Eerste stap naar fossielvrij in 2050

De ‘Vliegwielgroep’ die de startbijeenkomst heeft georganiseerd met wethouder Willem Kikkert, Jaap Overbeek (Werkgroep Aalsmeer Fossielvrij), Anke van der Veen (Participe), Kees Buskermolen (Nieuw Aalsmeer), Stefanie Miltenburg (Royal FloraHolland), Ronald van den Breevaart (Greenport Aalsmeer) en Wim de Waard (Eigen Haard) (Foto: gemeente) 

Door: redactie. Met de ‘Startconferentie Masterplan Energie Aalsmeer’ is een eerste stap gezet om in 2050 onafhankelijk te worden van fossiele brandstof. Deelnemers van verschillende bedrijven, organisaties, inwoners en de gemeente maakten in het Flower Art Museum een gezamenlijke start om het plan verder uit te werken.

De 60 deelnemers die met elkaar aan het plan werken zijn mensen uit het bedrijfsleven zoals de Greenport en de winkeliersvereniging, maatschappelijke organisaties zoals Participe, woningcorporatie Eigen Haard en Huurdersvereniging Aalsmeer Kudelstaart, en partijen zoals de netbeheerder, buurgemeenten, en bewonersinitiatieven. Ook gemeenteraadsleden en kinderburgemeester Vera Keessen deden mee.

‘Iedereen moet mee kunnen doen’
Deelnemers werkten thema’s uit waaraan in volgende bijeenkomsten verder aan gewerkt wordt. Aan bod kwamen elektriciteit, mobiliteit en logistiek, warmte en koude, bewoners en bedrijven op weg, en een ‘open hoek’ voor overige thema’s. Eén punt werd door veel aanwezige deelnemers genoemd en beaamd: iedereen in Aalsmeer en Kudelstaart moet mee kunnen doen met de energietransitie. Ook mensen die minder te besteden hebben.

Andere bijeenkomsten volgen
Na de startconferentie volgen twee werkateliers waarin de thema’s verder uitgewerkt worden. Een kleinere groep experts vanuit bijvoorbeeld de netbeheerder, provincie, bedrijfsleven en gemeente komt twee keer bij elkaar om overzicht te houden op het geheel van de plannen en de haalbaarheid daarvan. In september vindt een TransitieCafé plaats waarin een eerste versie van het Masterplan gedeeld wordt met een grotere groep deelnemers, die het kunnen aanvullen en aanscherpen. Het Masterplan Energie met routekaart en uitvoeringsprogramma wordt begin 2025 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

Eén reactie

  1. In de lakenblekerstraat staat het datacenter van daaruit loopt een warmtehub ( ondergrondse warmteleiding) naar Fertiplant en zwembad de Waterlelie kunnen ze die ook niet verlengen naar de nieuwe woningen aan de Roerdomplaan? En ze zijn nu ook een datacenter aan het inrichten in het voormalige Levarht pand dus daar kan ook zoiets vandaan komen dan hoeft men het water minder op te warmen want die heeft al een redelijke temperatuur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel