Bovenlanden grijpt in bij Topsvoort   

De buitenrand van Topsvoort (Foto Bovenlanden)

Stichting de Bovenlanden Aalsmeer werkt hard aan de aanleg van nieuwe natuur op de Westeinderplassen. Zo ook langs de buitenrand van Topsvoort op de Kleine Poel. Dit jaar legt de Bovenlanden daar een natuurvriendelijke oever aan met subsidie van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Hiervoor moet er eerst worden gesnoeid.

Een natuurvriendelijke oever is een strook met luwte en zonlicht op de grens van land en water. In deze strook krijgen water- en oeverplanten weer de kans om te groeien. De natuurvriendelijke oever komt aan de zuid- en zuidwestzijde van het Topsvoortbos. Maar op verschillende plekken is het bos zo dicht geworden dat er nauwelijks iets onder de bomen groeit. Ook groeien bomen en takken ver over de oever heen. Hierdoor is de oever overschaduwd en groeit ook hier nauwelijks iets. Door te snoeien brengen we nieuw leven in het bos en de oeverstrook.

Dit snoeien doen we volgens een methode die Landschap Noord-Holland ook hanteert. Een deel van de bomen zagen we in en duwen we gedeeltelijk om, een deel wordt gekapt en blijft in het bos achter en een deel voeren af om te voorkomen dat de bodem teveel bedekt raakt. Ook de strook boven het water maken we vrij.

Dood hout is waardevol
Deze maatregel ziet er rigoureus uit, maar de toename van zonlicht door de ruimte die ontstaat stimuleert het dieren- en plantenleven, ofwel de biodiversiteit. Door licht in het water krijgen riet en lisdodden weer de kans om te groeien. Licht tussen de bomen zorgt voor een lage ondergroei van struiken en kruiden. En wist u dat vooral dode hout dat overeind blijft staan waardevol is voor insecten en daardoor ook voor spechten? Vissen, libellen, insecten en kleine zangvogels profiteren allemaal van deze maatregel. Zo ontstaat er een oeverstrook vol leven.

Luwe strook
De werkzaamheden worden begin februari uitgevoerd. Later dit jaar gaat Stichting de Bovenlanden een zogenaamde vooroever plaatsen die de golfslag uit de oever houdt zodat er een luwe strook ontstaat. Dit is momenteel nog in voorbereiding. Maar om te voorkomen dat we broedende vogels verstoren voeren we dit snoeiwerk begin februari alvast uit.

In een later stadium hoopt Stichting de Bovenlanden Aalsmeer de verdere ontwikkeling van het Topsvoortgebied op pakken.

(Bijdrage de Bovenlanden)

2 reacties

  1. Klinkt meer als achterstallig onderhoud.
    Net als zoveel eiland eigenaren die niet snoeien en gelijk tijdige doorvaart in het water tussen de eilanden daardoor onmogelijk word gemaakt.
    Maar wel goed voor de vogels en insecten dat dit gebeurd

  2. Grijpt in doet iets anders vermoeden 🙂 ik zou voorstellen Bovenlanden start met de voorbereidingen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin