Uitbreiding tennispark stuit op weerstand bewoners

Door: Klaas Leegwater. Er werd zelfs gepoogd de Rijdende Rechter in te schakelen om de boel in beweging te krijgen, zo groot is de frustratie bij bewoners in de Sportlaan. Zij ageren tegen de aanleg van twee nieuwe buitenbanen bij tennisclub All Out, maar voelen zich niet serieus genomen door de gemeente en de tennisvereniging. De verwijten van de bewonersgroep zijn stevig, de andere partijen verweren zich. De map met documenten en mailwisselingen is inmiddels vuistdik, dezer dagen zijn gesprekken gepland.  

Al jaren smacht All Out, met bijna 1400 leden in de top 15 van grootste tennisclubs, naar extra baancapaciteit. “We groeien ontzettend uit ons jasje, tijdens toernooien en competitie leidt dit tot gigantische wachttijden voor teams en maken we kosten voor baanhuur op andere parken,” zegt voorzitter Christoph van den Heuvel. Na de bouw vorig jaar van een nieuw clubhuis bij buurman AVA (atletiekvereniging) kwam er een stuk grond op het complex vrij. All Out wil die kans met beide handen aangrijpen.

Het parkeerterrein waarop de uitbreiding is gepland

De vereniging hoest zelf de forse investering van circa 200.000 euro op, de gemeente stelt de grond beschikbaar en maakt de locatie bouwrijp. Het oude clubgebouw van AVA wordt momenteel gesloopt. Komende woensdag wordt aan de tennisleden toestemming gevraagd om verder te gaan met de plannen om het park uit te breiden van zeven naar negen buitenbanen. Daarna zullen de benodigde omgevingsvergunningen moeten worden verleend. De geplande realisatie is nog dit jaar. 

Luid gekreun
Omwonenden zijn echter tegen de aanleg, men vreest overlast: luid gekreun van sporters en fel lichtschijnsel tot in de tuinen, plus toenemend parkeer- en verkeersdrukte. Bewoner André Engels: “Dicht gelegen tegen onze achtertuinen gaan de banen allerlei hinder opleveren. Daarnaast komt de veiligheid in het geding, vooral in de zomermaanden als de atletiekbaan en tennisbanen veelvuldig worden gebruikt. Dat betekent veel autoverkeer in onze smalle straat, gevaarlijk voor kinderen die bij mooi weer op de stoep spelen.”

Het AVA clubgebouw is inmiddels tegen de vlakte (Foto Peter de Moor)

Spelletje gespeeld
Engels, die zegt dat 64 van de 69 bewoners van de Sportlaan tegen uitbreiding zijn, heeft alle bezwaren middels een petitie neergelegd bij de gemeente en de tennisclub. “Maar we krijgen nauwelijks respons, vragen worden niet of half beantwoord. Ze houden ons aan het lijntje, er wordt een spelletje gespeeld. Het lijkt wel of die tennisbanen er per se moeten komen. De leden worden door het bestuur niet goed op de hoogte gebracht van de weerstand die bij buurtbewoners leeft, dat vind ik een verkeerde voorstelling van zaken.”

De plannen zoals All Out het graag zou zien

Details ingevuld
Van den Heuvel: “De bedoeling is de buurtbewoners en leden pas uitgebreid te informeren als duidelijk is hoe het plan eruit ziet, want een aantal details moeten nog steeds ingevuld worden. We zullen proberen hinder zoveel mogelijk te voorkomen. De LED-verlichting in de masten wordt zo afgesteld dat er geen fel schijnsel in de tuinen terechtkomt. En achter de tennisbanen komt dichte begroeiing om geluidsoverlast te beperken. We hebben ook overwogen een hoge schutting te plaatsen, maar volgens experts heeft dat geen nut.”

Parkeerchaos
Meeste discussie is er over mogelijk verkeers- parkeeroverlast in de zomer. Engels: “Dan razen auto’s hier door de straat, na het werk snel naar het tennispark of iemand afzetten. Ik verwacht een parkeerchaos, door de extra banen verdwijnen er zo’n dertig parkeerplekken.” Van den Heuvel ziet het anders: “In de zomer komt een groot deel van de sporters op de fiets, mijn ervaring is dat maar een paar keer per jaar ons parkeerterrein volledig bezet is. En na oplevering komt er een aantal nieuwe parkeerplekken bij.” 

In opdracht van de gemeente heeft onderzoeksbureau Trajan in november 2019 de parkeerdruk in en rond de Sportlaan onderzocht. De belangrijkste uitkomst was dat de parkeerdruk in de Sportlaan structureel hoog ligt en op het sportpark erg laag. Engels: “In de wintermaanden zijn er nauwelijks activiteiten op het sportpark, logisch dus dat het parkeerterrein dan vrijwel leeg is. Dat bureau had in de zomer moeten meten.” De gemeente laat weten dat men zich laat adviseren of een ander meetmoment nog nodig is.

De Sportlaan met rechts de ingang naar het sportpark

Niet gehoord
Engels heeft weinig vertrouwen in goed overleg met de gemeente. “We trekken al maanden aan de bel bij wethouder Bart Kabout en de projectleider over onze bezwaren. We worden niet gehoord. In december tijdens een digitale meeting konden we veel  vragen niet stellen, we werden regelmatig afgekapt door de gespreksleider.”

Woordvoerder van de gemeente Peter Maarsen: “Naar onze indruk is tijdens deze bijeenkomst iedereen voldoende en duidelijk aan het woord gekomen, de zorgen van de bewoners zijn helder en goed verwoord.”

Vervolgbijeenkomst
Wethouder Kabout (CDA) in een reactie: “De projectleider heeft regelmatig contact onderhouden met de heer Engels. Het verloop in tijd heeft te maken met de overige ontwikkelingen op het sportpark waarvan de plek van de aanleg van de tennisbanen afhankelijk was: wel of geen verhuizing van de atletiekvereniging, de renovatie van de atletiekbaan en de bouw van een nieuw clubhuis. Er volgt nog een uitgebreide beantwoording op alle zienswijzen en we zullen nog een vervolgbijeenkomst met de bewonersgroep organiseren.”

Hoe dan ook doorzetten
All Out voorzitter Van den Heuvel zegt te hopen de buurtbewoners toch te kunnen meenemen in de plannen. “Want,” zegt hij, “dit project gaan we hoe dan ook doorzetten. De nood bij ons is hoog.” Afgelopen donderdag was er een ontmoeting tussen bewonersgroep en bestuursleden van de tennisclub, volgens betrokkenen zijn partijen nog niet voldoende nader tot elkaar gekomen. Vandaag (maandag) komt de projectleider van de gemeente op bezoek in de Sportlaan. 

De redactie van het televisieprogramma Rijdende Rechter heeft het verzoek van de bewonersgroep om aandacht te schenken aan dit onderwerp vooralsnog afgewezen. De makers voorzien onder meer dat de kwestie visueel niet goed in beeld kan worden gebracht omdat de tennisbanen nog niet zijn aangelegd en vermeende overlast nog niet tastbaar is, zo liet men aan bewoner Engels weten. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel