Geen tweede supermarkt op plaats van school

KC De Ruimte

Door: redactie. De discussie over een tweede supermarkt in Kudelstaart is nog niet voorbij. Die over een verhuizing van basisscholen De Ruimte (voorheen De Graankorrel) en OBS Kudelstaart naar een nieuwe locatie wel. Beide scholen blijven zitten waar ze nu gehuisvest zijn. De gemeente en de scholen hebben dat gezamenlijk besloten al speelden de wensen van de scholen hierbij de grootste rol.

Het toekomstperspectief is voor beide scholen naar eigen zeggen op de huidige locaties het meest uitzichtvol. Voor de gemeente betekent het dat een grote investering in een nieuw schoolgebouw niet in de begroting hoeft te worden opgenomen. Het besluit geeft beide scholen de nodige rust om hun toekomstwensen af te stemmen op de mogelijkheden die de huidige locaties bieden.

Proosdijhal (foto archief AV)

Geen supermarkt aan de Schweitzerstraat
De discussie over de verhuizing van de scholen was onder andere ingegeven door de vraag van inwoners om een tweede supermarkt in Kudelstaart. Die zou mogelijk na de verhuizing kunnen worden gerealiseerd op de locatie van KC De Ruimte aan de Schweitzerstraat. Dat is met deze beslissing van de baan. Daarnaast is de verkeersdruk op de huidige locaties van beide basisscholen een aandachtspunt. De gemeente gaat die verkeersknelpunten nauwgezet in kaart brengen en waar mogelijk in goede banen leiden. De opties voor een tweede supermarkt in het dorp zijn niet zo groot. Een mogelijkheid is dat de pijlen nu op de Proosdijhal worden gericht en dat er een nieuwe sporthal op het terrein van korfbalvereniging VZOD wordt gebouwd.

Duidelijkheid en zekerheid
Door het behoud van de huidige locatie voor beide scholen ontstaat duidelijkheid voor alle scholen in Kudelstaart. Op deze wijze krijgen KC De Ruimte en OBS Kudelstaart de gelegenheid te groeien naar een leerlingenaantal boven de instandhoudingsnorm en wordt de (toekomstige) ouders en leerlingen meer zekerheid geboden bij hun keuze voor deze scholen. Het bieden van zekerheid aan ouders en leerlingen is ook het belangrijkste argument om niet de mogelijkheid open te houden om op termijn alsnog nieuwbouw te realiseren aan de Hoofdweg-Zuid.

Met de verhuizing van OBS zou het voor de Antoniusschool en ook voor kinderdagverblijf Solidoe prettig zijn over de vrijgekomen lokalen te kunnen beschikken. Wat de Antoniusschool betreft is het geen ramp dat dit nu niet doorgaat. Directeur Eric Spaargaren: “Het gebouw is zo ingericht dat de lokalen flexibel gebruikt kunnen worden. Dus gebruikt onze school nu bijvoorbeeld de hele bovenverdieping. Dit gaat altijd in goed overleg met de OBS en Solidoe.”

Foto: archief AV

2 reacties

  1. De Dorpsraad betreurt het besluit van de gemeente, maar heeft begrip voor het standpunt van de scholen. Hiermee zijn we terug naar de situatie in 2016 toen de Dorpsraad met succes aandacht vroeg voor het beperkte winkelaanbod in Kudelstaart. Er werd een een locatie onderzoek uitgevoerd waarin de locatie van de toenmalige Graankorrel (thans De Ruimte) als meest geschikte locatie uit de bus kwam. De gemeente en winkeliers wenste een 2e supermarkt op een locatie die het bestaande winkelcentrum zou versterken. De Dorpsraad heeft er steeds op gewezen dat dit een weg van lange adem zou worden voordat er een 2e supermarkt zou staan. Dat we hiermee terug bij af zouden komen hadden we niet voorzien. Er wordt nu opnieuw onderzoek gedaan naar een geschikte locatie. De redactie van Aalsmeer Vandaag noemt hierbij de Proosdijhal. Deze plek is echter nooit serieus in beeld geweest voor een supermarkt. De hal wordt gerenoveerd evenals de buitenruimte (parkeerplaatsen, groen, entree etc.). De werkzaamheden starten één dezer dagen.

  2. Begrijp nog steeds niet dat het zo moeilijk is om een 2e supermarkt te realiseren in Kudelstaart. In Oost: AH, Aldi, Hoogvliet, Poolse supermarkt. Ophelialaan: Jumbo en een Poolse supermarkt. Dorp: AH, Deen, Lidl, en een Poolse Supermarkt. Kudelstaart: Is bekend. Dit is zo krom.
    En o ja als die 2e supermarkt er toch niet zal komen op de plaats van de Proosdijhal ga dan de omgeving daar eens opknappen. Ziet er niet uit, armoedig een zooitje, kijk ook eens achter de sporthal waar de hangplek voor de jeugd was, grote bende! Behalve de elektrakast met de ijsvogel. De gemeente Aalsmeer denkt dat Aalsmeer ophoudt bij de driesprong bij de Bachlaan,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel