Wethouder Verlaan snakt naar positief Dorpshaven-besluit

Het zit wethouder Tom Verlaan (CDA) bepaald niet mee met het nieuwbouwproject Dorpshaven-Noord. Na eerdere pijnlijke momenten dit voorjaar lagen op de commissievergadering een maand geleden PACT en Dick Kuin van coalitiefractie AB dwars. Op de raadsvergadering van 29 oktober kwam de VVD opeens met reserves. Op haar verzoek werd het besluit over de herziene startnotitie naar de raadsvergadering van 3 december doorgeschoven.

Getalsmatig was dat onnodig, aangezien er voldoende voorstemmers waren. In elk geval 12, op 23 raadsleden. PACT wás aanvankelijk schoorvoetend voorstander, maar keerde zich op 29 oktober tegen het plan. De VVD, eerst vóór, wist het nog niet door “nieuwe” informatie die tussentijds boven water was gekomen.

Niet gecharmeerd
Voor het CDA had het volgens woordvoerder Eppo Buskermolen zelfs een hamerstuk mogen zijn. Kuin, in de commissie op inhoud de felste opponent van Verlaan, was na discussies in de AB-fractie wat bijgedraaid. Op de raadsvergadering meldde hij de fractielijn te zullen volgen, ook al “ben ik nog steeds niet zo heel erg gecharmeerd” van het aangepaste plan.

Het doorschuiven naar 3 december was niet omdat de fracties het herziene plan niet zagen zitten, integendeel. Het was vooral het gevolg van diverse onduidelijkheden, ook op de vergadering zelf. Daardoor wilde met name de liberalen nog extra tijd nemen om de materie te doorgronden en overleg te voeren.

Lijnbaankerk
Buskermolen, die van een “mooi plan” sprak, liet richting wethouder wel zijn teleurstelling blijken over het feit dat een zorgelijke brief van de Lijnbaankerk pas die middag door B&W beantwoord was. “We verzoeken B&W het voortaan sneller te doen. Het was bijna van de agenda gehaald omdat er geen antwoord was,” aldus de CDA'er.

De kerk, die er sinds 1936 staat en diverse keren per week de nodige kerkgangers trekt, was een van de hete hangijzers bij commissie en raad. “We hebben het gevoel dat door B&W over de belangen van de Lijnbaankerk heengewalst wordt,” stelde Bram Heijstek (HAC). “U moet de zorgen van de kerk (met name parkeervoorzieningen – red.) integraal wegnemen, anders stemmen we tegen.”

Hele lange baard
In die opvatting stond de HAC'er alleen. Buskermolen meende dat de kerkproblemen “oplosbaar” zijn. “Er zitten zorgen achter de brief van de kerk, en dat doorbrak onze positieve mood,” verklaarde liberaal Dirk van der Zwaag. De reactie van B&W die middag vond hij “best wel laat”.

Geharrewar was er volop in de vijf kwartier die aan de zoveelste behandeling (Van der Zwaag: “Een voorstel met een baard.” Kuin: “… met een hele lange baard”) van het nieuwbouwproject aan de Lijnbaan gewijd werd. Zoals over de veranderde uitgangspunten van Dorpshaven-Noord en een geheimzinnige, onbekende brief waar Kuin tijdens de vergadering nieuwsgierig naar vroeg.

Krachtdadiger
Net als op de commissievergadering kon de wethouder in de ogen van Ronald Fransen (PACT) geen goed doen. “Kwalitatief onvoldoende,” zo omschreef hij twee weken geleden de wijze waarop Verlaan in het project acteert. Hij riep B&W op tot een “steviger en krachtdadiger” aanpak van Dorpshaven.

Verlaan stelde vast dat er een “prima plan” ligt “dat meer in lijn is met wat er in Aalsmeer aan woonruimte gezocht wordt”. In de herziene versie zijn meer “kleinere woningen” ingetekend dan in het oorspronkelijke plan, dat mikte op duurdere huizen, die echter in de crisistijd onverkocht bleven. Volgens de wethouder krijgt “de woningmarkt in Aalsmeer een steuntje in de rug” met de aanpassing van het project.

Ernstig verwarrend
Tegen het einde van het debat duizelde het niet alleen de meeste raadsleden, maar ook burgemeester Jeroen Nobel, die de vergadering leidde. “Ik vind het ook ernstig verwarrend,” sprak hij.

In zijn afsluitende zin stelde hij fijntjes dat “we dit niet nog een keer moeten hebben”. Met andere woorden, na tussentijds overleg zal er op 3 december eindelijk een besluit moeten vallen. Tom Verlaan zal dan, met een meerderheid achter zijn Dorpshaven-plan, een zucht van verlichting slaken.

Foto's: het Dorpshavengebied rondom de Lijnbaankerk. Foto's Arjen Vos

                                                                         – advertentie –

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel