Sociale huur en goedkope koop ‘hot’ bij fracties

Zullen we het besluit over de vernieuwde gemeentelijke woonvisie uitstellen? De vraag van PACT-fractielid Jelle Buisma kwam op 23 januari als geroepen. Aan de twee gehouden debatten had hij gemerkt “hoe het leeft”. Over zo'n zware kluif als wat Aalsmeer gaat doen om de woningmarkt in beweging te krijgen, kun je volgens Buisma niet op een achternamiddag beslissen. Dick Kuin van AB was verrukt. “Dit is verreweg het beste idee van de avond,” kraaide hij.

De raadsleden voeren morgenavond (waarschijnlijk) hun slotdebat over de woonvisie. Dat er amendementen en moties komen, lijkt zeker. Die werden op de raadsvergadering drie weken geleden al voorzichtig aangekondigd. En de verkiezingen komen eraan, dus de partijen willen zich 'profileren' en Aalsmeer graag laten zien dat ze hun stinkende best doen voor het vlottrekken van huizenmarkt.

Grootste pijnpunten
Grootste pijnpunten zijn de socialehuurwoningen en de goedkope koopwoningen. Die zijn er te weinig in Aalsmeer, terwijl de behoefte eraan groot is. Al vele jaren trouwens. Jongeren roepen om het hardst om een betaalbare woning te betrekken.

Duidelijk is dat de fracties zeker niet onwelwillend staan tegenover de woonplannen. Maar, zoals wethouder Rik Rolleman al constateerde, er liggen de nodige “kritische vragen”. VVD'er Robert van Rijn en PACT'er Buisma hielden zich beiden nogal op de vlakte op 23 januari. De stevigste kritiek kwam van AB-raadslid Helma Persoon, die zich zo had ingeleefd in het dossier dat ze soms meer wist dan de ietwat verblufte wethouder.

Onvoldoende aandacht
Persoon vroeg eerst om een aantal stukken die de basis vormen van de plannen, maar die de fracties niet te zien hadden gekregen. De jongerenhuisvesting baarde de AB'er het meest zorgen. “Die heeft niet voldoende aandacht. We moeten daar beweging in krijgen om Aalsmeer leefbaar te houden.”

Ze vond ook dat B&W een “grote taak” heeft in het overleg met Eigen Haard. Persoon pleitte voor “betere afspraken” over de prestaties van de wooncorporatie, met name het aantal sociale huurwoningen. “Er zijn te veel woningen in het hoge segment.”

Te gek voor woorden
CDA-woordvoerder Robbert-Jan van Duijn ging eveneens in op jongerenhuisvesting. Hij achtte het “te gek voor woorden” dat er drie jaar geleden een (CDA-)motie over was aangenomen en dat het onderwerp nu slechts “summier” genoemd staat. Woningen vrij gaan verhuren vanuit het socialehuurbestand zoals Eigen Haard doet, kon geen genade vinden in zijn ogen.

Dat de gemeenteraad toe wil naar 30% sociale huur, bleek al in het eerste beraadsdebat. Maar in één keer op dat percentage uitkomen, betekent 500 woningen bouwen. Van Duijn rekende voor dat dat € 20 miljoen zou kosten. Bovendien wees de CDA'er op de noodzaak van “koppeling met het grondbeleid”.

Arkenpark
Van Rijn vroeg om “ruimte voor alternatieve woonvormen” en Persoon vulde dat in met een voorbeeld uit de oude doos: jongeren die jaren woonden in kleine woonarken bij jachthaven Het Geluk. Een “arkenpark” leek Van Duijn wel wat. Je kunt volgens hem “best creatief” zijn in het out of the box-denken.

Een tipje van die creativiteit wordt misschien donderdag op de raadsvergadering opgelicht. Het is het laatste, zware, agendapunt die avond. Als de bespreking vóór tien uur begint, zou dat een meevaller zijn. Belangstellenden zijn welkom op de publieke tribune in de raadzaal. Live luisteren op Radio Aalsmeer kan een alternatief zijn.

Zie hier recent artikel over gemeentelijke woonvisie

Foto's, boven: socialehuurwoningen in het Rooie Dorp; daaronder: Jelle Buisma (PACT) had op 273 januari volgens AB'er Kuin het 'beste idee van de avond; onder: wethouder Rik Rolleman in zijn beantwoording van vragen raadsleden. (foto's Arjen Vos)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin