Aalsmeer schreeuwt om bloemen in straatbeeld

Een vlakke Zijdstraat, speelpleintjes, fitnesstuinen, een pierenbadje. Al meer dan honderd ideeën om Aalsmeer mooier te maken zijn er in de digitale ideeënbus gedeponeerd. Met stip op de eerste plaats staat de wens om Aalsmeer bloemrijker te maken. Er kan nog tot en met komende vrijdag worden gereageerd.

Bijna twintig inzenders van de in totaal 113 die tot dusverre zijn ingediend, doen een smeekbede voor een bloemiger dorp. Bloemen in bermen, bloemstandbeelden, bloemen aan lantaarnpalen, bloemen op het talud. Je kunt het zo wild niet verzinnen of het komt voorbij wanneer de ideeënbus op participatie.aalsmeer.nl wordt doorgescrold. Het moet toch raar lopen als de gemeente die hartenkreet straks naast zich neer legt.

Dat Aalsmeerders bloemen in hun dorp willen zien is niet nieuw. Dat er een half miljoen euro beschikbaar wordt gesteld om Aalsmeer 'op te leuken' is dat wel.

Inhaalslag
In het Collegeprogramma staat dat het college wil investeren in een groene, schone en veilige leefomgeving. Er is volgens verantwoordelijk communicatie-adviseur Hans Buskes al gestart met een inhaalslag in het groen in de wijken en deze trend wordt de komende jaren doorgezet: “Het college wil samen met de Raad en inwoners een kwaliteitsslag bewerkstelligen. Het gaat dan vooral om kleinschalige verbeteringen in de buitenruimte die snel te realiseren zijn.”

“Dit draagt,” zo zegt hij, “bij aan een van de speerpunten van het College: verbeteren van de leefbaarheid. Het gaat dus niet om aanleg van bijvoorbeeld wegen, fietspaden of een totale herinrichting van parken. Het college heeft vijf ton extra opgenomen in de begroting voor 2019 om te investeren in Groen en Grijs.”

Analysefase
Vrijdag op zaterdag om stipt 24:00 uur gaat het slot op de digitale verzamelemmer. De fysieke bussen die her en der door Aalsmeer en Kudelstaart staan opgesteld, worden vandaag en morgen weg gehaald. Na het weekend gaat het projectteam alle ideeën analyseren en worden de uitkomsten voorgelegd aan het College. Gekeken wordt onder meer naar aantal stemmen, al is dat niet per se maatgevend, want dat zou geen recht doen aan ideeën die recenter zijn geplaatst, maar ook naar haalbaarheid en of ze voldoen aan de voorwaarden die de gemeente heeft gesteld. De uitvoering zal zo snel mogelijk plaats vinden waarbij de indiener van het idee op de hoogte wordt gebracht.

Vanuit de luie stoel
De gemeente is zeer tevreden met deze manier van participatie. “Het voldoet helemaal aan de functie die we vooraf hebben bedacht. De burger kan hierbij gewoon vanuit de luie stoel ideeën aandragen. Wat we vooral erg waarderen is dat veel mensen de moeite hebben genomen een foto bij hun idee te plaatsen. Daardoor wordt de site nog leuker om te bekijken.”

Met tot nu toe 425 aangemaakte accounts, 113 aangedragen ideeën, 1153 uitgebrachte stemmen en 190 reacties is duidelijk dat dit onderwerp bij de inwoners leeft. De kans is dan ook groot dat de gemeente deze methode vaker gaat inzetten. De website blijft gewoon in de lucht, al is de mogelijkheid tot reageren na vrijdag wel voorbij.

Dus: wie nog wil reageren of een idee wil indienen, moet dat doen voor vrijdag. Wie geen enkel idee heeft, kan zich wel laten inspireren door de vele suggesties die op de site zijn achtergelaten.

Tekst Arjen Vos, foto's stills van de participatie website.

(advertentie)

 

 

3 reacties

 1. Ja graag meer bloeiende planten! En H . de Vries in heb een kleine voortuin vol bloeiende planten (achter ook maar dat ziet niet iedereen).

 2. de tulpen zijn op. nog een paar weken gaan de geraniums en perkgoed weer in de tuin. Rij eens door aalsmeer wie heeft er nog bloeiende planten in de tuin . bijna nergens meer. laat men zoals vroeger eerst zelf een voor een fleurige tuin zorgen. het hele jaar plezier en de kosten vallen best mee.
  nee de gemeente moet het maar doen. henk de vries

 3. Ooit was de Bloemencorso het bloemrijke uithangboord van Aalsmeer..

  Zat de “terugkeer’ van die Bloemencorso ook in de bus?

  Of blijft het bij een nostalgische herinnering ?

  Ik stem voor de terugkomst van de Bloemencorso in ons straatbeeld.

  Wie nog meer?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin