Probleem oplossen waar geen probleem is

Naar aanleiding van het agendapunt ‘Ligplaatsverordening Aalsmeer 2018’ in de recente raadsvergadering, was er door het CDA, met steun van de VVD, een motie ingediend om het College een pilot te laten uitvoeren om te kijken of jaarrond recreatie ook mogelijk is voor recreatiearken buiten de jachthavens. Binnen de jachthavens was dat al gebeurd waarbij de resultaten zo positief waren dat bij aanname van de nieuwe verordening jaarrond recreëren daar mogelijk zal worden. Volgens Richard Buskermolen van het CDA zou, in het kader van het gelijkheidsbeginsel, ook een pilot moeten worden uitgevoerd voor recreatiearken buiten de jachthavens, daar is en zal anders nog geen jaarrond recreëren mogelijk zijn. 

“Gelijkheid in gelijke gevallen zijn verschillend naarmate ze ongelijk zijn,” aldus Willem Kikkert van D66. Hij vond de gevallen niet gelijk omdat het totaal andere gebieden zijn waar de arken liggen. In jachthavens zijn allerlei voorzieningen en is toezicht, de recreatiearken daar buiten, liggen voornamelijk in de natuur. Een verwijzing naar het gelijkheidsbeginsel vond hij dan ook niet terecht. Fransen van GroenLinks was het daarmee eens en voegde eraan toe dat de motie ingaat tegen het bestaande beleid om bewoning van arken te concentreren in jachthavens. 

Beleid tegen bewoning recreatieparken
Acht jaar is er gesteggeld over mensen die op een recreatieark woonden. Jelle Buisma van de PvdA is bang dat door het aannemen van de motie opnieuw de situatie ontstaat dat mensen zich inschrijven op een ander adres en vervolgens het jaar lang rond op een recreatieark gaan wonen. Dat is tegen het beleid dat acht jaar geleden is ingezet en tegen de nog deze week ingediende oproep van het Rijk om iets te doen aan het permanent bewonen van recreatiewoningen op recreatieparken. 

Kosten?
Wat houdt de pilot in, wie betaalt de kosten en wie gaat de handhaving betalen, waren de nuchtere vragen van Dick Kuin van AA.  

Robbert-Jan van Duin, verantwoordelijk portefeuillehouder, ontraadde de motie. In de structuurvisie van de Uiterweg was opgenomen dat onderzocht zou worden of de periode voor recreatief verblijf verruimd kon worden. Wel onder voorwaarde dat er een bedrijfsconcept lag waaruit zou blijken dat verkapt wonen nooit en te nimmer aan de orde zal zijn. Bij recreatiearken buiten de jachthavens ligt dat veel moeilijker. Ze zijn alleen per boot bereikbaar en over het bijhouden van een nachtregister zoals op jachthavens, zijn veel moeilijker afspraken te maken. Laat staan om ze te handhaven. Bovendien is van de problematiek die je met de motie op wil lossen bij het College nog niets bekend.  

Handhaving
Op de essentie van de opmerkingen ging Buskermolen niet in. Wat mokkend gaf hij aan dat er nu ook al zou moeten worden gehandhaafd en dat dat ook niet gebeurt. De pilot is bedoeld om na te gaan wat de eigenaren van betreffende recreatiearken wensen en de vraag: 'hoe een nachtregister bij te houden' kan daar in worden meegenomen. Het gaat om slechts 44 arken, daar moet toch een ambtenaar een pilot voor in elkaar kunnen zetten? En zoveel hoeft dat toch niet te kosten?   

Nek omgedraaid
Kuin van AA vond het voorbarig om het vastgesteld woonarkenbeleid nu al weer overhoop te gooien, vooral omdat er geen berichten zijn dat het nodig is. 

Als een goed strateeg schatte Ronald Fransen de situatie in, er waren genoeg stemmen voor de motie, maar Buskermolen was wat aangeslagen, hij moest een behandeling voorkomen. Hij gaf aan het op prijs te stellen als Buskermolen wat tijd zou nemen om, gezien de reacties, de zaak nog eens serieus met elkaar door te nemen. Kikkert vond het zelfs een te kort door de bocht gaan om daar nu al een geforceerd besluit over te nemen. René Martijn van AA haalde nog eens aan hoeveel ellende het had gekost dat mensen uit hun soms net aangekochte recreatieark moesten vertrekken. Hij is bang dat het beleid dat destijds in gang is gezet in één keer de nek wordt omgedraaid. In het bijhouden van een nachtregister heeft hij geen vertrouwen. Buisma vond het tijd om na te denken over 'wat we willen'.  

Buskermolen bleek gevoelig voor de woorden van Fransen om te kijken of zijn motie niet beter is uit te werken. Er liggen nog te veel vragen, terwijl hij dacht dat het duidelijk was.

VVD ging mee met het CDA en het voorstel van Fransen en Kikkert om het op de agenda van het presidium te zetten en het er nog een keer over te hebben.

Fransen gaf de complimenten aan het CDA en de VVD om het, met een overduidelijke getalsmeerderheid, op deze manier op te lossen.

Tekst Joop Kok

(advertentie)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin