Vol gas met nieuwbouw én oog voor verkeer en parkeren

Op Bram Heijstek (HAC) na stond de gemeenteraad enthousiast achter het B&W-voorstel om het bouwplan voor het voormalige postkantoorterrein snel te ontwikkelen. Dat bleek vorige week donderdag op de raadsvergadering.

Nieuwbouw graag, oordeelde de raad. Zij het echter met één glashelder 'maar', dat in de vorm van een (aangenomen) motie werd gegoten: er moeten éven snel voorstellen komen om de verkeerssituatie en de parkeerfaciliteiten op en om Raadhuisplein en Driekolommenplein alsook het stedenbouwkundig aanzicht te verbeteren.

Verpaupering stoppen
Op de plaats van het postkantoor verrijzen straks zo'n dertig appartementen voor jongeren en senioren, hoewel alles nog uitgetekend moet worden. De blijdschap bij de raadsleden zit hem vooral in het feit dat nieuwbouw de verpaupering een halt toeroept. Daarover lagen de fracties op de raadscommissievergadering twee weken eerder al op één lijn.

B&W wilde aanvankelijk, om alvast íéts te doen aan de voortschrijdende verpaupering, het postkantorenplan afzonderlijk oppakken. Wethouder Gertjan van der Hoeven (AB) vroeg de raad daarom af te stappen van een integraal plan voor het hele gebied, met inbegrip van Raadhuisplein en Driekolommenplein.

Motie katalysator
Op de commissievergadering vond de wethouder met name Rik Rolleman van PACT tegenover zich. Deze wenste een totaalplan niet los te laten. Maar al discussiërend leek er via een motie – die pleit voor een integrale aanpak van met name de verkeers- en parkeerproblemen – een uitweg te vinden die raad én wethouder aansprak.

Tussentijds overleg tussen de fracties leidde tot een motie die, behalve PACT, ook CDA, AB en VVD ondertekenden. Robbert-Jan van Duijn (CDA) roemde de “prettige samenwerking (“Ik heb mijn collega's veel gezien”), terwijl Dirk van der Zwaag (VVD) sprak van “constructief overleg”. De liberaal verwachtte dat de plannenmakers nu “snel aan de slag” kunnen.

Op hoofdlijnen
De enige tegenwerping van de wethouder ondervond alle begrip van de vier samenwerkende fracties. Van der Hoeven dacht namelijk dat “snelheid” bij het bouwplan en een gelijktijdige “omvangrijke studie” naar betere verkeers- en parkeervoorzieningen en een mooiere aanblik elkaar zouden bijten. “Het moet geen jarenlang traject worden.”

Een “studie op hoofdlijnen” had zijn voorkeur, waarbij hij de raad tussendoor zou raadplegen. De wethouder had inmiddels van projectontwikkelaar De Nijs vernomen dat hij “genegen is verder te kijken dan de postzegel” die de postkantoorlocatie op zichzelf is.

Snel aan tafel
“Het is goed om juist op hoofdlijnen te kijken,” reageerde Rolleman. Daarnaast waardeerde de PACT'er de voortvarendheid van de wethouder om de ontwikkelaar te polsen.

AB-woordvoerder Danny Tol riep op om “snel om de tafel” te gaan zitten met alle betrokkenen om uit te zoeken “wat we precies willen”. “Het is belangrijk dat de ontwikkelaar snel aan de slag kan,” aldus Tol, de gevoelens van de vier fracties vertolkend.

● Klik hier voor recent artikel over postkantoorplan

Foto's: voormalig postkantoor en achterliggend groen; PACT-raadslid Rik Rolleman (bovenste portret); AB-wethouder Gertjan van der Hoeven. (foto's AV-archief)
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel