Raad praat meer over Aalsmeer en minder over elkaar

Het was donderdagavond de laatste keer dat college en gemeenteraad akkoord zijn gegaan met een programmabegroting. In dit geval die van 2018. Voor PACT was het zelfs de allerlaatste keer omdat PACT niet meer bestaat na de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Aalsmeer laat een gezond huishoudboekje zien dus het woord bezuinigen is niet gevallen. Sterker nog, Aalsmeer is op de Atlas voor gemeenten in vier jaar tijd gestegen van plek 378 naar plek 185 als het gaat om 'goedkoop wonen'. Per saldo gaan bewoners van Aalsmeer er deze keer niet op achteruit.
 
Natuurlijk werd er teruggekeken en een beetje vooruit. De bestuurscultuur van deze raad en dit college bleek een bron van inspiratie voor de sprekers. Er moest veel van het hart, er werden hartenkreten geuit, het woord zuur viel een aantal keer en ook sprookjes met een al dan niet een gelukkige afloop werden in beeldspraken gebruikt. Het moet gezegd zowel: VVD als PACT noemde de kroonjuwelen van dit college en deze coalitie, de kinderburgemeester en de varende boswachter.
 
Terreur
Beide partijen legde vooral de nadruk op het gegeven van die ene zetel meer, 11 tegen 10. Naar de smaak VVD en PACT zijn hierdoor veel beslissingen genomen zonder breed draagvlak in de raad en in de samenleving. Ronald Fransen van PACT noemde het de terreur van de kleinst mogelijk meerderheid. Alleen over het dossier Schiphol zou grote eensgezindheid bestaan zo viel te beluisteren. Volgens burgemeester Jeroen Nobel is de bestuurscultuur wel wat verbeterd. Er wordt volgens hem vooral het afgelopen jaar, het vierde en laatste jaar van deze raad, meer over Aalsmeer en minder over elkaar gepraat.
 
Niet gerealiseerd
Met die kleinst mogelijke meerderheid is veel tot stand gebracht de afgelopen jaren. Maar een aantal zaken, zoals een integrale visie op het centrum, een plan om op andere manier afval te verzamelen, een toekomstbestendig verkeerscirculatieplan, de evaluatie van de zorg en duurzaamheidsdoelstellingen om maar een paar voorbeelden te noemen, hebben dit college en deze coalitie niet gerealiseerd. Onderliggende oorzaak is misschien wel die bestuurscultuur, interne verdeeldheid en/of gebrek aan draagvlak.
 
Veel geld, niet duurder
Waar het voor bewoners op neer komt is dat de OZB aanslag waar inwoners mee te maken krijgen als gevolg van de waardestijging van woningen omhoog gaat. Het gemeentebestuur wil de lasten voor bewoners in totaliteit zo laag mogelijk houden. Daarom gaan de kosten voor de afvalstoffenheffing en de rioolrechten omlaag zodat de totale lasten niet stijgen.
 
En ja, voor die bewoners is een gemeenteraad nu eenmaal geïnstalleerd. Daarom zijn er gisterenavond ook nog wat noten gekraakt over wat nu participeren is, of zou moeten zijn. Dat het tegenwoordig om meer gaat dan informeren lijkt een breed gedragen standpunt. Dat contact met die samenleving en de dienstverlening die eraan gepaard gaat de komende tijd veel aandacht, tijd en geld kosten.
 
Wifi-netwerken en dienstverlening
De ambtelijke organisaties van zowel Amstelveen als Aalsmeer zouden hier tien jaar bij achterlopen. Noodzakelijk, zo beaamden alle partijen. Daarom is er een miljoen euro gereserveerd om de digitale dienstverlening van de gemeente op een hoger plan te tillen en daarop aansluitend is elk jaar nog 100.000 euro nodig. Een belangrijk middel in die dienstverlening is natuurlijk een website die goed toegankelijk en klantvriendelijk ingericht is. Tot nu toe is de lancering hiervan keer op keer uitgesteld. Deze keer gaat het om de vereiste veiligheidscertificaten.
 
Ondanks deze vertragingen en achterstanden werd een voorstel van de VVD om overal in Aalsmeer op pleinen, straten en sportclubs gratis wifi aan te leggen goed ontvangen. De EU heeft daar een miljoenenpot beschikbaar voor gesteld. Die raakt een keer leeg dus het is wel snel handelen geblazen voor Nobel en consorten. Als straks met die beschikbare Wifi-netwerken nu ook de site van de gemeente werkt en die digitale transformatie achter de rug is moeten we nog maar eens kijken of het nog steeds relatief goedkoop wonen is in Aalsmeer.

Tekst Jan Daalman

(advertentie)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel