Vergadering Kadernota anders dan gebruikelijk

Op donderdag 25 juni vergadert de gemeenteraad over de Kadernota 2021. Dit is het belangrijkste moment voor de raad om richting aan het college van B&W mee te geven voor het opstellen van de nieuwe begroting voor het volgende jaar. De raadsfracties geven in deze vergadering hun algemene beschouwingen op de financiële positie van de gemeente. Vanwege deze bijzondere agenda begint de vergadering donderdag al om 19.00 uur. Publiek is nog niet toegestaan tijdens de vergadering, de vergadering is te volgen via de webstream of de tv uitzending van Radio Aalsmeer.

Deze Kadernota is anders dan voorgaande jaren; er is geen sluitend financieel meerjarenbeeld gepresenteerd maar een weergave van de tot nu toe alle bekende posten die nog niet in het meerjarenbeeld zijn opgenomen. Dat gaat om alle wettelijke en onvermijdelijke uitgaven die op de gemeente af komen, bestuurlijke ambities en om een aantal posten waarvan het bedrag nog niet bekend is.  Het college heeft met de aanbieding van deze Kadernota de raad voorgesteld om tot aan de vaststelling van de begroting 2021 in het najaar gezamenlijk een proces te doorlopen om tot een sluitend meerjarenbeeld te komen.

Eerste Bestuursrapportage 2020
Voorafgaand aan de behandeling van de Kadernota 2021 bespreekt de gemeenteraad eerst de eerste bestuursrapportage van dit jaar. Met deze rapportage wordt de gemeenteraad geïnformeerd over inhoudelijke en financiële afwijkingen in het lopende jaar ten opzichte van de begroting.

Stemmingen
Aan het einde van de vergadering worden er nog een aantal stemmingen gehouden over voorstellen die in de vorige raadsvergadering al besproken zijn. Dat betreft de Actualisering van de grondexploitaties ultimo 2019 en het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2020 – 2023 inclusief een door fractie GroenLinks ingediende motie voor meer bomen langs de Aalsmeerderweg.

De volledige agenda met vergaderstukken kunt u inzien via de volgende link: link live vergadering en vergaderstukken. Hier kan de vergadering live gevolgd worden of achteraf terug worden terug gekeken.

Tekst Gemeente, foto archief AV

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel