RKDES ‘afgescheept’ met één kunstgrasveld

Het formele besluit is afgelopen maand in de gemeenteraad genomen, RKDES krijgt volgende zomer één kunstgrasveld. Jaren werd er over gesproken, maar de wens van twee kunstgrasvelden voor de Kudelstaartse voetbalclub kon niet worden ingewilligd. Dit om financiële redenen. 

Anton van Son, die tijdens de algemene ledenvergadering van vorige week maandag zijn functie als jeugdvoorzitter neerlegde, is hier zeer teleurgesteld over. “RKDES is een van de weinige voetbalclubs in de regio die nog op natuurgrasvelden spelen. Na hevige regenval of vorst zijn onze velden onbespeelbaar en moeten er wedstrijden worden afgelast. Dit is zo zonde.”

Afgescheept
Tijdens de afgelopen ledenvergadering gaf de gemeente uitleg over de gang van zaken. Er werd gezegd dat het besluit nu is genomen, maar met een opening voor nog een veld als er mogelijkheden zijn. Een dooddoener volgens Van Son. “Ik heb echt het gevoel dat RKDES is afgescheept met één veldje. Ad Verburg wekte op de vorige ledenvergadering nog de indruk dat het allemaal wel zou gaan lukken. Dat is als RKDES-aanhanger ook altijd zijn persoonlijke wens gewenst. Maar helaas.”

“Het CDA zegt zich hard gemaakt te hebben voor twee kunstgrasvelden. Het was zelfs een punt in de lokale verkiezingswijzer en alle partijen, op HAC na, vonden dit belangrijk. Maar dit was vóór de gemeenteraadsverkiezingen.” Het resultaat is dus anders geworden en de RKDES-mensen moeten bij slecht weer gaan beslissen wie er wel en wie er niet mag spelen.

Salomonsoordeel
“Ik heb altijd geroepen ‘ik stop per direct als jeugdvoorzitter als het maar één veld wordt’. Het besluit om te stoppen had ik nu overigens al eerder genomen, maar achteraf ben ik er blij om. Ik wil niet Salomonsoordeel vellen en kinderen niet laten spelen. Bij twee velden hadden we het programma iets kunnen aanpassen en dan had iedereen lekker kunnen voetballen.”

Van Son heeft zich een beetje verdiept in de tarieven van kunstgrasvelden en zag bedragen variërend van 2,5 ton tot een miljoen euro voorbij komen. “Ik vraag me af wat de kunstgrasvelden van FC Aalsmeer gekost hebben. En misschien hadden we al een half veld kunnen bekostigen uit al die onderzoeken die bij RKDES gedaan zijn. Ik verwacht overigens wel dat RKDES voor de beste kwaliteit gaat en dat is prima.”

Van Son stoort zich ook aan andere punten hoe er met sport wordt omgegaan binnen de gemeente. “Vele jaren was sport een belangrijk speerpunt binnen de raad. Nu is kunst en cultuur aan de beurt. Gezegd wordt dat er veel geld naar sport is gegaan in Aalsmeer. Dat is echter relatief, want als je het omrekent per hoofd van de bevolking dan was het, in verhouding tot andere gemeentes, een extreem laag budget. Er werd ook gezegd dat er veel geld naar sport is gegaan in Kudelstaart. Wat is er dan mee gedaan, vraag ik me af.”

Gelijkheid
En het derde punt dat Van Son dwars zit, is de gelden die naar het nieuwe FC Aalsmeer zijn gegaan. “Ik gun ze het van harte, maar dan moet de gemeente alle voetbalclubs wel gelijk behandelen. Politici vinden gelijkheid toch zo belangrijk? FC Aalsmeer is het resultaat van de samenvoeging van twee fantastische clubs en daarvoor kwam veel geld vrij. Ze krijgen de kantine niet bekostigd. Hup, er wordt een bak geld voor vrijgemaakt. RDKES bekostigt de kantine helemaal zelf.”

Anton van Son is van mening dat er anders gehandeld had moeten worden. “Ik ben ervan overtuigd dat alles efficiënter had kunnen gaan. En vlak de Kudelstaartse gemeenschap niet uit. Als de gemeente meer openheid van zaken had gegeven en duidelijker was geweest in hun communicatie om over wat voor bedragen we het hadden, wie weet hadden we het restant van de begroting dan met z’n allen kunnen bekostigen.”

Geduld
Inmiddels is er een werkgroep opgericht namens RKDES, die dit samen met projectleiders van de gemeente oppakt. Het hoofdveld zal een kunstgrasveld worden en in juni 2015 zal begonnen worden met de aanleg hiervan. Op de website van RKDES staat in een schrijven van hoofdbestuurslid Eppo Buskermolen te lezen dat het bestuur blijft zoeken naar mogelijkheden om op termijn ook een tweede kunstgrasveld te krijgen, maar dat hiervoor geduld nodig is. Er wordt benadrukt dat de natuurgrasvelden een zorgenkind zijn van de voetbalclub.

Anton van Son blijft zich, ondanks het feit dat hij geen jeugdvoorzitter meer is, met hart en ziel inzetten voor RKDES. “Mijn passies zijn bewegen, gezond eten in combinatie met het welzijn van kinderen. Daarom hoop ik zo dat het op korte termijn alsnog gaat lukken om een tweede kunstgrasveld te realiseren. Ieder kind moet kunnen sporten, ook in de regen of bij vorst.”

Foto's: Anton van Son op de accommodatie van RKDES. Foto's Arjen Vos (AV). RKDES Heren 1 in actie (foto Jaap Maars)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin