Ambtenarencommissie: ‘We zijn zo onafhankelijk mogelijk’

U hebt een bezwaar ingediend tegen een besluit van de gemeente en mag dat in een hoorzitting komen toelichten voor de ambtelijke commissie voor bezwaarschriften. U komt op het gemeentehuis en wat blijkt wanneer de voorzitter van de tweekoppige commissie u netjes komt ophalen? U hebt haar al eens ontmoet op een rechtszaak. Zij ondersteunde toen de gemeente juridisch en u was de tegenpartij.

In de kamer waar de, openbare, hoorzitting plaatsvindt, zit de secretaris van de commissie. Die kent u ook! Hij stond de gemeente juridisch terzijde in een beroepszaak die u tegen B&W had aangespannen. In beide rechtszaken, verschillend van inhoud, stelde de rechter u in het gelijk.

Verrast
U zou op zijn minst raar opkijken als zoiets u als burger zou overkomen. Welnu, Ron Hooyman en zijn echtgenote maakten het mee. Eergisteren op het middaguur in het Aalsmeerse gemeentehuis. Er vond een hoorzitting plaats over een bezwaarschrift dat Hooyman had ingediend tegen de verleende omgevingsvergunning voor de bouw van een tankstation van Jacco Biemond op Green Park Aalsmeer.

Meteen bij aanvang van de zitting vroeg de compleet verraste Hooyman zich af hoe het zat. “U beiden waren bij eerdere zaken van mij betrokken. Ik verwacht onafhankelijke mensen in de commissie en een onafhankelijk oordeel,” stelde hij.

Begrip
“Dat begrijpen we,” reageerde de voorzitter. “Zo'n vraag over onafhankelijkheid krijgen we vaker. De gemeente heeft maar een klein aantal juridische medewerkers. Maar u kunt ervan uitgaan dat we zo onafhankelijk mogelijk zijn. We laten ons niet beïnvloeden door wensen of voorkeuren vanuit de politiek of van anderen.”

Hooyman liet zich daarmee echter allerminst overtuigen. “Ik geloof in uw deskundigheid, maar naar mijn gevoel bent u niet onafhankelijk.” Waarop de voorzitter nog maar eens aangaf dat “wij weten dat het wél kan”. Tot zover de hoorzitting, de inhoudelijke kant van de zaak is hier van ondergeschikt belang.

Onafhankelijk
Wat zegt de gemeente officieel over een – zoals de voorzitter het woensdag omschreef – “interne ambtelijke commissie” voor bezwaarschriften? “De leden van deze commissie zijn onafhankelijk, dat wil zeggen dat zij niet betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van het bestreden besluit,” vermeldt de gemeentelijke website. Daar staat ook te lezen dat B&W, zelf jarenlang verwikkeld in een aantal geschillen met Hooyman, de leden van de commissie aanwijst.

Stel dat u, als argeloze, eerzame burger die in principe de gemeente vertrouwt en ook graag wíl vertrouwen, voor een hoorzitting bij de bezwaarschriftencommissie moet opdraven. Dan gaat u ervan uit dat u een onafhankelijke commissie treft. De gemeentelijke richtlijnen en regels laten immers geen andere conclusie toe. Onafhankelijk, dat is ook onpartijdig. Zonder meerdere petten op. En met alle respect óók voor de belanghebbende burger.

Soap
“Dit was toch een soap!” klonk het eergisteren buiten na de zitting, die exact volgens schema van twaalf uur tot kwart voor één duurde. Een paar broodjes als lunch hadden er niet af gekund. De commissieleden verdwenen na afloop snel in een auto en keerden terug naar uitvalsbasis Amstelveen.

HC
 

5 reacties

  1. Ja ongelooflijk toch? Ik heb dezelfde ervaring. Klacht ingediend tegen procedure en ambtenaar. Wie behandelt de klacht? Juist die ambtenaar. Krommer kan het niet!!! Wat een onrechtvaardige manier van werken, van de gemeente. Zij zijn er ook nog mee weggekomen doordat ik murw was geslagen, na jaren nare ervaringen. Niemand kan ertegen op, ook de politiek niet. Blijkt. Teleurstelling is groot!

  2. Ook Ron Hooyman is volgens bestendig gebruik van het college in de maling genomen. Het college heeft aan veel zaken – lees: burgers – maling. Het college is hardleers want wil niet leren van uitspraken van de Nationale Ombudsman. B&W liet in mijn zaak drie-en-twintig keer leugens verkondigen in woord en geschrift zowel tegen mij als tegen de rechters. Deze “schuinsmarcheerderij” doet regelrecht denken aan het onlangs geopenbaarde bedrog van de manipulerende directie van Volkswagen. Na het uitbrengen van de Eenhoorn-rapportage – geheim of niet geheim – zullen de drie-en-twintig leugens van B&W Aalsmeer worden geopenbaard want burgers mogen door het openbaar bestuur gewoon niet in de maling genomen worden.

  3. Zo doen we (zij, dus) dat nu eenmaal. Wat in andere gemeenten onbestaanbaar is, is hier ‘bon ton’. Gelukkig moet Eenhoorn zijn rapport nog uitbrengen. U heeft daar toch wel vertrouwen in? Hij rapporteert – vertrouwelijk – aan B&W…

  4. Heerlijk zo een statement.. “wij zijn zo onafhankelijk mogelijk” niet dus. De rest van het verhaal is vervolgens volledig ongeloofwaardig….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel