Hermen de Graaf: ‘Iedereen is van de pers’

De regionale en lokale journalistiek heeft het volgens columnist Hermen de Graaf zwaar. Daarbij baseert hij zich mede op recent gepubliceerde onderzoeken die dramatische cijfers laten zien. Maar Aalsmeer boft in zijn ogen nog, met drie verslaggevers en een fotograaf op de perstribune bij gemeenteraadsvergaderingen. “De een kritischer dan de ander, maar goed.” 

Zijn stelling is overigens dat “iedereen tegenwoordig van de pers is”. Alles kan immers meteen op diverse manier via internet worden verspreid. Dat komt de kwaliteit niet per definitie ten goede, want soms is het “van bedenkelijk niveau”.

De Graaf, die zelf communicatieadviseur en journalist is, licht Aalsmeer in zijn beschouwing kritisch door. Daarbij ontziet hij noch lokale politici noch lokale journalisten. Lees hier wat hij erover te zeggen heeft.

9 reacties

 1. Insinuerende journalistiek, zo zou ik de column van Hermen de Graaf willen duiden. Het begint al bij de openingszin. ‘Een teleurstelling misschien, voor degenen die een lekker onbeschaamde promotionele column hadden verwacht voor mijn kandidatuur voor provinciale staten bij de verkiezingen op 18 maart. Maar ik wil iets kwijt over wat me dagelijks bezighoudt: journalistiek.’ Dat ik van iemand die de politiek ingaat niet mag verwachten dat het zijn dagelijkse bezigheid is, is tot daar aan toe, maar dat hij denkt te weten wat ik inhoudelijk gezien van zijn column verwacht vind ik buitengewoon arrogant en insinuerend. Het brengt me zelfs op de gedachte of hij niet wil verhullen dat hij politiek gezien weinig te melden heeft. En wat bedoelt hij met: ‘Echter, regionale en lokale journalisten maken nauwelijks gebruik van de mogelijkheden van de Wet openbaarheid bestuur (WOB), waarmee overheidsdocumenten kunnen worden opgevraagd. Daar hebben ze geen tijd voor, in tegenstelling tot burgers die hiervan een overdreven hobby maken, of ze worden er niet voor betaald…’ Is dit een verwijzing naar de heer Lookman of niet? Waarom is hier overigens van een overdreven hobby sprake, de rechter heeft hem tot 2 maal toe in het gelijk gesteld. Twijfelt Hermen aan de bekwaamheid van de rechterlijke macht? En wat bedoelt hij met: ‘Ernstig is het natuurlijk wel, als freelancers naast hun werk voor de lokale media ook voor politieke partijen werken om noodgedwongen hun inkomen een beetje op peil te krijgen. Dat is op zich niet erg, maar openheid daarover – toch een journalistieke verantwoordelijkheid – zou wat mij betreft een voorwaarde moeten zijn.’ Over welke freelancers heeft hij het, over Han Carpay soms? Verdient die bij door voor een politieke partij te werken? Welke dan wel? Kom op Hermen, laat zien dat je naar een hoog journalistiek niveau streeft en kom met feiten en namen. En wat bedoelt hij met: ‘Het zou Carpay, de hoofdredacteur van AalsmeerVandaag, sieren als die toespeling over toeval – als deze inderdaad onbedoeld is – door een openbaar excuus zou worden weggenomen.’ Het gaat daarbij om de volgende zinsnede: ‘Van Duijn, die zich donderdag (o toeval) tijdelijk als fractievoorzitter terugtrok, heeft het tij nooit kunnen keren.’ Het is de dag waarop Jobke Vonk haar ontslag als burgemeester aanbiedt. Het op één en dezelfde dag plaats vinden van beide gebeurtenissen is opvallend en roept verwondering op. Han geeft dat weer met de uitroep ‘o toeval’. Een uitroep zonder waardeoordeel of bijgedachte, Die zou er wel zijn indien er een vraagteken achter had gestaan. In dat geval leid je de lezer naar de gedachte dat het wel geen toeval zal zijn en dat er van een toespeling sprake zou kunnen zijn. Zoals Han het heeft geformuleerd is het niet anders dan een constatering. Concluderend durf ik te stellen dat het Hermen de Graaf niet is gelukt om in deze column zijn streven naar een kwalitatief hoogstaand journalistiek niveau waar te maken.

 2. ‘Ga maar rustig slapen’ waren de historische woorden van voormalig minister-president Hendrik Colijn. De pers moet de lokale politiek in de gaten houden. Hermen de Graaf waakt over diezelfde pers, stelt de grenzen van de vrijheid van meningsuiting vast en treedt desnoods corrigerend op richting de kritische publicist. Wat kan ons dan nog gebeuren? Gaat u maar rustig slapen!

 3. De politiek weet er weer een mooie draai aan te geven. Ik heb geen zorgen over de pers, zij besturen tenslotte Aalsmeer niet. Ik heb zorgen over de Aalsmeerse politiek, daar loop ik al heel lang mee, en met mij vele anderen.

 4. Dank voor jullie reacties.
  – mijn zorg over de pers – ik loop er al langer mee – wordt mede onderschreven in het artikel waarnaar ik verwees in de column: http://www.volkskrant.nl/media/waakhond-de-lokale-pers-stelt-steeds-minder-voor~a3870038/;
  – jullie erkenning voor AalsmeerVandaag deel en waardeer ik. Dat geldt wat mij betreft ook voor andere (plaatselijke) media (geschreven dan wel via de ether) en alle columnisten, correspondenten en commentatoren;
  – verder zal ik niet ingaan op individuele reacties. Het is een geruststellende gedachte dat de vrijheid en functie van de pers zo goed wordt onderschreven. Ben altijd bereid tot een persoonlijke en/of telefonische toelichting: 06-53992755.

 5. @joop vd jagt, het valt niet mee in Aalsmeer om hoor en wederhoor toe te passen als moeilijke onderwerpen voor de coalitie onder geheimhouding wordt geplaatst.

 6. Hermen, ik heb respect voor je mening zo vlak voor de verkiezingen van 18 maart a.s. Ook jij mag je mening uiten zoals vele anderen het doen. Ik kan mij goed vinden in je schrijven. Ik vraag mij ook weleens af wat journalistiek inhoudt omdat iedereen zich in Nederland en België journalist mag noemen. Een algemene vraag in de wereld is wie er eigenlijk regeert. De politiek? Of de media? Voor mij is echte journalistiek eerst onderzoek, hoor en wederhoor en analyseren en dan weet je waar je het over hebt. Dit is geen kritiek op de plaatselijke media maar ook ik heb soms mijn twijfels over de media in het algemeen. Ik ben blij dat wij in Aalsmeer 4 media hebben die een maatschappelijke functie vervullen in de samenleving. Uitgangspunt mag nooit zijn om je oplage of luisterdichtheid te vergroten, maar gewoon zuivere journalistiek; dat is wat het democratiebestel nodig heeft. Lees eens Wikipedia.

 7. Ook ik wil met het petje op van Radio Aalsmeer reageren. Radio Aalsmeer probeert in de verschillende programma’s iedereen het woord te laten. Zo krijgen de dames en heren van de politiek, zowel van de raad als het college, alle ruimte in het uur Aalsmeer politiek. Waar ook ruimte is voor iedereen om zijn mening kenbaar te maken via de telefoon en mail. Naast het politieke uur en de raadsvergaderingen die worden uitgezonden, maken wij al weer een lange tijd (meer dan 150 uitzendingen) het programma Stamtafel Actueel. In dit programma krijgt iedereen de mogelijkheid om haar of zijn verhaal kwijt te kunnen. Zo proberen wij actuele zaken die spelen in Aalsmeer en Kudelstaart onder de aandacht te brengen. Ja, dat kan soms voelen dat dit eenzijdig is, maar wij bieden juist een platform aan voor die mensen die nergens hun verhaal direct kwijt kunnen. Wel probeert de redactie van dit programma goed zijn huiswerk te doen om zoveel mogelijk informatie over het desbetreffende onderwerp te krijgen. Daarbij doen wij regelmatig een beroep om informatie uit het gemeentehuis te krijgen, maar helaas moeten wij concluderen dat dit niet altijd meevalt om de informatie te krijgen. Nu vinden wij het te ver gaan om voor elk onderwerp die wij behandelen een WOB aanvraag in te dienen. En ik denk dat Radio Aalsmeer een prima organisatie is die probeert haar steentje bij te dragen om zo open mogelijk te zijn in de berichtgeving. Een mooi voorbeeld is de laatste uitzending van Stamtafel van afgelopen donderdag.
  Waar wij de persconferentie van de fractievoorzitters over het ontslag van onze Burgemeester mevr. Vonk hebben uitgezonden.
  Daarbij hebben wij vele Aalsmeerders van verschillende bloedgroepen de gelegenheid gegeven om hun reactie te geven.
  En nogmaals ik denk dat de Aalsmeerders en Kudelstaarters blij mogen zijn dat er zoveel mensen zijn die zich betrokken voelen met het Aalsmeerse en Kudelstaartse nieuws.
  Dit geldt niet alleen voor de medewerkers van Radio Aalsmeer maar ook voor iedereen die met de pers bezig is.

 8. Beste Hermen, ik verwijs je even naar jullie CDA-brief, onlangs bij AalsmeerVandaag te lezen. Een kleine citaat eruit: ‘Natuurlijk gaat de kritiek op de politiek niet aan ons voorbij. Soms onterecht, maar meestal meelevend en steunend. Dat sterkt ons!’ Dus AV en ‘de pers’ doet alleen maar zijn morele plicht om mee te denken en te schrijven, ter ondersteuning in ieders belang. Dat sterkt ons, samen!!

 9. De auteur snijdt verschillende thema’s aan en dat maakt zijn column er niet sterker op. Dat “met de komst van de nieuwe media …iedereen tegenwoordig van de pers [is]” is een boutade waarmee hij de plank misslaat. Er zijn nog heel wat mensen die geen gebruik maken van de sociale media. En als men al op Facebook, Twitter, …, zit, dan gaat het toch vooral om persoonlijke aangelegenheden en niet “nieuws” dat de samenleving betreft. De auteur valt burgers aan die “een overdreven hobby maken van WOB-verzoeken”. Kan de auteur dat eens hard maken? Zou dat niet eerder verband houden met de manier waarop het CDA-AB-college met de burgers omgaat? Maar het venijn zit in de staart. De auteur heeft zich geërgerd aan de opmerking van Han Carpay “o toeval” bij de vervanging van de CDA-fractievoorzitter en vraagt daar een openbaar excuus voor. Wat een onzin! Er is niets mis met de plaatselijke journalistiek, integendeel! Er is iets fundamenteel mis met de plaatselijke politiek, waar de kleinst mogelijke meerderheid voortdurend overhoop ligt met de grootst mogelijke minderheid. En er is iets mis met het CDA, dat weigert de laatste angel eruit te trekken die Aalsmeer kan doen herleven, om met de woorden van Carpay te spreken. En dat alles in volle verkiezingstijd…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel