Business Campus langs Middenweg

Door: redactie. Met de plannen voor de bouw van ‘Green Square Business Campus’ wordt een nieuwe loot toegevoegd aan de invulling van Green Park Aalsmeer. Het wordt een plek om te ondernemen, te leren, te overnachten en te recreëren. De 17 hectaren die hier voor op het oog zijn, liggen langs de Middenweg, tussen de N201 en de Machineweg. Er komen verschillende voorzieningen gericht op de werknemers in Green Square die ook publiek toegankelijk zullen zijn. Lokale, regionale en internationaal georiënteerde bedrijven kunnen zich hier vestigen.

De plannen voor dit Green Square Business Campus in Green Park Aalsmeer liggen vanaf heden gedurende zes weken ter inzage voor inspraak. Voor het gebied is door de beoogde ontwikkelaar DCD een masterplan opgesteld. Dit plan is door de gemeente verwerkt in een zogenaamd ‘addendum’ op de structuurvisie voor Green Park Aalsmeer uit 2016. Hierin worden onder meer hoge duurzaamheidsambities vastgelegd. Na de inspraak stelt de gemeenteraad deze toevoeging op de structuurvisie vast. Er wordt uitgegaan van een duurzaam energiesysteem, een klimaatrobuust groen landschap en een circulair gebouwde omgeving,

Het gebied waar het Strategisch Masterplan en het Addendum betrekking op hebben wordt grofweg begrensd door de Aalsmeerderweg, de Machinetocht, de beugelweg Braziliëlaan, de Ecuadorlaan en de Burgemeester Brouwerweg (N201). De Middenweg, het perceel Braziliëlaan 9A (TankEasy) en de percelen gelegen buiten de Braziliëlaan (waaronder PTMD en Bosman v. Zaal) maken geen onderdeel uit van het plangebied, maar een smalle strook direct ten westen van de N201 wel.

Structuurvisie en Addendum
In de structuurvisie Green Park Aalsmeer van 2016 is Green Square genoemd als nader uit te werken gebied tussen de N201 en de Machineweg. In het nieuwe Addendum op de structuurvisie wordt ingezet op een breder programma, met maakindustrie, onderzoeksfaciliteiten, onderwijs, leisure en sport en recreatievoorzieningen. Ook worden hoge eisen gesteld aan duurzaamheid op verschillende vlakken: energie, klimaat en duurzame mobiliteit. Het hart van Green Square Business Campus ligt in een zone langs de Middenweg. Hier komt ook een collectieve parkeergarage. De Ecuadorlaan wordt iets opgeschoven ten opzichte van het vorige plan (structuurvisie 2016) om grotere kavels voor logistieke bedrijven beschikbaar te maken.

Informatieavond 12 april
Op de website ruimtelijkeplannen.nl zijn de plannen in te zien (zoeken in de rubriek ‘plannaam of- nummer’ op trefwoord ‘addendum’). Inspraakreacties worden door de gemeente op prijs gesteld. Op dinsdag 12 april organiseert de gemeente in samenwerking met Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling en DCD een informatiebijeenkomst over Green Square Business Campus. Hier wordt het plan verder toegelicht en kunnen vragen worden gesteld. De gemeente is benieuwd naar reacties en ideeën rond de inrichting van het gebied van de omgeving Zwanenwater. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis en start om 19.30 uur.

Foto Arjen Vos

Eén reactie

  1. Nou, gaan we weer. Te kleine rotondes voor LZV vrachtwagens (25,25 mtr lang) alles moet weer stoppen voor fietsers ed en de wegen zijn nu al veel te smal. Straks komt de OLV ( ongestoorde logistieke verbinding) van de achterkant veiling onder de hornweg er nog bij op de middenweg, volle volle wegen. Tunnel zit toch regelmatig even dicht, dus waar dan iedereen heen moet…….geeft niet hoor maar is prettig om even te melden….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin