Bewoners denken mee over groene ruimte

Bij verschillende Aalsmeerders leeft de wens om de kwaliteit van de groene ruimte te verbeteren. Betrokken inwoners Jos Valentin en Jan Westerhof hebben het initiatief genomen voor een gesprek over een participatieraad voor de groene ruimte. Tijdens een bijeenkomst in De Oude Veiling afgelopen donderdag hebben zij hun ideeën toegelicht en besproken met 23 vertegenwoordigers van natuurorganisaties en wijkraden.

Jaap Overbeek, voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein, legde uit welke rol een participatieraad in Aalsmeer kan spelen. Daarna is er gediscussieerd over de mogelijkheden om ook voor de Groene Ruimte Aalsmeer een participatieraad in te stellen.

Conclusie was dat de aanwezigen het initiatief unaniem steunden. Een aantal aanwezigen zegde toe het initiatief verder uit te willen werken. Er is afgesproken dat een concept voorstel voor B&W wordt uitgewerkt met daarin de besproken suggesties. 

Gevraagd en ongevraagd advies
Kern van het voorstel is dat het college van B&W een participatieraad Groene Ruimte Aalsmeer instelt, die gevraagd en ongevraagd advies geeft over de visie en het beleid voor het groen in de gemeente. Daarnaast denkt de participatieraad graag in een vroeg stadium mee over de inrichting van nieuw groen en renovatie en onderhoud van bestaand groen.

Op deze manier wordt de bevolking van Aalsmeer meer bij de ontwikkeling en het beheer van groen en natuur in Aalsmeer betrokken en krijgt de gemeente waardevolle inbreng vanuit de bevolking.

Belangstellenden voor dit onderwerp kunnen zich melden via een email naar fam@valentin-vanderdrift.nl

Tekstbewerking Arjen Vos

Foto: de 23 betrokkenen met elkaar in gesprek (Foto Jos Valentin)

(advertentie)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel