Tips voor veiligheid bij bouwprojecten of verbouwingen

Bouwwerkzaamheden aan Stommeerhof (foto archief AV/Arjen Vos)

Bij bouwprojecten of verbouwingen vormt veiligheid natuurlijk een hoofdthema. Het is essentieel dat de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd, om welke taken het ook gaat. Benieuwd hoe het zit met de veiligheid? En hoe je een veilige bouwplaats realiseert? Lees verder voor praktische informatie.

Goede voorlichting draagt bij aan de veiligheid op een bouwterrein. Daarom is het essentieel dat het personeel op de hoogte is van alles dat er speelt. Hoe ziet de planning eruit? Is er sprake van speciale situaties? Of juist van mogelijke gevaren? Het moet allemaal duidelijk worden in de communicatie. Voorlichting zit ‘m ook in uitleg over het juiste gebruik van machines en apparatuur. Zo is het belangrijk dat personeel weet hoe wielladers gebruikt moeten worden op de bouwplaats, om een bekende machine te noemen. Ervaren personeel kan minder ervaren personeel inwerken. Of schakel hiervoor de hulp in van een expert. Ook een cursus of training draagt bij aan de groei van kennis. Zeker als er sprake is van nieuwe methoden is dit noodzakelijk. Al het personeel moet op de hoogte zijn van veiligheidsprocedures en voorschriften. Je kunt informatie beter een keer te veel dan een keer te weinig delen.

Juiste uitrusting
Veiligheid zit ‘m enerzijds in het beperken van risico’s. Maar het blijft het geval dat een ongeluk in een klein hoekje zit. Het risico is altijd aanwezig. Daarom is het essentieel om de juiste uitrusting te dragen. Mocht er iets gebeuren, is het personeel zo in ieder geval zo goed mogelijk beschermd. Het dragen van werkschoenen en een helm vormen hierbij de basis. Ook veiligheidsbrillen, gehoorbescherming en handschoenen behoren al gauw tot de uitrusting. Al ligt het deels aan de uit te voeren taken. Gaat het om werken op hoogte? Dan is er ook valbeveiliging nodig, zoals veiligheidslijnen, hekwerken of valharnassen. Ga per taak na welke uitrusting essentieel is. Zorg ervoor dat dit ook daadwerkelijk wordt gebruikt. Dit is makkelijker als de uitrusting op de locatie aanwezig is en voorhanden is. Je kunt er tevens op toezien dat de uitrusting wordt gedragen wanneer nodig.

Controle en inspectie
De bouwleider is verantwoordelijk voor de controle en inspectie van de bouwplaats. En dit is zeker een taak om serieus te nemen. Bij de controle draait het onder andere om een check of de bouwplaats opgeruimd is. Is er geen struikelgevaar of uitglijdgevaar? Ruim gereedschap, materialen en afval regelmatig op. Gevarenzones kunnen worden gemarkeerd. Controleer ook gereedschap, machines en apparatuur. Denk aan grote onderdelen zoals graafmachines. Maar kijk ook naar kleinere onderdelen zoals boormachines. Hoe uitgebreider de inspectie plaatsvindt, hoe beter. Verder is het belangrijk dat dit op regelmatige basis gebeurt, om eventuele problemen of gevaren snel in kaart te hebben. Neem maatregelen om brandgevaar te voorkomen. En controleer elektrische bedrading en apparatuur. Zijn er gevaarlijke stoffen aanwezig op de bouwlocatie? Hier moet op de juiste manier mee worden omgegaan, idealiter door een professional. Zorg verder nog voor voldoende ventilatie op de bouwplaats om de blootstelling aan stof, dampen en schadelijke chemicaliën te verminderen.

Gedegen communicatie
Goede communicatie is van belang op de bouwplaats. Licht het personeel en alle andere betrokken in over de stand van zaken. Dit kan op een vast moment zijn. Denk aan een dagstart in de vroege ochtend. Het hoeft niet lang te duren: in een paar minuten tijd bespreek je wat er die dag te gebeuren staat. Een wat langer moment vindt wekelijks plaats, om onder andere de planning uitgebreider te bespreken. Als duidelijk is wie de leiding pakt in dat gesprek, heb je ook meteen iemand die verantwoordelijk is om dit te regelen. Dit kan een ervaren personeelslid zijn, of juist een manager of andere betrokkene. Je kunt ook meerdere mensen de leiding geven over een project om de last te verdelen.

Verschillende aspecten spelen een rol in het waarborgen van de veiligheid op de bouwplaats. Volg de bovenstaande tips om risico’s te verminderen. Richt een veilige werkomgeving in voor iedereen!

(Partnerbijdrage Equote)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel