Dwangsom opgelegd aan gemeente vanwege getreuzel in kwestie Hoge Dijk

(Foto archief AV)

Door: Klaas Leegwater. Wandelnet, TeVoet en Werkgroep Hoge Dijk Open hebben de gemeente in gebreke gesteld met dwangsom vanwege overschrijding van de beslistermijn van een handhavingsverzoek over de hekken op de Hoge Dijk. Kort nadat Aalsmeer Vandaag opheldering vroeg aan de gemeente kreeg Wandelnet bericht dat het handhavingsverzoek niet ontvankelijk is verklaard. De wandelclub vindt het antwoord juridisch onjuist en onvoldoende, binnenkort is er een gesprek met de gemeente over een oplossing. CDA meent dat het college in deze zaak snel moet gaan handelen.

“Ik heb veel meegemaakt met gemeenten, maar dit is heel bijzonder,” vertelt Frank Hart, Coördinator Belangenbehartiging van Wandelnet nadat hij het antwoord van de gemeente vrijdag in de mail heeft ontvangen en gelezen. “De vertraging, de inhoud van het antwoord klopt niet en heeft geen juridische basis omdat er geen formeel antwoord komt op een onderbouwd verzoek tot handhaving aan het college van BenW.” Positief is Hart over een uitnodiging om een kop koffie te komen drinken op het gemeentehuis. “Dat gaan we zeker doen.”

Overlast hangjeugd
Waar draait de zaak ook alweer om? Terug naar april 2022 toen bewoners op het populaire wandelpad op de Hoge Dijk, onderdeel van het Groene Lint en de Lange Pelgrimsroute, een paar maanden na een grote opknapbeurt door het hoogheemraadschap Rijnland hoge hekken plaatsen. Dit uit onvrede over toenemende overlast van hangjeugd, brommerverkeer, hondenpoep, en diefstal uit schuren. “We zijn de overlast spuugzat,” verwoordde een bewoner het ongenoegen.

De afsluiting van het pad stuitte op bezwaar bij wandelliefhebbers in en uit de wijde omgegeving van Aalsmeer die regelmatig gebruik maken van de wandelroute. Een eerste handhavingsverzoek leidde tot niets omdat de gemeente het juridisch als een “zeer complexe zaak” beoordeelde en vond dat de bezwaarmakers “de openbaarheid van het pad eerst aannemelijk moeten maken”.

Getuigenverklaringen
Wandelnet en de inmiddels in Aalsmeer opgerichte werkgroep ‘Hoge Dijk Open’ verzamelden vervolgens een paar honderd getuigenverklaringen die op schrift beamen dat het wandelpad een periode van dertig jaar altijd toegankelijk is geweest. De verklaringen werden toegevoegd bij een tweede handhavingsverzoek dat half oktober werd ingediend bij de gemeente.  Wettelijk binnen maximaal acht weken moet de overheid dan een beslissing bekendmaken.

“Maar die beslissing kwam maar niet, ook niet toen de acht weken al voorbij waren,” zegt Jan Boomhouwer van de werkgroep. Half december werd de gemeente via een schriftelijke aanmaning in gebreke gesteld. Omdat er daarna binnen de wettelijke termijn van twee weken wederom geen reactie binnenkwam bij de indieners werd volgens bestaande procedure aan de gemeente een dwangsom opgelegd, een bedrag dat dagelijks oploopt tot maximaal 1440 euro na 42 dagen.

‘Niet ontvankelijk’
Vrijdag kreeg Aalsmeer Vandaag lucht van de dwangsom en vroeg opheldering bij de gemeente. Nog geen uur later stond er een antwoord van een ambtenaar op het handhavingsverzoek in de mailbox bij Wandelnet, en een soortgelijke reactie naar deze nieuwssite. In het kort: de gemeente ziet opnieuw geen mogelijkheid tot handhaving omdat behalve een stuk aan het begin van het wandelpad de rest uitsluitend privaat eigendom is.

“Deze brief heeft geen juridische waarde, niet een ambtenaar maar het college hoort ons aan te schrijven,” zegt Frank Hart. Het bestuurslid van Wandelnet vindt het tevens wettelijk onjuist dat de gemeente het handhavingsverzoek als niet ontvankelijk heeft verklaard. “Dat kan alleen als wij geen belanghebbende zouden zijn in deze zaak, maar dat zijn wij wel. Het verzoek moet door de gemeente in behandeling worden genomen, beslissen over optreden of afwijzen. Pas dan kunnen we verder, bijvoorbeeld het opstarten van een gerechtelijke procedure.”

Grondig onderzoek
Het grieft Wandelnet tevens dat de gemeente in het antwoord niet inhoudelijk ingaat op het feit dat samen met de werkgroep Hoge Dijk Open en wandelvereniging TeVoet is aangetoond dat er wel degelijk sprake is van een openbare weg. “De gemeente is daarom de bevoegde instantie om te handhaven. Daarvoor hebben we grondig historisch onderzoek gedaan en zijn de getuigenverklaringen verzameld.”

De gemeente laat  weten wel in gesprek te willen met alle betrokkenen om de situatie op de Hoge Dijk te normaliseren, met inachtneming van de bezwaren geuit door de bewoners die de hekken hebben geplaatst. “Er wordt bekeken wat we kunnen faciliteren op het stuk wat gemeentelijk eigendom is om de Hoge Dijk verder luw te houden voor al te veel bezoekers waar de bewoners over klagen. Dit wordt voorbereid en binnenkort met de bewoners besproken,” zo staat in het antwoord.

Druk van buitenaf welkom
Frank Hart neemt de uitnodiging van de gemeente aan. “Ik ga elk geval uitleggen waarom ons verzoek in behandeling moet worden genomen. En kijken welke oplossingen mogelijk zijn, ik heb daar wel ideeën over.” Ook Jan Boomhouwer van Hoge Dijk Open zal waarschijnlijk aanschuiven bij het gesprek: “Het wordt tijd dat er beweging bij de gemeente komt, wel vreemd dat er pas een antwoord op het handhavingsverzoek komt na een belletje van een journalist.”

Fractievoorzitter Dirk van Willegen van het CDA maant de gemeente tot actie om het probleem op de Hoge Dijk op te lossen. “Zoals bekend wil het CDA dat het college zo snel mogelijk zorgt, linksom of rechtsom, dat het wandel- en fietspad vrij toegankelijk wordt. Iedere druk van buitenaf is wat dat betreft welkom. Ook wij zullen er op toezien dat het college dit onderwerp niet langzaam terzijde schuift.”

3 reacties

  1. Het lijkt mij dat de raad met een motie moet komen om te gaan handhaven. Zij controleren het bestuur dat al maanden niets doet!

  2. Toevallig heb ik vorige week een schrijven ontvangen van het waterschap dat de gemeente verantwoordelijk is voor handhaving van de doorgang. De aanwonenden zijn niet onderhoudsplichtig maar hebben echter niet het recht om die doorgang te verhinderen voor fietsers en wandelaars. Waarom zou de gemeente zich verschuilen achter enkele “dwarsliggers “? De wet is duidelijk genoeg!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin