AalsmeerVandaag schrijft geschiedenis

Het bestuur van AalsmeerVandaag: Jolande Meijer, Arjen Vos en Ilse Zethof

Door: Jan Dreschler. AalsmeerVandaag bestaat tien jaar. Een mijlpaal die niet ongemerkt voorbij zal gaan. Zaterdag 6 januari wordt het jubileumfeest gevierd in het Flower Art Museum. Met het bestuur kijken we terug op hoe het begon, hoe het gaat en wat de toekomstplannen zijn.

Als het gaat over het ontstaan van AalsmeerVandaag dan gaat het vooral over een man die sinds 2016 niet meer onder ons is: Han Carpay. Han was politicoloog en schrijver in hart en nieren. Hij verzorgde jarenlang de publicaties binnen de Aalsmeerse bloemenveiling en startte later een eigen bedrijf zodat hij meer ondernemingen kon bedienen.

Han Carpay (Foto archief AV/Arjen Vos)

Zijn ideaal was om nieuws en met name ook politiek nieuws, op een begrijpelijke manier toegankelijk te maken voor de bevolking van Aalsmeer. Eerst gebeurde dat door deel te nemen aan een landelijk platform met daarop een Aalsmeerse pagina, maar al snel ontstond de wens van een eigen website voor en door Aalsmeerders. Gekozen werd voor een stichtingsvorm. Zo werd AalsmeerVandaag een website en een organisatie zonder winstoogmerk.

Bestuur
Het bestuur bestond aanvankelijk uit Ilse Zethof, Han Carpay en Arjen Vos. De plek van Han in het bestuur werd na diens overlijden ingenomen door zijn levensgezel Jolande Meijer. Zij is tot op de dag van vandaag voorzitter van de stichting. Op 11 december 2013 werd de oprichtingsakte gepasseerd en begin januari 2014 ging AalsmeerVandaag de lucht in.

Nu, tien jaar later, zitten we bij elkaar en kijken terug. Ilse die ook jaren zelf schreef voor AalsmeerVandaag en een communicatiebureau heeft, Arjen die na een poosje fotovakschool zich ontwikkelde tot een allround fotograaf en op den duur ook zelf teksten ging schrijven en Jolande, van huis uit logopedist.

Het bestuur is vooral ondersteunend naar de redactie. Zij houden de grote lijn in de gaten en fungeren als klankbord voor Arjen die tevens hoofdredacteur is. Daarnaast is er een redactieteam dat op dit moment bestaat uit zes personen. Daaromheen is een kring van schrijvers en columnisten die met regelmaat bijdragen verzorgen.

Brede blik
Op welke wijze Arjen als hoofdredacteur bepaalt wat wel en niet nieuwswaardig is, is een kwestie van ervaring en weten wat er speelt. “Een netwerk is van belang, maar ook een brede blik op hoe een samenleving functioneert en daar recht aan willen doen. Niet alleen schrijven voor de lezersaantallen door sensatienieuws te brengen maar ook een keer een achtergrondverhaal over de sjoelvereniging of een recensie van een kooruitvoering. Dat zijn geen artikelen die veel lezers trekken maar het is wel onderdeel van het maatschappelijk leven en daar moet ook aandacht voor zijn.”

Sfeer
Als het gaat over de sfeer die Aalsmeer Vandaag met zijn berichtgeving wil uitstralen komt opnieuw Han Carpay ter sprake. Het moet een beetje in zijn geest zijn, dat wil zeggen rechtvaardig, onpartijdig, kritisch op de inhoud, mild in de bewoordingen. “Schrijven was zijn passie,” vertelt Jolande, “maar altijd op een manier die niet polariserend was. Hij was een toegankelijk en geliefd mens. Werken aan AalsmeerVandaag was het leukste dat hij in zijn leven gedaan had, zei hij.” “Hij was mijn leermeester,” zegt Ilse. Arjen voegt er aan toe: “Vaak denk ik, als ik iets geschreven heb, wat zou Han ervan vinden?”

Adverteren loont
Om aan adverteerders te komen moest er in het begin acquisitie gedaan worden, maar met het toenemen van de naamsbekendheid melden zich nu ook spontaan nieuwe adverteerders. De uitdaging is een goede balans te vinden tussen nieuws en advertenties om zo de leesbaarheid op peil te houden. Adverteren bij AalsmeerVandaag loont de moeite. Niet alleen verschijnt de naam op de website, maar er wordt ook over de bedrijven geschreven en er is ruimte voor advertorials die door het bedrijf zelf aangeleverd worden. Wat dat betreft krijgt een adverteerder veel waar voor zijn geld.

De bereidheid van adverteerders om gebruik te maken van AalsmeerVandaag maakt een solide financieel beheer mogelijk waarbij degenen die een bijdrage leveren naar inzet kunnen worden beloond.

Lezersdichtheid vergroten
We hebben het over de wensen voor de toekomst.  “Daar hoort in elk geval bij dat we de lezersdichtheid nog wat proberen te vergroten,” zegt Arjen, “verder werken we met regelmaat aan verbetering van de website zodat deze nog toegankelijker wordt. We zouden ook nog wel meer willen doen met film.”

“Misschien moeten we ook iets gaan doen voor de buitenlandse mensen die in groten getale in Aalsmeer wonen,” oppert Jolande.

“Het zou ook fijn zijn als we jonge mensen zouden kunnen aantrekken om voor Aalsmeer Vandaag te schrijven, daarmee trek je een jonger lezerspubliek” vult Ilse aan.

Geen dag zonder nieuws
In die tien jaar is er veel gebeurd in Aalsmeer; calamiteiten, politieke verwikkelingen, blijde en verdrietige nieuwsfeiten. Behalve deze incidenten is er ook een zekere continuïteit in de berichtgeving, bijvoorbeeld door rubrieken als ‘Hoe woont het er eigenlijk, ‘Hoe is het nu met’, ‘Nieuwe Aalsmeerders’ en In Memoriams van bekende overleden plaatsgenoten. “Op die manier schrijven we de geschiedenis van ons dorp,” zegt Arjen, “in de tien jaar van ons bestaan zijn er, behalve op twee dagen dat de website werd verbouwd, elke dag nieuwe artikelen verschenen. Dat is de kracht van de site, dat de lezer gegarandeerd elke dag iets nieuws krijgt voorgeschoteld.”

In die tien jaar zijn er ruim 12.000 verhalen verschenen en wordt AalsmeerVandaag door tenminste 8000 geregistreerde lezers bezocht.

Actueel
Doordat dagelijks artikelen worden toegevoegd kan de berichtgeving ook behoorlijk actueel zijn, al verlies je het meestal van de sociale media. Het is volgens Arjen beter om tijd te nemen iets grondig uit te zoeken en later met een bericht te komen dan meteen iets de wereld in te slingeren. “We pretenderen niet de snelste te zijn maar willen wel de beste zijn.”

Actualiteit heeft een keerzijde. Bij een inval in een drugspand aan de Legmeerdijk was de berichtgeving op AalsmeerVandaag zo snel, dat de eigenaar, zo bleek tijdens diens rechtszaak, op grond daarvan nog gauw de nodige maatregelen kon treffen. De redactie is ook wat terughoudender geworden met het snel plaatsen van nieuws rondom ongevallen sinds mensen op AalsmeerVandaag moesten vernemen dat een gezinslid was aangereden en naar het ziekenhuis was vervoerd.

Gouden Gniffel
Zaterdag 6 januari is iedereen die AalsmeerVandaag een warm hart toedraagt vanaf 15 uur welkom in het Flower Art Museum voor een feestelijk programma met toespraken van onder meer burgemeester Oude Kotte. Ook wordt de uitslag van de jaarlijkse ‘Verzin en win’ verkiezing bekend gemaakt waarbij de Gouden Gniffel wordt uitgereikt.

(Foto’s Jaap Maars)

10 reacties

 1. Rondeel voor AV
  Het zit vol met linke soep, dat schrijven voor AalsmeerVandaag
  Voordat je het weet, krijg je van iedereen de volle laag
  Een politiek pleidooi bakt niks dan lucht, men kiest de bijltjesdag
  Het zit vol met linke soep, dat schrijven voor AalsmeerVandaag
  Pleit je voor meer natuur, de boeren hijsen een omgekeerde vlag
  In eenzaamheid verwilderd, verscholen achter een hoge haag
  Het zit vol met linke soep, dat schrijven voor AalsmeerVandaag
  Voordat je het weet, krijg je van iedereen de volle laag

 2. Gefeliciteerd met deze mijlpaal. Echt een feestje waardig. Goede aanwinst voor Aalsmeer en in mijn Borrel Aalsmeerbtijd veel contact gehad en fijn samen gewerkt. Ook op andere fronten regelmatig contact gehad. Maar goed ga niet alles opsommen:-). Maar dankbaar voor jullie bevlogen inzet en alle tijd wat hierin is gaan zitten. Aalsmeer Vandaag staat als een huis en wens jullie nog vele mooie jaren toe. Tot zo!

 3. Ik wil via deze weg ook iedereen van Aalsmeer vandaag feliciteren met het 10 jarige jubileum
  Ik denk nog regelmatig aan de oprichter Han Carpay terug.
  In 2009 startte Patricia Vogels en Rinus Iterson en mijn persoontje het programma Stamtafel bij Radio Aalsmeer, een programma wat uitgroeide dat wij kritische maar onafhankelijk de politiekezake belichten vooral met en voor de burgers van Aalsmeer en Kudelstaart. En later sloot ook Dick de Geus en Jan Milenaar aan bij dit programma.
  Door dit programma ben ik in nauw contact gekomen met Han Carpay, waar wij vele zaken met elkaar hebben besproken en uitgewisseld.
  Ik ben nog steeds blij dat Aalsmeer vandaag na het overlijden van Han hebben doorgezet met hun nieuws medium en ik hoop dat ze nog lang dit mogen blijven doen.
  Want ik denk dat een medium zoals Aalsmeer vandaag belangrijk is voor de bewoners van Aalsmeer en Kudelstaart.
  Dirk Box

 4. Topper van Aalsmeer. Groetjes Ria Scheewe Fotograaf
  Ik zal er proberen bij aanwezig te zijn.

 5. Ook ik lees hier in Amsterdam met veel plezier Aalsmeer Vandaag.

 6. Van harte gefeliciteerd van uit
  HOOFDDORP

  NM.ST DAG VAN JE LEVEN
  VZ Rob Langelaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin