Raad besluit over Fort Kudelstaart

Door: redactie. Donderdag 3 december om 20:00 uur vergadert de gemeenteraad in de Burgerzaal. Publiek is hierbij niet welkom. De avond is wel te volgen via de live uitzending op internet of via het tv kanaal van Radio Aalsmeer. De raad bespreekt de volgende agendapunten:

Vaststellen bestemmingsplan Fort Kudelstaart
In 2014 is Fort Kudelstaart aangekocht door de gemeente met als doel het forteiland open te stellen voor publiek. Om de exploitatie niet met gemeentegeld te financieren, is een ondernemer gezocht. Na een openbare aanbesteding is de huidige beheerder van fort Kudelstaart met een plan gekomen om een zeilfort te realiseren. Onderdeel van dit plan zijn een hotel, horecavoorzieningen, vergaderruimten, een klein museum, een kleine spa, havenfaciliteiten en een ondergrondse parkeergarage. Om deze plannen te kunnen realiseren dient de gemeenteraad een besluit te nemen om het bestemmingsplan aan te passen.

Vaststellen Structuurvisie Tussen de Linten
Met het opstellen van een structuurvisie beoogt de gemeente duidelijkheid te geven over wat er in de toekomst met dit gebied mag gebeuren. Globaal ligt dit gebied tussen de Aalsmeerderweg, Hogedijk, burgemeester Brouwerweg en Schinkeldijkje. De structuurvisie geeft richting voor initiatiefnemers en het dient ook als lobbydocument om fondsen te verwerven voor kosten om het gebied te transformeren. Niet alle kosten kunnen immers door initiatiefnemers en gemeente gedragen worden.

Vaststellen Structuurvisie Bovenlanden Oosteinderweg
Nog een structuurvisie op de agenda. Deze gaat over het gebied de Bovenlanden en de Oosteinderweg. De belangrijkste doelstellingen van deze visie zijn om de leefbaarheid voor bewoners te vergroten en het verhogen van de natuurwaarde en recreatieve waarde van het gebied.

Ontwikkelvisie “Tuinieren buiten de kaders”
Met dit voorstel beoogt het college het financiële resultaat van het woningbouwproject “De Tuinen van Aalsmeer” te verbeteren.  Daar had de raad om gevraagd, omdat het project als veel geld kost. Het plan voorziet in de behoefte om woningen te bouwen in het goedkope en middeldure segment. Zo worden er ontwikkelvisies opgesteld voor de Zwarteweg en het Opheliahof en wordt er afgezien van een aangepaste ontwikkelvisie voor Polderzoom fase 1 Noordwest.

Onderzoek Rekenkamer sturing in het Sociaal Domein
De gemeenteraad wordt voorgesteld de aanbevelingen van de Rekenkamer naar aanleiding van het onderzoek dat de rekenkamer heeft uitgevoerd naar de sturing in het Sociaal Domein vast te stellen. De rekenkamer beveelt de raad en het college aan om meetbare doelen vast te stellen en om de informatievoorziening aan de gemeenteraad beter af te stemmen op de rol van de raad. Dat is er op gericht om betere sturing te bereiken op goede zorg, hulp en ondersteuning voor kwetsbare mensen.

Beleidsplan schuldhulpverlening 2021 – 2024
De gemeenteraad dient iedere vier jaar beleid vast te stellen over hoe schuldhulpverlening aan inwoners verloopt. De raad behandelt het nieuwe beleidsplan over schuldhulpverlening, waarin het accent ligt op preventie en vroegsignalering en voortzetting van de huidige aanpak.

Kaders zonne-energie Aalsmeer
De gemeente wil in 2040 onafhankelijk van fossiele brandstoffen zijn. Het overstappen op duurzame energiebronnen zoals zonne-energie heeft invloed op de fysieke leefomgeving. Om de kwaliteiten te behouden en te versterken is het van belang dat locaties voor het opwekken van zonne-energie zorgvuldig worden afgewogen. De raad wordt gevraagd de kaders voor zonne-energie, die richting geven aan de toenemende vraag voor de aanleg van grootschalige zonne-energie installaties, vast te stellen.

Uitloop op 10 december
Er staan veel onderwerpen op de agenda. Indien de gemeenteraad deze avond niet alle agendapunten kan afronden, worden de overgebleven agendapunten in de raadsvergadering van volgende week behandeld.

De volledige agenda met vergaderstukken kunt u inzien via de volgende link: link live vergadering en vergaderstukken. Hier kunt u ook de vergadering live volgen of terugkijken.

Foto’s archief AV

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel