Imanse niet blij met nieuwe weg: ‘We zijn onbereikbaar voor klanten’

Hans en Petra Imanse bij hun bedrijf op de nieuwe Witteweg

Door: Arjen Vos. De nieuwe busbaan rolt zich langzaam uit over het voormalige tracé van provinciale weg N201. Glad als een biljartlaken ligt het stuk tussen Zwarteweg en Mensinglaan te wachten tot het vrij gegeven wordt voor gebruik. Ernaast ligt de roodgekleurde parallelweg die bestemmingsverkeer naar het bedrijventerrein aan de Witteweg leidt. Nieuw is dat het verkeer nu kan doorrijden en zelfs van twee kanten de Witteweg kan benaderen.

Dat zou toch een positieve ontwikkeling moeten zijn voor de bedrijven die aan de kant van de busbaan zijn gevestigd. Maar in het rijtje wat bij de aanleg in 2006 bedoeld was als autoboulevard, zit aanhangerfirma Imanse toch stevig te balen van de herontwikkeling. “Het knapt hier misschien wel op maar niet ten voordele van ons,” zegt Petra Imanse, “we draaien nog maar de helft van de omzet en dat is niet alleen door corona. Mensen weten ons gewoon niet meer te vinden. Vorige week werden we gebeld door de politie, een goede klant van ons vanwege de paardentrailers die we in onderhoud hebben, die geen idee had hoe ze bij ons moesten komen. En dat is niet de enige geweest. Met iemand die een afspraak had staan voor een servicebeurt, hetzelfde verhaal. Toen we hem belden waar hij bleef, gaf hij aan rechtsomkeert te hebben gemaakt omdat hij de weg niet kon vinden.”

Niet zichtbaar
Om enigszins duidelijk te maken dat ze wel degelijk bereikbaar zijn zou het volgens Petra Imanse al handig zijn als er goede straatnaambordjes komen of een bedrijfsterrein bewegwijzering met daarop aangegeven waarnaar toe te rijden voor welke bedrijven en/of huisnummers. “Alleen bij het oprijden van het bedrijven terrein staat een straatnaambord en verder niet meer. Als je tegen het fietspad aanrijdt denken klanten dat ze daar niet op mogen. Pas twintig meter om de hoek, dus niet zichtbaar, staat een bord dat auto’s te gast zijn op het fietspad. Voorheen hadden we in het groen voor ons pand een reclamebord, nu voor de herinrichting van de Witteweg, werd ons door een ambtenaar verteld dat we dit bord weg moesten halen en dat we daarvoor eigenlijk precariorechten moesten betalen. Wij hebben toen gezegd dat de gemeente dan een rekening tegemoet kon zien voor alle dertien jaar dat de groenstrook tussen de weg en onze parkeerplaats niet is onderhouden. Toen was het stil.”

Stoeprand te hoog
Wat Hans en Petra ook hoog zit is dat de nieuwe parallelweg twee meter smaller is gemaakt dan hij was. Ze vinden het onbegrijpelijk. “Er komen hier bijna dagelijks vrachtwagens die moeten laden en lossen. Bij buurman Vaneman en ons komen ze met transporters om auto’s en aanhangers af te leveren. Als die hier inrijden en er moet een auto met caravan langs, zal een van de twee helemaal achteruit terug moeten rijden want passeren lukt echt niet. Dit omdat op het stuk vanaf de Zwarteweg ook de opritten van de bedrijven niet kunnen worden gebruikt om uit te wijken omdat de stoeprand veel te hoog is. Het wachten is op de eerste ongelukken met fietsers.”

De plek om te laden en lossen is in de nieuwe situatie gerealiseerd. Er lijkt volgens Hans en Petra niet echt bij te zijn stilgestaan dat Imanse de aanhangers zijwaarts lost waarbij een heftruck nodig is. Daarbij wordt de hele weg geblokkeerd waar het doorgaande verkeer geregeld flinke hinder van zal ondervinden: “Lossen op onze eigen oprit is niet te doen, omdat we dan ook de oprit van de buren blokkeren. Daarbij als er een mooie laadstrook is gemaakt moet je die ook kunnen gebruiken.”

Het dorp uit
Waar het ondernemersechtpaar ook vraagtekens bij plaatst is de route die de vrachtwagens na aflevering af moeten leggen om het dorp weer uit te komen. Ze moeten dan eerst richting Mensinglaan en kunnen kiezen om via Spoorlaan en Linnaeuslaan te verdwijnen waarmee ze langs de school van de Groenstrook moeten rijden. Niet echt veilig voor de kinderen. Of ze kunnen linksaf de busbaan oversteken, waarbij ze met hun lange voertuig een onmogelijke bocht moeten maken, de kruising blokkeren om daarna via Hortensialaan en Zwarteweg het dorp uit te rijden. Een derde optie is via de Ophelialaan. Volgens de ondernemers ook niet een fijne route voor vrachtwagen en/of auto met caravan.

Oplossing
Wat zien Hans en Petra als een mogelijke oplossing? “Het liefste zouden we verhuizen met het bedrijf en ons dan ergens langs de nieuwe N201 vestigen. Maar de kans dat we een goede prijs krijgen voor het bedrijf zoals het hier nu staat, is heel erg klein. Of dat we het überhaupt kunnen verkopen. Wie wil hier nu nog zitten? We hebben het gekocht als A-locatie met een goede ontsluiting op de toenmalige N201. Dat is het nu niet meer maar daar hebben we wel voor betaald en een pand met uitstraling neer moeten zetten.”

Aansluiting van Witteweg op 2e J.C. Mensinglaan

Hebben ze er al eens met de wethouder over gesproken? “We hebben geprobeerd een afspraak te maken. Ook met de burgemeester. Maar we krijgen ze niet aan de lijn en worden ook niet teruggebeld. Wel zijn hier twee raadsleden geweest (Dick Kuin en Eppo Buskermolen, red.) om de situatie te bekijken maar dat heeft ook niet tot veranderingen geleid.

Een oplossing voor de korte termijn is volgens Petra dat de grasstrook langs de busbaan een meter tot anderhalve meter smaller wordt gemaakt. “Maar daar gaan ze niet aan beginnen, hebben ze ons al laten weten.” Wat het volgens hen ook deels goed zou maken is als er toch weer meer verkeer van de parallelweg gebruik gaat maken. “Wij hebben er belang bij goed zichtbaar en bereikbaar te zijn,” aldus Petra die het nieuwe seizoen weinig optimistisch tegemoet ziet.

Reactie gemeente
De voorlichter van wethouder Van Rijn reageert als volgt op de kritiek van Hans en Petra Imanse: “Wij hebben hierover contact gehad met mevrouw en meneer Imanse. De fietsstraat is inderdaad vijf meter breed. Voor een erfontsluitingsweg in een 30 km/uur gebied is dit voldoende. Dit is ook bewust zo ontworpen om het vrachtverkeer zonder een lokale bestemming te ontmoedigen op deze route. Wethouder Robert van Rijn is betrokken op deze situatie en heeft gevraagd dat er ambtelijk via de accountmanager en projectmanager overleg wordt gevoerd met Imanse, hetgeen gebruikelijk is. Uiteraard is de wethouder wel op de hoogte van antwoorden die zijn gegeven aan mevrouw en meneer Imanse. Daarnaast heeft de accountmanager bedrijven ook gesproken met raadsleden die in gesprek zijn geweest met de heer Imanse. Deze gesprekken hebben geen aanleiding gegeven om de situatie aan te passen. Aan elke verandering gaat een gewenningsproces aan vooraf. Er zijn ter plekke wel ruime laad- en losplekken en er is ruimte om elkaar te passeren waardoor wij verwachten dat het verkeer elkaar niet in de weg zal rijden. Vooral ook omdat het hier om een 30 kilometer weg gaat die ingericht is als fietsstraat. Het belangrijkste zorgpunt van Imanse was het laden en lossen. Er zit namelijk een hoogteverschil tussen het wegdek en hun aangrenzende kavel. Hiervoor zijn in overleg oplossingen voor gevonden.”

Foto’s Arjen Vos

 

6 reacties

 1. Wij als vaste klant van Imanse aanhangwagens hebben vorig jaar een nieuwe aanhanger gekocht voor onze werkzaamheden in de tuin branche. Onze aanhanger moest dit jaar voor een jaarlijkse Bovag keuring en onderhoudsrapport, maar wat een drama om er vanuit Rotterdam te komen. Het was vanaf de snelweg A4 zo de N196 op en je was snel op locatie, nu dit jaar was het een drama. Dan word je omgeleid door een omleiding die ergens halverwege stopt midden in het centrum met een grote BE combinatie van over de 13 meter, eindelijk op bestemming achteruit insteken op het parallel weggetje om je aanhanger neer te kunnen zetten is een drama. Veel te hoge stoepen en insteken word haast onmogelijk gemaakt, en dan nog te spreken over de fietsers en fiets sporters die je voorbij schieten en verontwaardigd naar je kijken omdat je de weg blokkeert terwijl je nog met je handeling bezig bent.

  Dus een en al drama!

 2. Als klant van Imanse ben ik zeer verontwaardigd over de ontstane situatie. Hoe kan het dat deze maatregel is genomen die de bedrijven zo benadeelt? Ik steun de familie Imanse en de naastgelegen bedrijven in deze strijd. Van overleg is duidelijk geen sprake. Geef de bedrijven de kans om een goede bereikbaarheid te garanderen!

 3. Aalsmeer, gaat een onneembare vesting worden. We zijn straks alleen nog te voet en fiets te bereiken, alle wegen worden te smal, bereikbaarheid voor bedrijven met vrachtauto’s is ook vaak een drama. En wat Frits in bovenstaand artikel ook al aanhaalde een vrachtwagen is 2.50 mtr. breed, sterker nog hou het maar op 2.75 want we hebben ook nog spiegels op de auto!!!! En wat we nu al zien is dat wanneer de Waterwolftunnel dicht zit, iedereen via de middenweg en vervolgens zwarteweg of Aalsmeerderweg en dan door het seringenpark en ophelialaan naar de “oude” N201 moet dan kan ik je vertellen dat de rotondes dat niet fijn gaan vinden als daar de vrachtwagens met de lengtes van 25 meter 25 (LZV’s) overheen moeten. Dan ben ik benieuwd hoe het straks zal zijn als de Aalsmeerderbrug steeds open staat, dan zal Aalsmeer zeker vast staan bij elke rotonde…. Maar ik neem aan dat de bedenkers van dit wegennet hier een zeer goede oplossing voor hebben bedacht….

 4. De situatie die nu is ontstaan is voor de bedrijven een ramp. Bedrijven die hier jaren geleden zijn gekomen waar de gemeente toen heel blij mee was. Bedrijventerrein langs een drukke doorgaande weg. Terrein dat goed te verkopen was, immers de toenmalige N 201 liep erlangs. Bedrijven die toen veel geld hebben betaald voor een stuk grond dat nu niets meer waard is. Hoe moet je er nu komen! De oude N201 is er niet meer. Via veel omwegen zijn de bedrijven moeilijk te bereiken. Staat er opeens een bord fietsstraat. Wat is dit voor een straat? Mag ik hier wel komen met de auto laat staan met een vrachtwagen of erger nog een trekker met oplegger of vrachtwagen met aanhangwagen! Er komen meerdere keren per dag auto’s met een aanhangwagen, caravan of paardentrailer deze straat op.
  Je rijdt de fietsstraat op en dan… mag ik dit wel. Wat is in hemelsnaam een fietsstraat? Een straat voor fietsers dus niet voor andere verkeer?
  Fietsstraat, fietspad of wat dan ook …dus maar rechtsomkeert gemaakt en kijken of ik er via de andere kant kan komen. Hele woonwijk doorkruist. Nee dus weer die “fietsstraat”! Nergens staat dat we er wel mogen komen met gemotoriseerd verkeer. Kom je er eindelijk met zo’n grote combinatie hoe verder. Verkeer uit tegenovergestelde richting kan er niet langs. Zo smal is de weg geworden. Normaal is een weg ongeveer 6 meter breed. Nu deze weg is veeeel smaller.
  Ik, met bv een vrachtautocombinatie of auto met aanhangwagencombinatie ben soms wel 2,5 meter breed! Hoe moet het verkeer uit tegenovergestelde richting er nu langs. Je kunt nergens uitwijken! Je staat dus vast tegenover elkaar!!! Wie gaat er achteruit? Wie kan er achteruit? Wie heeft dit verzonnen!!!!!
  Dan hebben we het nog niet eens over het laden en lossen. Waar!!!
  Dan weer wegrijden de drukke woonwijk in met de grote soms zware combinatie!! Achteruit dan maar met nagenoeg geen uitzicht en een paar smalle rare bochten.
  Er is nooit maar dan ook nooit aan de bedrijven gedacht die daar al jaren gevestigd zijn. Die daar naar toe gelokt zijn met mooie praatjes als goed bereikbaar, mooie reclameplaats voor het bedrijf, dag en nacht reclame langs de drukke doorgaande weg.
  Nu…. geen verkeer, geen reclame, niet bereikbaar geen alternatief niets niets en niets.
  Gemeente Aalsmeer u moet zich diep en diep schamen over wat er nu is gebeurd. Dus gemeente Aalsmeer doe er iets aan.

  Wie oh wie heeft deze belachelijke situatie verzonnen. Je zult er maar een bedrijf hebben.

 5. Geacht bestuur der gemeente Aalsmeer,

  Dit stuk gelezen te hebben heb ik mij al vaker verwonderd over deze weg.
  Een fietspad van 5 meter breed is aardig voor het langzame verkeer, al zet ik hiermee ook mijn vraagtekens bij met speed bikes die harder kunnen dan 40 km per uur.
  Als u stelt dat dit een 30 km weg is blijft de beheerder ten alle tijd verantwoordelijk voor een veilige afwikkeling.
  Als men bedenkt dat een vrachtauto zeker 2.50 meter is en een auto met caravan evenzo kunt u wel begrijpen dat dit voor gevaarlijke situaties kan leiden.
  De bedenkers van deze situatie rijst bij mij dan ook of zijzelf wel eens in een vrachtauto gezeten hebben.
  Zelf kan ik gelukkig over deze ervaring spreken regelmatig mee geweest met een chauffeur op een internationale route, ook regelmatig op pad met een toch wel behoorlijke caravan.
  Dit wordt dan een vastloper op deze weg vooral als men niet kan uitwijken, en er ook nog fietsers aankomen.
  De meest logische oplossing zal dan ook moeten wezen de groenstrook verleggen, dit zal aardig wat gaan kosten komt vooral als men niet in een heel vroeg stadium met deze ondernemers in gesprek zijn gegaan, en louter van achter het bureau plannen hebben ontwikkeld zonder het eerst op het bureau te laten uitkristalliseren en dan de juiste beslissing te nemen.
  Dan nog een tip voor chauffeurs met BE rijbewijs bedenk dat deze vrachtwagenchauffeurs hele vreemde situaties meemaken en daarop moeten anticiperen.

 6. Absurde situatie en ik kan het weten. Diverse rondjes gedwaald met de trailer achter de auto. Met Google, met bewegwijzering ( die niet bleek te kloppen) kwam ik er niet. Gelukkig met Imanse aan de telefoon uiteindelijk wel. Vreselijk dit, gemeente Aalsmeer ga eens serieus met deze mensen om tafel en luister naar hun input en oplossingen. Ik hoop dat dit goed komt voor Imanse en al hun klanten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel