Bestuurscrisis PvdA

Op 1 mei werden er door bestuur en fractie nog rozen uitgedeeld (foto PvdA)

Door Klaas Leegwater. ‘Wij willen politiek bedrijven vanuit de menselijke maat en op basis van vertrouwen’ is één van de slogans op de website van de lokale PvdA. Dat vertrouwen is binnen de Aalsmeerse afdeling  momenteel ver te zoeken. Tien maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen is er bij de partij die dit jaar 75-jaar bestaat een bestuurscrisis ontstaan. Woensdag besloot het voltallige partijbestuur per direct op te stappen na een statutair verzoek van een aantal leden tot bijeenroeping van een Algemene Ledenvergadering.  

“We zijn als bestuur diep teleurgesteld en verbijsterd over de gang van zaken. We voelen ons onvoldoende gesteund door de fractie en een aantal leden, het wantrouwen is te groot,” vertelt PvdA-voorzitter Jan Westerhof die ondanks herhaaldelijk verzoek niet inhoudelijk wil ingaan op de achtergronden van het conflict. Dat doet Westerhof (71) wel aan de leden in een uitgebreide brief die in het bezit is van AalsmeerVandaag. Rode draad in het geschil is onvrede en wantrouwen over de samenstelling van de kiescommissie die kandidaat raadsleden voor de verkiezingen in maart 2022 moet voordragen.

Auke Ham, fractie assistent PvdA (foto Arjen Vos)

Bezwaren
Nadat het partijbestuur de kiescommissie bekendmaakte uitte fractie assistent Auke Ham daarover zijn bezwaren. “Tot mijn grote verbazing zat er in de kiescommissie een bestuurslid, dat is geen gangbare zaak want zo kan de commissie niet onafhankelijk van het bestuur functioneren. Ik wilde de bestuursnotulen graag inzien, bekijken hoe het proces precies is verlopen,” verklaart Ham die dit eerst telefonisch heeft aangekaart bij Westerhof. Daarna is er volgens Ham tijdens de digitale vergadering van 31 maart door een meerderheid van de leden besloten dat de notulen moeten worden vrijgegeven. 

Ham: “Vervolgens kreeg ik een brief van het bestuur waarin werd uitgelegd dat de notulen niet worden geopenbaard. Dat kan niet, het bestuur moet de opdracht van de leden gewoon uitvoeren. Daarom heb ik het initiatief genomen via een statutair verzoek binnen drie weken een algemene ledenvergadering uit te laten schrijven met drie agendapunten.” Belangrijkste gespreksonderwerp op de agenda:  De weigering van het bestuur uitvoering te geven van deze opdracht om de notulen van de bestuursvergadering vrij te geven.’

Een statutair verzoek moet tenminste door tien procent van de leden worden ondertekend, in dit geval tien leden. Ham: “Dat was geen enkel probleem, ook niet als het er vijftien zouden moeten zijn.” Volgens Ham hebben ook fractievoorzitter Jelle Buisma en fractie assistent Omar El  Hri het statutair verzoek ondertekend. 

“Grote onrust”
Het verzoek stuitte zeer tegen de borst van het partijbestuur, zo schrijft voorzitter Westerhof in zijn brief aan de leden. ‘Om een instrument als ‘statutair verzoek’ te hanteren voelt voor ons als een motie van wantrouwen. Hiermee is ons inziens grote onrust gecreëerd bij de leden en onterecht een beeld geschapen dat het niet mogelijk is om agendapunten op normale wijze in te brengen. Het voelt als een beschuldiging van ontoegankelijk en onredelijk bestuur. We vinden dat de schade die hiermee is veroorzaakt en het geschonden vertrouwen geen andere weg overlaat dan het aftreden van het voltallige bestuur.’

Westerhof spreekt tegen dat er in het proces bij de samenstelling van de kiescommissie iets onrechtmatig is gebeurd. De voorzitter meent dat de richtlijnen van het Bestuurssecretariaat zijn gevolgd. Ook schrijft Westerhof dat vooraf aan de vergadering van 31 maart door het bestuur is gezegd dat “de te nemen besluiten opnieuw zullen worden geagendeerd in de eerste ‘fysieke’ ALV zodat leden die niet digitaal mee konden vergaderen niet  worden benadeeld in hun rechten.” Ham: “Als het besluit nog niet zou gelden waarom stuurt Westerhof mij dan na de vergadering een brief met afwijzing van mijn verzoek om de notulen.”

Westerhof meldt  in zijn brief verder dat verslagen van bestuursvergaderingen in het algemeen niet openbaar zijn. “In de statuten en reglementen van de PvdA staan hierover geen aanwijzingen. Daarom heeft het bestuur besloten de bestuursverslagen niet aan de heer Ham toe te zenden.” Westerhof meent ook dat het openbaren van de stukken in strijd is met AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens). Ham: “Dat laatste is echt onzin, dat geldt voor dit soort stukken in geen geval. Ik kan het weten, want ik heb voor mijn werkgever een uitgebreide AVG-procedure opgezet.”

De afgetreden partijvoorzitter schrijft tevens dat in de vergadering van 31 maart een aantal leden een mogelijke andere kandidaat in gedachten hadden voor de kiescommissie. Volgens Westerhof had de voorgestelde kandidaat vriendschappelijke betrekkingen met personen waarvan ‘het aannemelijk is dat zij zich beschikbaar stellen als kandidaat voor de kieslijst….de integriteitsregels van onze partij zijn daar duidelijk over en maken het onmogelijk om een dergelijke kandidaat op te nemen in de commissie.’ Ham laat weten dat de voorgestelde kandidaat niet uit zijn koker kwam en niets te maken heeft met het ontstane conflict.

Lokale bestuursvoorzitter Jan Westerhof (foto archief AalsmeerVandaag)

“Aanval op voortbestaan”
Westerhof, die ruim twee jaar voorzitter was,  besluit zijn brief met: “Blijf ver van argwaan en durf soms ook te verschillen van inzicht en mening. Maar uiteindelijk hou je elkaar vast en vertrouw je op democratische besluitvorming en de ideologie die je bindt. Dit alles binnen de kaders van een partij waarbinnen je je thuis voelt. Tegen deze achtergrond ervaren wij het ingediende statutair verzoek niet alleen als een aanval in de rug van het bestuur, maar ook als een aanval op het voortbestaan van de 75-jarige afdeling van de PvdA in de gemeente Aalsmeer.”

Auke Ham: “Het is natuurlijk een vervelende situatie, maar er niets vervelender dan met een onwelwillend bestuur de verkiezingen in te moeten. Het ruikt ernaar dat ze iets proberen te verbergen. Het bestuur zegt: we hebben altijd open en transparant willen werken, de ledenraad mag ons alles vragen. De enige vraag die de ledenraad gesteld heeft is om de notulen vrij te geven, een heel eenvoudige. Antwoord in de vergadering was ja, in de brief nee. Voor ons een reden om dit te agenderen. Eerstvolgende stap is een ledenvergadering beleggen waar hopelijk nieuw kandidaat-bestuursleden zich zullen aandienen.”

Eén reactie

  1. Mijn reactie op de heer Auke Ham staat onder het artikeltje van 12 mei. Waarvoor excuses.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin