Wonen in Oosteindedriehoek stapje dichterbij

Door: Joop Kok. (beschouwing)”Jongeren en starters, weet waar je volgend jaar maart op stemt!” Een oproep van D66 raadslid Willem Kikkert tijdens de raadsvergadering vorige week donderdag. Het is duidelijk, de stellingen voor de komende verkiezingen worden ingenomen en partijen worden ‘gedwongen’ om te laten zien waar ze voor staan. Het agendapunt betrof de aanzet om woningbouw op de voormalige glastuinbouwgronden tussen de Aalsmeerderweg en Legmeerdijk en woonwijk Nieuw Oosteinde mogelijk te maken. Ter goedkeuring lag er een startnotitie die vooruit loopt op de procedure voor een bestemmingsplanwijziging. Daarin worden uitspraken gedaan over het ruimtelijk kader en de randvoorwaarden die als basis dienen voor de bestemmingsplanprocedure.

Willem Kikkert van D66 diende namens AA, GroenLinks en PvdA een motie in. Het was een oproep aan het college om te onderzoeken of er extra boven op het percentage van 25 procent sociaal gebouwd kan worden om met name voor jongeren en starters iets extra’s te doen. Aangezien in de startnotitie wordt uitgegaan van een in 2020 aangenomen woonagenda van 25 procent sociaal, 30 procent midden duur en 45 procent vrije sector, was deze motie nodig om de percentages bij te stellen.

Wat wil VVD?
Erik Abbenhues van de VVD zag dat niet zitten, volgens hem was er genoeg variatie wat betreft  jongeren, ouderen en gezinnen. Hij riep het college op om de parkeernorm strak te hanteren en hij vond dat in buurt één het appartementengebouw wel erg dicht op de Vlinderstraat stond. Hij zou daar nog graag een oplossing voor wensen. Met een tussenafstand van 45 meter en de hierop volgende gestelde vraag om zoveel mogelijk huizen te bouwen binnen de mogelijkheden, komt de vraag op: wat wil je nu VVD?

Woonagenda percentages
Chantal van Hilst-Dekker van AA wilde vooral dat de basis goed is, dat er voldoende aandacht wordt besteed aan de afwikkeling van het verkeer en de hoeveelheid parkeerplaatsen. Richard Buskermolen van het CDA schetste nog even in het kort de huidige druk op de woningmarkt. “Er staat bijna geen huis te koop in Aalsmeer of Kudelstaart en als dat wel zo is, is hij binnen enkele dagen al weer weg.” Ook hij maakte zich zorgen om de afhandeling van het verkeer en het aantal parkeerplaatsen en vroeg aandacht voor voldoende trapveldjes en speelplekken. Het aanpassen van de woonagendapercentages zag hij niet zitten, het CDA wilde voor iedereen opkomen.

Jelle Buisma van de PvdA vatte de opmerkingen van de verschillende partijen samen, gaf zijn reactie en bekende dat hij in de commissievergadering, voorafgaand aan deze raadsvergadering, onterecht gesteld had dat er in de woonagenda 30 procent sociaal was afgesproken. Dat was 25 procent en hij hoopte met deze motie dit getal wat op te trekken.

In een woonagenda kun je niet wonen
Wethouder Kabout ontraadde de motie, de woonagenda was net een jaar geleden vastgesteld en het zou weer allerlei aanpassingen en berekeningen met zich meebrengen met als gevolg vertragingen. Buisma: “U geeft aan dat een onderzoek de zaak onnodig vertraagt, maar ik zou hier graag de woorden van Schaeffer willen aanhalen: In een woonagenda kun je niet wonen, in een project wel. Ik ga er vanuit dat u prima in staat bent om een paar gesprekken te voeren met de ontwikkelaar.” Kabout bleef bij zijn standpunt.

Kloppen de cijfers nog wel?
Willem Kikkert vond dat te weinig creatief en wees er op dat vanwege de spanning op de woningmarkt vrijwel alle woningen zo in prijs zijn gestegen dat ze in het dure segment terecht zijn gekomen. Op dat moment had hij in feite een uitstekend argument in handen om af te wijken van de percentages in de woonagenda. Daar worden namelijk de inkomsten van de Aalsmeerse burgers gekoppeld aan de prijzen en huren van de woningen die aanwezig zijn, om zo vast te kunnen stellen waar behoefte aan is. Aangezien de prijzen van de woningen en die van de huren (1000 tot 1300 euro voor 50 m2) inmiddels enorm zijn gestegen, kloppen de cijfers niet meer. Het argument van VVD en CDA om uit te gaan van met elkaar afgesproken percentages is dan ook niet verdedigbaar. Jammer dat juist hier niet werd op ingegaan, nu lag de uitkomst bij voorbaat vast. CDA en VVD tegen de motie, die hebben de meerderheid dus wordt het afgewezen en wat betreft de startnotitie, niemand wil spelbreker zijn, dus unaniem voor.

Lees vorig bericht

Officiële mededelingen 4 november 2021

Lees volgend bericht

Column: ‘Wijkblad Kudelstaart’


Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *