‘Er moeten hier geen Haagse toestanden ontstaan’

Door Leni Paul. Inspirerende woorden van burgemeester mr.Gido Oude Kotte, veel opgewekte bezoekers en een stemming van ‘we gaan er een mooi jaar van maken’, zo zou je in het kort de nieuwjaarsreceptie van afgelopen donderdag in het Aalsmeerse raadhuis kunnen schetsen. De opmerkelijke rede van de burgemeester was afgelopen vrijdagochtend al op AV te lezen, hierbij een korte terugblik op de goed bezochte bijeenkomst.

Onder diverse weersomstandigheden hebben we ons in de loop der jaren naar de traditionele nieuwjaarsreceptie begeven. Sneeuw, strenge vorst, geniepige slagregens, we maakten ze in de loop der jaren herhaaldelijk mee. Afgelopen donderdag moesten we echter eerder aan een milde lenteavond denken en hadden we ook, al dan niet terecht, het gevoel dat er een erg opgewekte stemming heerste in de nog in kerstattributen gehulde raadzaal. Wellicht was de optimistische sfeer ook te danken aan het feit dat we, na enkele jaren door Het Virus verstoken zijn geweest van deze traditie en er nu weer vrijuit op uit konden gaan. Voorafgaand aan de officiële opening was er beneden in het Raadhuis een korte bijeenkomst voor onder meer de raadsleden. De degens werden er, zo was mijn indruk, niet gekruist, wat ik ook niet had verwacht: men was opgewekt entre nous, vrolijk werden goede wensen uitgewisseld en breed lachend wenste men elkaar het allerbeste.

Houterige aanrakingen
Uit ‘veiligheidsoverwegingen’, want de schim van de corona heeft ons duidelijk nog niet voorgoed verlaten, werden er nauwelijks handen geschud. Aan de houterige aanraking met knokige ellebogen kunnen wij persoonlijk slecht wennen. De door een enkeling gedragen bescheiden broche met de tekst “Ik zoen je niet” verschafte tenminste duidelijkheid in het soms wat onduidelijke woud van de etiquette.

“Lief zijn voor elkaar, wees verdraagzaam”, dat was de duidelijke uitspraak die burgemeester mr. Gido Oude Kotte op charmante, maar dringende toon de gemeentelijke bestuurders op deze bijeenkomst, voorafgaand aan de officiële receptie, meegaf. Naar we vurig hopen hebben de dames en heren van de raad deze nieuwjaarsboodschap voor de komende twaalf maanden in de bestuurdersoren geknoopt en zal er ook naar worden gehandeld.

Lief zijn voor elkaar
“Boven” in de raadzaal hadden zich inmiddels de eerste receptiegangers gemeld en kon de burgemeester zijn officiële speech, bedoeld voor ons, de Aalsmeerders, gaan uitspreken. Leek het in het begin van de bijeenkomst of er minder bezoekers dan in vorige jaren naar het raadhuis waren gekomen, in de loop van de avond werd de zaal toch goed gevuld. Wellicht zagen we minder Aalsmeerse middenstanders dan in vorige jaren, er waren in ieder geval opmerkelijk veel ‘nieuwe’ bewoners uit onze gemeente die deze avond, al dan niet schoorvoetend naar de bijeenkomst waren gekomen. “Je wilt toch weten door wie je bestuurd wordt” aldus een ‘kersverse’ bewoner uit Nieuw-Oosteinde. Een wat schuchter Kudelstaarts echtpaar, duidelijk afkomstig uit Limburg en sinds enkele maanden hier gevestigd prees de inrichting van de Burgerzaal in ons door wijlen oud-Aalsmeerder professor Berghoef ontworpen gemeentehuis.

En dan was er de gedreven oproep van dorpsdichter Jan Daalman om, vrij ‘vertaald’, zuinig te zijn op het groen in de gemeente. In de zaal werd uiteraard instemmend geknikt. De toespraak van de burgemeester werd aandachtig beluisterd en met name zijn vurige wens dat er “hier geen Haagse toestanden zullen ontstaan” werd met luid applaus ontvangen.

En toen waren er de gebruikelijke uitwisselingen van goede wensen, er was sprankelende pianomuziek van Wim Warman, de nieuw aangetrokken cateraar Delicious Kitchen deed zijn culinaire naam eer aan met verrassende hapjes en drankjes en de stemming leek opperbest. “We zullen het jaar met spanning afwachten”aldus een raadslid. Zijn toon klonk lichtelijk cynisch en wij, de burgers sluiten ons daarbij aan. We zijn in ieder geval met deze geslaagde bijeenkomst goed begonnen en hoop doet nog altijd leven!

Meer foto’s van Jaap Maars in de gallery onder de advertentie

2 reacties

  1. hier in aalsmeer gaat het er om wie je kent. ouwe jongens krenten brood? Of old boys net work?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin