Geloof In Aalsmeer: Levend Evangelie Gemeente

Volgens het onderzoek ‘God in Nederland’ gaat het hard met de ontkerkelijking in Nederland. Ruim 80 procent van de bevolking komt nooit of bijna nooit meer in een kerk en slechts 14 procent gelooft nog in een persoonlijke God. Hoe zit het met de kerken in Aalsmeer? Zijn die nog wel levensvatbaar of lopen die ook hard terug in ledenaantal?

In deze serie gaan we op zoek naar het geloof in Aalsmeer. We bezoeken de samenkomsten van de plaatselijke kerken en hopen meer te weten te komen over de manier van kerk zijn, hoe mensen hun geloof beleven en wat de kerk doet voor de samenleving. Vorige week bezocht onze niet kerkelijke verslaggeefster Leni Paul samen met fotograaf Jaap Maars de Levend Evangelie Gemeente.

'Wij zijn een blije kerk'

Ja, dat grote gebouw, vlak over de brug van de Ringvaart, dat is onze kerk, zo was ons telefonisch gemeld. Op het eerste gezicht oogt de LEG-kerk niet als een Godshuis en de verbazing wordt nog groter als fotograaf en ik die zondagochtend binnenstappen. Een lichte ruime hal, gezellig pratende groepjes bij zogenaamde Meeting Points en aan de ontvangsthal grenzend een nog grotere kerkruimte. Hoog en licht, aan beide zijwanden in grote letters, religieuze woorden.

De aankleding van de ruimte is sober: een houten kruis van flink formaat links aan de muur. De van wand-tot-wand mooie stoffen vloerbedekking geeft de zaal, ondanks zijn afmetingen, iets huiselijks. 

“Doorgaans zit de kerk vol, maar veel kerkgangers zijn vandaag niet aanwezig, want tegelijkertijd is er een openluchtdienst in Alphen aan de Rijn waar veel kerkgenoten uit onze eigen LEG-kerk aanwezig zullen zijn,” zegt ons de 66-jarige Peter van Leeuwen, een van de kerkoudsten. Vriendelijke, open man, graag bereid ons wat achtergrondinformatie te geven. Op zijn borst staat op zijn shirt Esprit en even associeer ik het woord in deze sacrale omgeving met het Franse 'geest', maar het blijkt hier om een kledingmerk te gaan en niet direct om iets spiritueels.

Regiogemeente
De Levend Evangelie Gemeente Kerk, gelegen in de Haarlemmermeer, wordt door de Aalsmeerders doorgaans aangeduid als 'De LEG' en haar aanhangers komen uit een groter gebied dan uit de aangrenzende gemeente Aalsmeer, zegt Van Leeuwen. “We zijn een echte regiogemeente en dan denken we aan woonkernen uit de Haarlemmermeer zoals Vijfhuizen, Hoofddorp en niet te vergeten uit Amsterdam waar ook veel kerkgangers vandaan komen en dan vooral uit Amsterdam Zuidoost. 

Wereldwijde beweging
Van Leeuwen: ”Je kan ons als een jonge gemeente beschouwen, ontstaan uit de Hervormde Dorpskerk in de Dorpsstraat, nu al weer zo'n ruim 35 jaar geleden. Een evangelische gemeente, denk daarbij ook aan de pinkstergemeente. Net als zij en evenals de Doopsgezinden kennen wij bijvoorbeeld ook de volwassendoop. Ik ga nu even met u in gedachten terug naar de jaren zeventig. Toen ontstond in Amerika de beweging Children of God. In veel wereldsteden waar hun speciale boodschap werd uitgedragen sloeg dat op grote schaal aan. Het werd een wereldwijde beweging, met name onder jongeren. En in de Hervormde Kerk in het Dorp waren onder meer Cor Dekkers, Wulf van Dam en ook Matthijs Piet daardoor gegrepen. Zij waren in die tijd de jongeren, wilden meer God beleven en men wilde die gedachten, die stroming uit Amerika, invoegen in de Hervormde Kerk.” 

Wat was er zo anders, afwijkend van de 'moederkerk' in de Dorpsstraat?

“Beleven ging in de nieuwe beweging op een andere manier die bij velen aansloeg. Men probeerde die nieuwe richting een plek te geven in de eigen kerk. Vooral dus bij de jeugd, maar dat ging moeizaam binnen de bestaande Hervormde gemeente. Langzaam aan ging die deur in de Dorpsstraat voor hen dicht en toen werd besloten, dan moeten we maar apart.”

Middelpunt
Het eerste gebouw waar de diensten van de zo genoemde Levend Evangelie Gemeente werden gehouden was in Aalsmeer Oost in het gebouwtje Het Middelpunt. Al gauw kwam volgens Van Leeuwen de voormalige openbare school op de huidige plek van de kerk vrij en was er gelegenheid daar, net over de brug over de Ringvaart een zeer ruim en modern gebouw te realiseren”. 

Wat is nu het wezenlijke verschil met de vele andere kerkgenootschappen, vragen we die ochtend de kerkoudste. Zijn antwoord komt vastberaden.

Echte zekerheid
“Wij onderscheiden ons door de persoonlijke relatie die we hebben met Jezus en met God. Dat is de echte zekerheid in ons leven. En dan geven we ook ruimte aan de heilige geest. Tijdens onze dienst nodigen we God ook uit en ook de aanwezigen nodigen we uit naar voren te komen om zelf te getuigen van hun eigen ervaring. Mensen willen de ervaring die ze hebben met God delen.”

Erotisch
Wat ons deze ochtend treft is de vaak uitbundige blijdschap, die je bijna extatisch zou kunnen noemen. Veel kerkgangers steken de armen omhoog, sluiten de ogen: in vervoering en bijna erotisch. En onwillekeurig denken we die ochtend aan Sigmund Freud, de grondlegger van de psychoanalyse… In ieder geval is er de volledige overgave. Wat er in ieder geval die ochtend ontbreekt bij de kerkgangers is somberheid en pessimisme, althans ogenschijnlijk. Iedereen lijkt blij en die stemming werkt, het moet worden gezegd, aanstekelijk.

Er wordt die ochtend geen papieren tekst verstrekt om de dienst te kunnen volgen. Ook hier wordt van de eigentijdse beamer gebruik gemaakt en in heldere goed leesbare letters kan de tekst worden gevolgd. 

Eigentijds ritme
Onder kerkgangers is een ruim aanbod van muzikale mannen en vrouwen te vinden, zo constateren we na al onze bezoeken aan de diverse kerkgenootschappen. Ook hier, bij de LEG met zijn 650 leden, is deze zondag weer een uitstekend spelend jeugdig ensemble enthousiast bezig met het met vrolijke klanken opluisteren van de dienst. Swingend in eigentijds ritme en ja, ook weer extatisch, gaat een wereld voor ons open. Het eerste halfuur is deze ochtend dan ook helemaal gewijd aan de muziek.

De zangleiding ligt bij Dekkers junior. Zijn vader Cor Dekkers senior, een van de oprichters van de LEG is eveneens aanwezig. Junior heeft een goede stem en soleert, intussen ook de opgewekte teksten enthousiast voorzingend. Jezus is ook hier weer het middelpunt.

Rotsvast geloof
En dan komt voorganger Martijn Piet die vaardig het woord neemt. Wij mochten enkele weken eerder in een dienst van de Alphakerk in Kudelstaart  al kennismaken met zijn retorische talenten en gedrevenheid. Ook deze zondag weet hij de gelovigen weer in de ban te krijgen van zijn teksten. Om het populair te zeggen: hij krijgt moeiteloos de hele kerkzaal mee.

En dan is het moment daar dat gelovigen c.q. de kerkgangers desgewenst het podium kunnen betreden om van hun rotsvaste geloof te getuigen.

Baby met hartklachten
Het eerste echtpaar, met baby in de arm, komt ons de beweegredenen melden om te getuigen van hun dankbaarheid jegens het Opperwezen. Hun met een hartafwijking geboren zoontje zou het volgens de artsen waarschijnlijk niet redden, maar gebed, zowel door henzelf als door de LEG-gemeente, had een wonderbaarlijke medische vooruitgang weten te bewerkstelligen. Martijn Piet, inmiddels huiselijk op witte sokken, hoort begripvol het echtpaar aan, waarna een ander gezin met vier kinderen het podium betreedt. Moeder is Marokkaans, vader komt uit Suriname. Ook zij zijn dankbaar en blij en prijzen de Heer. Gebedsgenezing is, zo meldt ons een kerkbezoeker later, niet onbekend in de LEG.  

En na de oproep van voorganger Piet om naar voren te komen stromen zo'n 20 gelovigen toe om op de knieëen biddend te getuigen van hun dankbaarheid.

Veel gebeden
Martijn Piet noemt nog even de gebedsweek die er de afgelopen dagen was geweest en waarin 24 uur, dag en nacht, volop gebruik kon worden gemaakt van de gebedsruimte in het LEG-gebouw .

“Er is heel veel gebeden, er werd veel gebruik van de ruimte gemaakt, geweldig was dat.”

In het fraai uitgevoerde magazine van de Levend Evangelie Gemeente lezen we dat er, naast de zondagse kerkdienst, erg veel wordt georganiseerd voor diverse leeftijdsgroepen, variërend van activiteiten op sport- en muziekgebied tot bijbelstudies, actuele thema's en meer.

”We zijn een blije kerk,” zegt Van Leeuwen. En die opmerking heeft na zondag geen bevestiging nodig.

Tekst: Leni Paul, foto's Jaap Maars

In deze serie verschenen eerder:

 

Eén reactie

  1. Beste Leni,

    Dank voor je mooi geschreven stuk naar aanleiding van je bezoek aan onze gemeente. Leuk om terug te lezen hoe iemand een dienst kan beleven.
    Ik moest wel even slikken toen ik het woord ‘erotisch’ las. Ik kan dat niet goed plaatsen in deze context, al zegt dat wellicht iets over mijn gebrek aan kennis van Freud. Ik denk dat je er mee doelt op het gelukzalige gevoel dat geliefden kunnen beleven wanneer ze zich aan elkaar overgeven in liefde. Mooi wanneer jij het zo hebt ervaren.

    Nog even voor de goede orde, deze voorganger loopt doorgaans tijdens de kerkdienst niet huiselijk op zijn witte sokken. Dat deed ik enkel ter illustratie sprekende over Mozes die uit ontzag voor God zijn schoenen uit deed omdat hij heilige grond betrad.

    Dan nog een kleine feitelijke correctie. Er komen maar zeer weinig mensen uit Amsterdam in de Levend Evangelie Gemeente. We zijn een regio gemeente, maar het merendeel woont in Aalsmeer of Hoofddorp.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin