RKDES kan rustig slapen, extra kunstgrasveld komt er

RKDES kan rustig gaan slapen. Dat tweede Kudelstaartse kunstgrasveld kómt er, in 2016.  Dat valt af te leiden uit het debat eergisteren in de raadscommissie Ruimte & Economie. Wel moet B&W het nog in een mooi plan gieten dat de gemeenteraad vervolgens moet goedkeuren.

Ronduit opgetogen dinsdagavond waren PACT en het CDA, maar de andere drie fracties waren weinig minder positief. Ook de VVD wilde graag meegaan, al had woordvoerder Jan Bouwmeester moeite met het weggooien van 75.000 euro omdat het eerste en tweede kunstgrasveld niet tegelijk worden aangelegd.

“Kinderen moeten kunnen voetballen. Daar moet ruimte voor zijn. We zijn als PACT blij met het voorstel,” klonk het bij Rik Rolleman. CDA-woordvoerder Ton Harte gaf aan dat zijn fractie “honderd procent” achter de RKDES-wens staat.

Pleidooi
Als opmaat voor het debat hoorden de tien commissieleden – van elke fractie twee vertegenwoordigers – een uitgebreid pleidooi van RKDES'ers aan voor een tweede kunstgrasveld. Drie man sterk zaten ze aan de raadstafel om hun verhaal kracht bij te zetten, Gerard Zuidgeest, Frans Kuipers en Jan van Leeuwen. Woordvoerder Zuidgeest, die jeugdvoorzitter is, wist de juiste toon te vinden blijkens de reacties van de raad, en ook van wethouder Gertjan van der Hoeven.

Voor de sportvereniging is dat tweede veld “van groot belang”, stelde Zuidgeest. Allereerst omdat de exploitatie van de club dan “veel beter mogelijk” is. Maar vooral omdat dat de mogelijkheid schept de jeugd “regelmatiger te laten bewegen en vaker te laten voetballen”.

JOGG
Daarmee doelde Zuidgeest op het feit dat Aalsmeer sinds begin dit jaar een zogenoemde JOGG-gemeente (de afkorting staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht) is. Een gemeente die, om overgewicht bij jongeren tegen te gaan, actief aan de slag is om ze aan het bewegen te krijgen. Een doel dat RKDES van harte ondersteunt en waar “al het nodige” aan gedaan wordt. Niet alleen richting eigen voetbal-, handbal- en zaalvoetbaljeugd, maar ook richting basisscholen, die gebruik maken van de velden.

Waar de club, ingebed in een “hechte gemeenschap”, 650 leden telt, is ruim tweederde ervan jeugdlid. Daarnaast zijn er volgens Zuidgeest “meer dan 250 vrijwilligers” actief. De trainers en teambegeleiders onder hen worden ondersteund met bijscholing en opleidingen. “Van dit alles gaat een sterk enthousiasmerende werking uit.”

Slechte bespeelbaarheid
Om de beweeg- en sportambities waar te kunnen maken is een tweede kunstgrasveld onontbeerlijk. Dat zorgt voor een “grotere en betrouwbare bespeelbaarheid” van het sportcomplex aan de Wim Kandreef. Zeker als dat afgezet wordt tegen de huidige slechte bespeelbaarheid van de natuurvelden.

“Veel vaker” dan bij andere clubs in de regio moeten de velden worden afgekeurd. “Het komt nogal eens voor dat een groot deel van met name de kinderen naar huis gestuurd moet worden.” Dat geldt nog sterker voor de beginnende en (nog) minder goede jeugd.

Zeer onwenselijk
“Zeer onwenselijk,” noemde Zuidgeest dat. “We willen graag aan al onze leden een betrouwbare mogelijkheid bieden om te sporten.” Gebeurt dat niet, dan staat dat volgens hem de ontwikkeling van RKDES in de weg. “De snelle aanleg van een tweede kunstgrasveld biedt RKDES een goed perspectief op de toekomst,” besloot Zuidgeest.

In eerste instantie zou de Kudelstaartse club één kunstgrasveld krijgen. De komst ervan werd vertraagd doordat de raad afgelopen december een motie aannam waarin werd gevraagd te onderzoeken wat de gevolgen van de (gelijktijdige) aanleg van een tweede veld zouden zijn.

Gaatje gevonden
In februari besloot B&W het eerste veld alsnog zo snel mogelijk aan te leggen. Van der Hoeven bevestigde dinsdag dat de oorspronkelijke planning (“voor de zomer klaar”) in gevaar was gekomen. “Maar we doen ons uiterste best de vertraging zo klein mogelijk te laten zijn.”

Uit de stukken die de raadsleden dinsdag bespraken, blijkt dat B&W toch nog een gaatje had weten te vinden voor een tweede kunstgrasveld. “We staan er financieel goed voor als gemeente. Er is ruimte om te investeren, al is die niet onbeperkt groot,” lichtte de wethouder eergisteren toe. “We als B&W hebben de indruk dat het de moeite waard is dat tweede veld in 2016 aan te leggen.”

Keuzes maken
Maar, zei hij erbij, RKDES is niet de enige die probeert een graantje mee te pikken. Want ook voor andere sportaccommodaties is volgens de wethouder geld nodig, zoals de atletiekbaan en de vierde sporthal. Kwestie van keuzes maken dus – door de gemeenteraad straks in juni bij behandeling van de Lentenota.

Van der Hoeven wees, in navolging van de drie insprekers, op het “grote maatschappelijke belang van RKDES”. Bovendien kon hij “invoelen” wat er in het clubbestuur omging wat betreft de roep om een extra kunstgrasveld.

Extra kosten
De sportwethouder wilde er geen misverstand over laten bestaan hoe de gemeente tegen sportaccommodaties aankijkt. “Wij investeren erin en de exploitatie is in handen van de ESA die de gelegenheid tot sporten geeft.” En in dit Kudelstaartse geval is RKDES de hoofdgebruiker. “Er is geen sprake van een eigen bijdrage van RKDES.”

De aanleg van het tweede veld heeft Van der Hoeven “begroot op 650.000 euro”, inclusief voorbereidingskosten en dergelijke. De jaarlijkse kapitaalslasten komen volgens hem op 70.000 euro. “Het kost gewoon extra geld.”

De gemeenteraad mag daar bij de Lentenota, waarin het RKDES-plan zal zijn opgenomen, ja of nee tegen zeggen. “We hopen dat de raad ons dat zal willen gunnen,” had clubman Zuidgeest daarover in zijn pleitrede gezegd.

Foto's: (boven) zo lag het hoofdveld van RKDES er vorige week bij; (midden/onder) schoolvoetbal bij RKDES in de regen in 2013. (foto's archief AV) 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel