Hij is weggelopen, maar heeft ie niet gewoon gelijk?

Door: Joop Kok. “Ja mijnheer Benschop, we zien hier mijnheer Fransen van GroenLinks en die zegt met zoveel woorden: Het is allemaal lucht wat de heer Benschop hier vertelt, we horen niets nieuws en er wordt niets gedaan aan het lot van de omwonenden. Hij loopt weg. Ze geloven u daar niet.” “Hij,” antwoordde Benschop. “Nou niet alleen hij,” antwoordde Twan Huys in het programma Buitenhof afgelopen zondag. “We hebben ook 22-23 actiegroepen rondom Schiphol en die geloven u ook niet en die staan voor heel veel mensen.” “Absoluut,” antwoordde Benschop. “Volgens mij moet u het niet bagatelliseren.” “Ooh nee, ik ben degene geweest die op pad is gegaan naar de omgeving, het probleem heeft erkend.” “Maar bent u het niet met me eens dat niet alleen mijnheer Fransen zegt van Schiphol een groot probleem, ik loop weg, want er zijn er meer.” “Maar hij was de enige die wegliep, en dat bedoel ik.” “Hij is weggelopen, maar heeft ie niet gewoon gelijk? Gebeurt er gewoon niet veel te weinig? De overlast is aanhoudend groot en de vervuiling ook.” “Ja,” en vervolgens volgde er een opsomming van mogelijke technische ontwikkelingen om de voetafdruk van Schiphol te verkleinen. Geen woord over het verminderen van vluchten.

Wat dure boekwerkjes, amendementen, moties en een bezoek van Cora van Nieuwenhuizen niet voor elkaar kregen, lukte Ronald Fransen wel: landelijke publiciteit voor de overlast van Schiphol. Door gewoon weg te lopen, genoeg is genoeg. Op de vraag of hij dat van tevoren bedacht had en of anderen dat wisten, geeft Fransen een bevestigend antwoord. “Ik had van tevoren aan de overige fracties mijn plannen kenbaar gemaakt. Die hadden niet gereageerd, ja Willem Kikkert dat opstappen niet bij hem hoorde.” En Jelle Buisma van de PvdA, die had er toch ook moeten zijn? Fransen trad immers op mede namens hem. Als hij er geweest was of één van de fractieassistenten, waren ze beiden opgestapt en had Benschop niet kunnen zeggen: Hij was de enige die wegliep. “Waarom Jelle er niet was moet je hem vragen, daar ga ik niet over.”

Extra stapje
Waarom stapten er trouwens niet meer op? Waarom niemand van AA? Die partij laat zich er op voor staan dat ze geen banden heeft met de landelijke politiek en daardoor onafhankelijk kan opereren. Dat had ze nu hard kunnen maken door samen met Fransen op te stappen. Dat deed ze niet. Dat er raadsleden waren die rekening hielden met de zienswijze van hun moederpartij kon wel worden opgemaakt uit de woorden van Tom Verlaan (CDA) en vooral die van Erik Abbenhues (VVD). Voor Fransen was dat geen probleem. “We proberen zo veel mogelijk samen op te trekken, maar waar ik zelf nog een stapje extra kan zetten, zal ik dat niet laten. Voor de komende raadsverkiezingen ook wel zo leuk, dan valt er echt iets te kiezen.”

De man die het kan
Het slot van het tweegesprek tussen Twan Huys en Dick Benschop was verrassend. Op 26 mei veroordeelde de rechter Shell. De grootste vervuiler van Nederland moet meer doen om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Dat was voor het eerst dat een bedrijf zijn beleid in lijn moet brengen met het Klimaatakkoord van Parijs. Dat was een mega-doorbraak die wereldwijd gevolgen gaat hebben. Greta Holtrop van AA (foto) wees Benschop in de raadzaal op de uitspraak en wees hem op zijn verantwoordelijkheid: “Kan de heer Benschop als vertegenwoordiger van Schiphol mede gezien deze uitspraak zijn verantwoordelijkheid nemen en aangeven dat Schiphol nu wel serieus open staat voor een krimpscenario?” Ook Twan Huys legde een relatie met Shell waar Benschop ooit president directeur van was: “De mensen die nu aan het roer zitten bij Shell komen uit een industrie en een tijd waar we aan voorbij zijn. Er moeten andere zaken gebeuren. Bent u wel de man op de goede plek om Schiphol een nieuw tijdperk binnen te vliegen dat schoner en beter is voor de omgeving. Bent u de man die dat kan?“ ”Ik hoop het wel, was zijn antwoord, want ik ben daar tot in mijn tenen toe gemotiveerd.”

Toekomst Benschop
Wanneer je de uitzending van Buitenhof terugkijkt, valt op dat Twan Huys Benschop verwijt dat ie te weinig oog heeft voor het lot van omwonenden en dat ie zaken bagatelliseert, dezelfde verwijten die in de raadzaal waren te horen. Wanneer op zoveel niveaus wordt aangegeven dat het vertrouwen in iemand met zo’n belangrijke maatschappelijke functie ontbreekt, dan zal dat zeker invloed hebben op de toekomst van de heer Benschop. Het opstappen van Fransen, het opeenvolgende bezoek van Benschop aan de raad van Aalsmeer en Buitenhof, zou wel eens historische gevolgen kunnen hebben.

Foto’s screenshots van Buitenhof en archief AV/Jaap Maars

Eén reactie

  1. Al heel lang opper ik de volgende suggestie. Schiphol hanteert een blokkensysteem. Binnen een blok
    moeten passagiers kunnen overstappen, dan is het spits en worden secundaire banen ingezet. Maak zo’n blok wat breder, dus wat meer tijd inruimen voor overstappers, waardoor er minder gebruik hoeft te worden gemaakt van de secundaire banen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel