Tweede supermarkt in raadsvergadering

(Foto archief AV/Arjen Vos)

Door: redactie. Donderdag 27 januari 2022 vergadert de gemeenteraad over onder meer de Warmtevisie, het wijzigen van de APV en de startnotitie Hoofdweg-Zuid.

Startnotitie Hoofdweg-Zuid
De fracties waren het in de commissie Ruimte en Economie eens dat er in Kudelstaart geen tweede supermarkt moet komen in de nieuwe woonwijk Hoofdweg-Zuid, maar dat onderzocht moet worden of er nog steeds behoefte is aan een tweede supermarkt nabij het huidige winkelcentrum. Fracties verschilden van mening over het type woningen dat gebouwd moet worden op de plek waar nu nog de supermarkt in de plannen staat. Hier komt in de raadsvergadering uitsluitsel over. Ook werden wederom zorgen geuit over de verkeersveiligheid door de toename van verkeer van de nieuwe woonwijk.

Warmtevisie Aalsmeer
Diverse fracties maken zich nog steeds zorgen over de kosten voor bewoners die de energietransitie met zich meebrengt. Het nu voorliggende stuk is een visie en geeft nog geen antwoord op de kosten. Meer wordt duidelijk wanneer de uitvoering opgepakt wordt. Bovendien moet een deel van het benodigde geld van het rijk komen. Sommige fracties vinden de transitie te snel gaan, voor anderen kan het juist niet snel genoeg gaan. Deze discussie zal in de raadsvergadering vervolgd worden.

Mobiliteitsagenda Aalsmeer
Bij het bespreken van de mobiliteitsagenda zijn nogmaals zorgen geuit over de veiligheid op en rond de vernieuwde N196. Tevens zijn er zorgen kenbaar gemaakt over het ontbreken van een rechtstreekse busverbinding met Schiphol. Het treinstation Schiphol is van groot belang voor onder meer reizende studenten en is nu niet bereikbaar zonder over te stappen.

Wijzigen APV
In de commissie Maatschappij en Bestuur is uitgebreid gediscussieerd over de noodzaak van voorgestelde wijzigingen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Er zijn zorgen over hoe gecontroleerd kan worden op het gebruik van lachgas. Tevens vragen sommige fracties zich af of het echt nodig is dat de burgemeester risicogebieden kan aanwijzen waar preventief gefouilleerd mag worden. Zij vinden dat een zwaar middel om in te zetten.

MRA Verstedelijkingsconcept
Een conceptbrief aan de MRA leidde in de commissie tot een flinke discussie. In de nieuwe versie van het Verstedelijkingsconcept staan hele andere teksten over Schiphol dan in de vorige conceptversie. Deze nieuwe teksten kunnen niet op goedkeuring van de gemeenteraad van Aalsmeer rekenen. Dit riep bij een aantal raadsleden – niet voor het eerst – de vraag op wat de invloed van Aalsmeer in de MRA is en of het wel zinnig is hier een actieve rol in te vervullen. De meningen hierover zijn verdeeld.

Overige onderwerpen
De volledige agenda inclusief alle bijbehorende stukken vindt u op de website van de gemeente. Tevens kunt u hier vanaf 20.00 uur de vergadering online volgen of achteraf terugkijken. Vanwege de coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk de vergadering in de Burgerzaal van het raadhuis bij te wonen.

Foto archief AV/Arjen Vos

Lees vorig bericht

Pierre’s Pennenstreken: ‘Leutgeleuter’

Lees volgend bericht

Aalsmeer Centrum in beweging


Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *