gebruik van andere banen tijdens onderhoud kan iedereen voor 1 december bezwaar indienen. Tot nu toe (donderdag 24 november) hebben zo’n 1200 mensen dat gedaan.

Foto’s archief AV/Arjen Vos

 

9 reacties

 1. 1500 petities getekend tegen schiphol, dus meer dan 100.000 mensen die niet tekenen en dus voor de plannen zijn( ik denk zo toch een ruime meerderheid😘)

 2. Van ‘s ochtends 6.00 uur tot ‘s nachts 1.00 uur
  vind ik lang genoeg. Een mens heeft recht op een goede nachtrust.
  Ook het klimaat is iets waar Schiphol zich wel eens druk over mag maken.
  Zorg eerst maar eens dat alles qua beveiliging goed geregeld is, denk dat dan die nachtvluchten niet nodig zijn.

 3. Nachtvluchten nooit!, zelfs overdag minder vluchten. Iedereen moet rekening houden met het klimaat. Nederland is hierdoor op slot. Maar vakanties mogen wel? Zijn ze gek geworden?

 4. Nachtvluchten nooit!, zelfs overdag minder vluchten. Iedereen moet rekening houden met het klimaat. Nederland is hierdoor op slot. Maar vakanties mogen wel? Zijn ze gek geworden?

 5. Wat minder vluchten maar niet snachts. De eerste vliegtuigen om 07.00 uur zijn al mijn wekker. Gek geworrden?

 6. No way dat wij akkoord gaan met nachtvluchten over ons huis. Vraag me dan ook af… hoe komen de bewoners aan hun nachtrust? Gaat het grote geld nu ook al over onze gezondheid?

 7. In de Kamperfoeliestraat hebben we plat dak! Woonkamer als slaapkamer! Dus ik zit echt niet te wachten op nachtvluchten!

 8. toen wij 52 jaar geleden in de Hornmeer ons huis kochten moesten we voor de koop een epistel tekenen dat we na tekenen en koop niet mochten protesteren tegen last van schiphol. Uiteraard hebben we dit niet gedaan, er bestaat en bestond geen enkele juridische onderbouwing.
  Nu 52 jaar later, zou een schrijven met een dergelijke inhoud op de burelen van Schiphol moeten liggen bij elk verzoek om uit te breiden c.q verleggen van aanvliegroutes en of onderhoud.

 9. Aalsmeer ontvangt al jaren miljoenen van s.l.s voor allerlei projecten voor een betere leefomgeving. Mooie projecten veel mensen hebben er plezier aan hebben Prima.Maar de bewoners pal onder de Aalsmeer zijn er niets mee opgeschoten .Nu krijgen ze de kans om voor deze mensen wat te doen. Gemeente trek je knip betaal die 60000 euro voor de rechtzaak

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin