‘Aalsmeer kan veel meer doen met duurzaamheid’

Theo Bergonje en Kees Buskermolen op een groen dak (Foto Arjen Vos)

Door: Arjen Vos. In de strijd tegen klimaatverandering trekt Amsterdam jaarlijks 15 tot 20 miljoen euro uit. Aalsmeer kan volgens deskundigen op dit gebied nog wel een slag maken en dus werd eind vorig jaar een stichting opgericht die de gemeente zowel gevraagd als ongevraagd van advies gaat voorzien. Onder de paraplu van ‘Nieuw Aalsmeer’ komen verschillende organisaties samen die zich bezighouden met de perspectieven voor de komende twintig jaar. Kudelstaarters Theo Bergonje en Kees Buskermolen behoren tot enkele van de ‘groene jongens’ die de kar gaan trekken.

In 2017 organiseerde de gemeente verschillende symposia onder de naam Aalsmeer In Zicht, waarbij inwoners en ondernemers ideeën uitwisselden over de toekomst van het dorp. Veel van wat destijds besproken en afgesproken is, lijkt in een bureaula te zijn gestopt en onderop geraakt door andere plannen die hetzelfde lot waren beschoren. Bergonje: “veel goede initiatieven en ideeën werden helaas niet gedragen en gestimuleerd en stierven zo een zachte dood. Dat is jammer want er zit vaak veel energie in mensen die zo ongebruikt blijft. Je ziet dat vaak gebeuren omdat gemeentes gevangen zitten in het vier-jaar-denken vanwege het gekozen bestuur.”

Duurzaamheidspunt
Met name op het gebied van groenvoorziening, bouwen, water, afvalstoffen en mobiliteit zouden er volgens beide mannen veel meer en grotere stappen gezet kunnen worden.  Buskermolen: “Met dit platform willen we voor verbinding zorgen tussen kennis en uitvoering en tussen de inwoners en de gemeente. Het zou mooi zijn als we een duurzaamheidspunt kunnen oprichten als plek waar je terecht kunt als je informatie nodig hebt.”

Macht vraagt om tegenmacht
Veel mensen en partijen die op dit gebied expertise hebben voelen zich volgens de initiators gefrustreerd en niet serieus genomen door de gemeente. “Er is regelmatig sprake van verslagenheid als er weer eens een initiatief de kop wordt ingedrukt of een advies in de wind wordt geslagen. We proberen vaak van alles maar komen er niet door. Een macht heeft vaak een tegenmacht nodig voordat iets van de grond komt. Wij zijn die tegenmacht,” aldus Bergonje die aangeeft niet vanuit boosheid te werken maar vanuit de gedachte dat het zo jammer is dat er mooie kansen blijven liggen.

Visie op bouwen
“Windenergie bijvoorbeeld. Dat wordt door Aalsmeer totaal genegeerd. Net als een warmtevisie die geheel ontbreekt. Wat is de Aalsmeerse visie op ecologisch bouwen? Worden groene daken gestimuleerd om water vast te houden? Of groene gevels om de huizen te verkoelen? Het nieuwe bouwen is echt gebaat bij een visie op dat gebied. Langs de Stommeerkade heeft Van Luling 46 huizen in ontwikkeling die hij heel graag gasloos wil opleveren. Wat zegt de gemeente? “Dat is daar niet mogelijk…” Ze willen er niet eens over nadenken. Van Luling heeft vervolgens stad en land afgezocht en het is hem toch gelukt een oplossing te vinden zonder gas.”

Denktank
De stichting kan vanwege aanwezige expertise en passie uitstekend als denktank fungeren waar zowel inwoners als gemeente baat bij kunnen hebben. Onderwerpen waaraan te denken valt: flexibele straatverlichting die alleen brandt als iemand langsrijdt, water gebruiken uit de Westeinder voor verwarming van huizen, hoe kunnen inwoners piekbuien in en om het huis opvangen maar ook: hoe om te gaan met een ondernemer die een park met 90 recreatiewoningen aan de Uiterweg wil neerzetten. En zo zijn er nog wel meer voorbeelden te noemen waar de stichting zich graag over buigt.

Vader Jan kappen
In het gesprek blijven de Aalsmeerse bomen niet onbenoemd. Mensen lijken altijd zeer emotioneel betrokken als er weer eens ergens een boom tegen de vlakte gaat. Hoe kijken de mannen daar tegenaan? Buskermolen: “Aalsmeer zou veel verder vergroend kunnen worden met bomen. Bijvoorbeeld met ‘tiny forests’ van fruitbomen. Of door bomen uit de anonimiteit te halen en ze te planten rondom een geboorte of overlijden. Als een boom een certificaat heeft en verbonden is aan een naam, heeft hij een identiteit en zal hij eerder beschermd worden. Je denkt wel drie keer na om de boom van vader Jan te kappen.”

Raad van Toezicht
In de nieuwe stichting participeren allerlei partijen die hart hebben voor natuur en duurzaamheid. Genoemd worden onder meer het NIVON, de Bovenlanden, de vijf wijkraden en de groep mensen die met het Groene Lint bezig is. Onder het mom van ‘samen sterk’ wil Nieuw Aalsmeer zoveel mogelijk stemmen vertegenwoordigen en kennis in huis halen om als serieuze speler te worden beschouwd. De stichting is nog op zoek naar mensen die in de Raad van Toezicht zitting willen nemen om te helpen met het uitzetten van de koers en voor inspiratie. Liefst met enige status en ervaring. Mensen die zich geroepen voelen kunnen zich aanmelden. Het emailadres van de stichting: nieuwaalsmeer@gmail.com

 

 

 

2 reacties

  1. Nu de overheid meer openheid gaat betrachten na de toeslagenaffaire, hoop ik nog eens te horen wie aanzaten aan de klimaattafels naast Vattenfall… Op het getoonde dakje kun je met gemak een biomassa-centrale bouwen. Dan hebben we het lek toch boven water?

  2. ik wens de heren veel sterkte en doorzettingsvermogen.
    Niet opgeven!
    eens komt ook dit bestuur tot de conclusie dat de klimaatverandering en de oplossingen daarvoor ook hier aan de orde zijn!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel