Schiphol-parkeren straks alleen in Green Park

Schiphol-parkeren wordt definitief uit Aalsmeer verbannen. Er komt één uitzondering: enkele deelgebieden van Green Park Aalsmeer rond de Middenweg. De gemeenteraad stemde afgelopen donderdag in met een voorstel van B&W om parkeren op het bedrijventerrein toe te staan. Alleen de VVD-fractie was tegen. De andere fracties, CDA en AB voorop en ook PACT, waren blij met de plannen, na een reeks van drie debatten.

Donderdag was het slotdebat in de raad over het parkeerplan. Bij de eerste discussie op 19 december was het de bedoeling er meteen fiat van de raad voor te krijgen. CDA'er Jaap Overbeek snapte de “urgentie” best. Want als er door het parkeren daar kans is voor de gemeente geld binnen te halen, is dat prettig in de moeilijke economische tijden die Green Park doormaakt. “Het gaat om plekken in de LIB-zone, een gebied waar niks meer kan,” zei Overbeek.

Tekenen bij kruisje
Maar PACT en VVD wilden er graag nog een nachtje over slapen. “Het riekt naar er doorheenjasssen,” vond VVD-woordvoerder Wim Spaargaren in december al. En donderdag was hij er nog steeds weinig vleiend over. In zijn ogen was het te veel van het goede om in één voorstel om drie “ingrijpende besluiten” te vragen.

Want de raad moest zich, stelde Spaargaren, uitspreken over én het weren van Schiphol-parkeren uit de dorpse omgeving, én het toestaan van parkeren in Green Park én een gedeeltelijke herziening van de structuurvisie van het bedrijventerrein. “Er is in de raad nooit een discussie geweest over Schiphol-parkeren.” En ook een fundamentele discussie over het oplossen van de financiële perikelen van Green Park miste hij. Voor de liberaal voelde het als “tekenen bij het kruisje” en daar was hij “geen voorstander” van.

Geen monopolie
Een van de hete hangijzers voor PACT'er Ronald Fransen in de eerste twee debatten was de monopoliepositie die mogelijk in Green Park zou ontstaan. Feit was immers dat een ondernemer zijn oog op parkeerfaciliteiten in Green Park had laten vallen. Andere parkeerbedrijven uit Aalsmeer verjagen en één bedrijf het monopolie verlenen, was uit den boze voor PACT.

Omdat wethouder Gertjan van der Hoeven op 9 januari had toegezegd dat er geen sprake is van een monopolie is, kon de progressieve combinatiepartij zich donderdag alsnog achter het voorstel scharen.

Schinkelpolder
Opvallend genoeg ging de discussie vorige week meer over de Schinkelpolder dan over Green Park. Want er ligt een bedrijf aan de Rietwijkeroordweg waar vliegtuigpassagiers hun auto in lege kassen parkeren. Wat als dat straks alleen in Green Park mag? Feit is dat voor die polder nog maar enkele maanden geleden een bestemmingsplan vastgesteld is dat gemengde (glas)tuinbouwactiviteiten toestaat. Parkeren dus niet.

Maar omdat de tuinbouwsector volgens hem in zwaar weer zit, wilde Fransen de discussie over de Schinkelpolder binnen afzienbare tijd “toch” heropenen. Het was echter vooral Spaargaren die de polderproblemen tot hoeksteen van zijn betoog maakte. “Het gaat om een enkel bedrijf dat het niet meer kan redden,” was zijn stelling. De VVD'er zag het al voor zich: “Het voorstel wordt aangenomen, de wethouder gaat volgende week handhaven, het bedrijf komt leeg en het verpaupert. Welk alternatief is er voor zo'n bedrijf?”

Woordvoerder René Martijn van AB kwam prompt met een tip. “Het staat de ondernemer vrij om een vergunning aan te vragen voor Green Park. Ook een tijdelijke. B&W kan onderzoeken of dat mogelijk is,” aldus Martijn, die ervan uitging dat bedrijven in Green Park de milieu-eisen zullen respecteren en “bebossing om het wagenpark heen zetten”. Overigens waren noch het CDA noch AB voor een nieuwe discussie over de Schinkelpolder. De wethouder was even afwijzend.

Doorn in het oog
Dat het Schipholparkeren uit het straatbeeld van het dorp verdwijnt, daar zijn alle fracties verheugd over. De afgelopen jaren was het fenomeen sterk toegenomen, als gevolg van de economische crisis en de hoge parkeerprijzen op de luchthaven zelf.

“Het is een groeiend probleem en het regent klachten,” zei Van der Hoeven in december. “Schiphol-parkeren overal in Aalsmeer is ons een doorn in het oog,” verwoordde Overbeek toen de gevoelens van de hele gemeenteraad. Het einde daarvan is nu in zicht. En bedrijven die moeten stoppen, kunnen desgewenst op Green Park terecht.
 
Foto's van boven naar beneden: Parkeren in kassen in de Schinkelpolder en de twee grootste criticasters in de drie debatten over Schiphol-parkeren, Wim Spaargaren (VVD) en Ronald Fransen (PACT)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel