AB: realistisch beleid, creatieve oplossingen

Het merendeel van wat Aalsmeerse Belangen (AB) in het verkiezingsprogramma 2010 de kiezers beloofde, “hebben we bewerkstelligd”. “Of er wordt nu hard aan getrokken om het vóór de komende verkiezingen gerealiseerd te krijgen.” Dat constateert de fractie in de algemene beschouwingen.

Morgenavond houden AB en de drie andere fracties officieel hun beschouwingen tijdens de beraadsvergadering in het gemeentehuis. Eerder die dag zijn in de Nieuwe Meerbode al versies te lezen die gericht zijn op een breed Aalsmeers publiek. De politieke betogen zijn gericht op de zogenoemde Programmabegroting, waarin de gemeentelijke plannen voor Aalsmeer in het komende jaar zijn gebundeld. Maar veel meer dan dat kijken de fracties vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014.

Verantwoording afgelegd
AB wijst erop dat de kiezer zelf kan checken of de fractie haar bij de vorige verkiezingen gedane beloftes heeft waargemaakt. Sinds begin dit jaar legt de fractie immers maandelijks “verantwoording” af op de partijwebsite. In een reeks tussenbalansen, die nog niet ten einde is, gaat ze per aflevering in op wat in het verkiezingsprogramma stond en wat ervan is terechtgekomen.

Dat er veel is en wordt waargemaakt, komt volgens de fractie door de inzet van raadsleden, fractieassistenten en fractieondersteuners. Het is “een gezelschap van zeer betrokken, door de Aalsmeerse inwoners gekozen vertegenwoordigers, zonder last en ruggespraak of invloeden vanuit de landelijke politiek”. Bovendien maakt een “zeer bevlogen wethouder” van AB deel uit van B&W.

Reden tot zorg
Als enige van de fracties gaat AB rechtstreeks in op de gemeentebegroting 2014. “Het zag er even naar uit dat we een evenwichtig beeld en een kleine miljoen euro als positief saldo hadden.” Maar door tussentijdse begrotingswijzigingen en nieuwe richtlijnen van de rijksoverheid is daar weinig meer van over, en “dat baart ons zorgen”.

Daarnaast geeft ook het meerjarenbeeld van de gemeente, tot en met 2017, “alle reden tot zorg”, vindt AB. “We staan aan de vooravond van nieuwe bezuinigingen, en dat wordt wéér een kwestie van keuzes maken.”

Betere controle
Want er staan volgens de fractie ingrijpende investeringen op stapel. De grootste zijn die in het zorgtakenpakket, dat de gemeente vanaf 2015 van het rijk overneemt. Daarnaast is het zaak om de voortgang van de twee grootste projecten scherp in de gaten te houden.

Daarmee doelt AB op de nieuwbouwprojecten van de Tuinen van Aalsmeer (ook wel &2=1 genoemd) en het bedrijventerreinproject Green Park Aalsmeer. Omdat beide stagneren, vindt AB dat de gemeenteraad er “op een meer gecontroleerde manier” naar moet kijken dan tot nu toe gebeurt.

Niet te rijk rekenen
“In deze tijd van voortdurende crisis, met alle gevolgen van dien, is het oppassen dat je jezelf niet rijker rekent dan je bent.” De zorgen van Aalsmeerse Belangen betreffen dan ook de grondexploitaties van de Tuinen van Aalsmeer en Green Park. Verder “lijkt de ingeschatte bouwlegesopbrengst voor 2014 ons aan de hoge kant”. Begroot de inkomsten “op een realistischer niveau”, luidt het devies van AB. “Dan zitten we misschien wel op een nul onderaan de streep, maar ook dat is sluitend.”

De fractie pleit nadrukkelijk voor een “realistisch” financieel beleid. “Hoewel we natuurlijk altijd zullen blijven zoeken naar creatieve oplossingen om Aalsmeer de plus te laten houden die het verdient.”

● Zie voor de volledige AB-bijdrage de gemeentepagina's in de Nieuwe Meerbode van 31 oktober. Daarin komt elke fractie aan bod
● Morgen, als laatste, op deze plaats het CDA. Eerder vandaag was PACT aan de beurt en gisteren de VVD

Fotobijs:
Met een knipoog – of toch serieus? – stelt AB voor om een serie zonnepaneel- installaties in Green Park te plaatsen, als tegenwicht tegen de leegstand daar en om er “positieve energie” uit te halen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin